Politieke reacties


">

">

">

Mail UBCNA - 27/12/2005 : In Haren, 26/12 om 1u25 was deze vlucht 6 decibel meer, dus viermaal zoveel geluidsdruk.
Is dit menselijk, normaal, toelaatbaar?

Mail Runway 02 - 27/12/2005 : Blinde NIMBY, blind egoïsme. Blijkbaar mag  02 ook niet meer gebruikt als 25R en 25L (reeds met extreem hoge windnorm) omwille van wind aëronatisch NIET gebruikt kunnen worden.

Mail Jean-Aymar de la piste Zero Deux - 27/12/2005 : Dat ze op Brussel schieten ipv op de Noordrand, die tot nader orde de windgoden niet beheerst!

Mail S.O.S Oostrand - 27/12/2005 : Wie communautariseert er hier het debat? Waarom kapt Oostrand altijd op Noordrand en nooit op Brussel?

Communiqué UBCNA - 25/12/2005 : Kerstdag kreeg de Oostrand omwille van de wind 200 dagvluchten. Waarom pleit de Oostrand niet voor meer spreiding over Brussel?
Mail UBCNA - 23/12/2005 : Noordrand had in zelfde tijdsperiode 17 vertrekken waarvan 1 MD11 voor Oostrandroute SOPOK tegen Oostrand 18 (dus niet alle zoals zij beweren). Ofwel: concentratie volgens Oostrandnormen.
Mail UBCNA - 20/12/2005 : Baan 20: 17 vertrekken op een nacht van 8 uur. Baan 25R: twee keer meer, soms drie keer meer. M.a.w. nu klagen ze al als ze de helft van de nachtvertrekken hebben, wij hebben ze de laatste tijd regelmatig allemaal.
Mail B.A.L - 17/12/2005 : 34 man bij Hof Van Beroep op woensdag 14.12. Veel klachten over verdediging Belgische Staat.
Persbericht B.A.L - 14/12/2005 : Geeft rechter Brusselaars gelijk dan mag geen enkele dichtbevolkte zone nog overvlogen worden en kan Brussel Nationaal sluiten. Wie optimale veiligheid wil stijgt wel best rechtdoor naar bestemming op.
Mille Decibels - 14/12/2005 : Dit is, door alle technische onzin heen, de grote schrik van de Oostrand. De auteur beseft heel goed dat, omwille van kostprijs en overheersende windrichting, het veel logischer is de minder bevolkte omgeving van de baan 02/20 te isoleren en daar te concentreren. Overigens 'onderhandelt' Van Outryve nu al met Leterme: luchthavens Vlaams = uitbreiding Brussels Gewest naar Oostrand.
Verslag Kamercommissie - 12/12/2005 : Landuyt doet geen enkele moeite interesse in Zaventemdebat te verbergen draait deskundig rond de pot, hoewel hij zegt dat men nog altijd rond spreiding discussieert. VanBiesen (VLD Kraainem!)  valt spreiding (onderdeel regeerakkoord) openlijk af en wil terug naar voor 1999.
Mededeling CD&V - 12/2005 : CD& V Arro Leuven wil terugkeer naar toestand van voor 1999 ipv dreigende wet Landuyt
Mail Infos Riverains - 06/12/2005 : Neder-Over-Heembeek, platgevlogen, komt in actie en organiseert infovergadering met ombudsman De Baerdemaeker op dinsdag 13.12.2005 in De Kleun. En dit is wat de Oostrand er in zijn onstuitbare paranoia van maakt.
Mededeling Awacss - 28/11/2005 : Een wet zal nooit de omwoners van de luchthaven de mond snoeren! Awaccs gelooft nog altijd dat zij meer krijgen dan de Noordrand.
Oostrandmails - 27/11/2005 : Diegem is afgelopen week overvlogen door een toestel van +102 dB, dat is dubbel zoveel geluidsdruk als 99 dB. Als het vliegtuig elders vliegt maakt het evenveel  schandalig lawaai
Toespraak Minister President Leterme - 25/11/2005 : Leterme wil omwonendenbelangen ook laten behatigen door Luchtvaartcommissie waarin niet een omwonende zetelt.
Persbericht UBCNA - 25/11/2005 : Wet Landuyt vrijdag gestemd door federale ministerraad. Voor een keer zijn Oostrand en Noordrand eens: het is slecht nieuws, al blijven hun oplossingen voor het probleem totaal verschillend

Mail Ombudsdienst - 22/11/2005 : Ombudsdienst ivm omkering baangebruik 13.11.2005: 0-rugwind op 20 legde gebruik 02 op omdat 20 preferentiële piste is elke zondag van 6-17 u, cfr strikte instructies minister

Mail UBCNA -22/11/2005 : UBCNA doet er nog eens schepje bovenop ivm gebruik landingsbaan 02 zondag 13.11.

Mail ActieOostrand - 19/11/2005 : Boven de Noordrand vliegen er 's nachts meer per uur dan daar overdag. En maar roepen en schreeuwen en pretenderen dat aantal klachten democratisch moet doorwegen! Ze hebben geen idee wat er hier overdag elke dag vliegt!
Persbericht Noordrandgemeenten - 17/11/2005 : Noordrand gemeenten blijven eerlijke spreiding eisen.
Senaat Plenaire Sessie - 17/11/2005 : Landuyt: Brusselse geluidsnormen respecteren zoals rechter dat vraagt komt neer op sluiten luchthaven. Hij weigert overhaaste beslissingen te nemen zoals in 1999 gebeurde

Persdossier UBCNA - 16/11/2005 : Zoek 35 leugens. Alsof Noordrand ooit VOOR nachtvluchten was! UBCNA rekent Noordranduren zonder overvluchten vanaf 20/25L. Zelfs  rechtszaak met 3.201 Noordrandburgers voor gelijke behandeling aan 02 recupereet UBCNA.

Alles wordt verdraaid; aantallen van bij hun acties betrokken mensen onderhevig aan wonderbare vermeningvuldiging. Diegem wordt niet alleen platgevlogen maar ook nog eens platgetrapt. UBCNA vermeldt niet één politicus die in Oostrand woont: toevallig wonen ze allemaal daar en niet in Noordrand, waar alleen Anciaux niet vluchten

Mail - 16 en 25/11/2005 : Ombudsman Touwaide in actie met het zoveelste historische overzicht waarin voor de zoveelste maal de informatie gemanipuleerd wordt

Mail - 16/11/2005 : Stop met liegen aub! De Oostrand citeert oude persberichten die dateren van voor Spreidingsplan en waarin onderstaande als TIJDELIJKE maatregel werd gevraagd in afwachting van spreiding. Wie liegt er hier?

Mail UBCNA - 16/11/2005 : Natuurlijk is spreidingsplan niet gelijk verdelend: Brussel krijgt behalve opgeofferde gebieden bijna niets! Het zou dan ook eind 2004 verbeterd worden na evaluatie. Waar blijft die?
Persbericht Oostelijke Actiegroepen - 15/11/2005 : Willen afstappen van spreiding om te concentreren, maar niet bij hen
Mail UBCNA - 15/11/2005 : Een inwoner van de Oostrand recupereert proces van Noordrand tegen Vlaams Gewest ivm Milieuvergunning. Ja tegen justitie en democratie, maar welke justitie

Gezamelijke persmededeling AWACSS, Wape-Up, UBCNA-BUTV -30/10/2005 : Seule la sécurité aérienne et la sécurité des zones survolées sont à prendre en considération..

Nota Ministerie van Mobiliteit - 28/10/2005 : Betreft:  conclusies laatste overlegronde luchthavenakkoord ; Analyse van de antwoorden van de gewesten
Spreidingsplan - 26/10/2005 : Spreidingsplan vragen Vlaamse en Brusselse regering. Antwoorden Belgocontrol
Mail Mille Decibels - 27/10/2005 : Nederlandstalige of Vlaamse politici in Brussel? Wiens belangen verdedigen deze beleidsmensen?
Persmededeling - 26/10/2005 : B.A.Libre klaagt Tobback aan omdat hij Leuven vliegtuigvrij wil houden nu Landuyt Vlaamse Oostrand zijn deel van de nachtvluchten wil geven. Terwijl het alleen de meting van de hinder per individu is die oplossing brengt.
Persmededeling B.A.L - 25/10/2005 : C’est non à un accord politique qui arrange les régions mais ne répondrait pas aux demandes des personnes survolées
Vlaams Parlement - 19/10/2005 : Minister Peeters bevestigt nog eens de uitgangspunten van de Vlaamse Regering ivm de gewestelijke onderhandelingen voor het Vlaams Parlement
Persmededeling Vlaams Belang - 19/10/2005 : En zo denkt het Vlaams Belang in Brussel over het 'dossier Zaventem, nav regeringsverklaring Brussel
Nota Wake Up Kraainem - 18/10/2005 : Debat voeren op basis gelijke immisienormen voor elke inwoner! Cooman wil ook dat er gekozen wordt tussen concentratie of spreiding, hij wil aan waypoints rommelen en grenzen stellen aan groei luchthaven.
Mails Oostrand, UBCNA en B.A.L - 18/10/2005 : 'les plus densement peuplés'...?

Ecolo Partijbericht - 17/10/2005 : Durant steunt u op voorwaarde dat u in Brussel woont en Frans spreekt, de rest... bestaat die eigenlijk wel? Ja, en ze zijn just goed om geconcentreerd overvlogen te worden en wijst erop dat wie wil teruggaan naar voor 1999 vergeet dat Brusselse actiegroepen allemaal van voor die tijd dateren

Vragen Parlement - 17/10/2005 : Landuyt voor Nationaal Parlement op 17.10.2005: terug naar 1999 is uitgesloten. Situatie is teveel gewijzigd en arrest RvState verbiedt het omdat er geen enkele ‘standstill’ te vinden is voor luchthaven

Persbericht B.A.L - 17/10/2005 : Het Brussels Gewest heeft laten uitschijnen dat de inbreuken op het decreet veroorzaakt worden door het spreidingsplan en heeft dus verkregen dat de inbreuken als gevolg van het spreidingsplan dienen te stoppen. Echter, voorafgaand aan het spreidingsplan waren er ook inbreuken.

Het Laatste Nieuws - 18/10/2005 : Actiegroep naar rechter voor Brusselse geluidsnormen

Mail B.A.L - 17/10/2005 : Elio Di Rupo s'impplique curieusement dabs le dossier Avion
Mail Zone 3 Libre - 16/10/2005 : Zaterdag 15.10 vertrok alles met rugwind vanaf 25R over Noordrand, soms zelfs met 10 KNOPEN! Zondagmorgen ook. Niet alleen op 02; ook op 25R worden arresten RvState niet gerespecteerd
Weblog Trop de Bruit : 15/10/2005 : Zelfs Brusselaars vinden terug naar 1999 geen duurzaam goed idee, al is het om andere redenen dan de Noordrand
Weblog Anciaux - 14/10/2005 : Politiek maakt maatschappelijke problemen abstract, en dit maakt politiek koud en kunstmatig, terwijl dossier luchthaven bij uitstek een menselijk dossier is
Mededeling UBCNA - 14/10/2005 : UBCNA wil altijd maar terug nar 1999, terwijl siuatie allang niet meer te vergelijken is, dus wat wil UBCNA echt?
Persbericht B.A.L - 14/10/2005 : Bxl Air Libre corrigeert Di Rupo, maar vergeet dat als Brussel meer overvlogen zou worden, de Oostrand minder zou hebben.
Persmededeling - 14/10/2005 : Vlaams Belang eist dat Brussel deadline laat vallen Zaventem: beter geen akkoord dan een chantagedictaat.
Persberichen - 12/10/2005 : Ja hoor, daar komen de communiqués: voorstel Leterme onaanvaardbaar (MR), onbegrijpelijk (FDF), indecent, (cdH), geschandaliseerd (UBCNA),
Weblog Anciaux - 12/10/2005 : Gelijkheid tussen mensen is geen grondwettelijk recht meer, discriminatie is de regel, solidariteit is verwerpelijk, men wil nog meer vliegen over de volkswijken in het 'reservaat' in Noord-Brussel.
Mail - 12/10/2005 : Inwoonster Brussel gaat mee in vijandbeeld dat Vlaanderen en Brussel tegenover elkaar zet. Maar wie heeft de Brusselse geluidsnormen eenzijdig afgekondigd?
Bericht MR - 12/10/2005 : MR is het natuurlijk NIET eens met voorstel Vlaamse regering voor Brussel Nationaal.
Vlaamse Regering - 11/10/2005 : Standpunt Vlaamse Regering dd. 11/10/2005 ivm knelpuntennota minister Landuyt
Voorstel Brussels Gewest - 10/10/2005 : Voorstellen Brussels Gewest ivm Brussel Nationaal, ondertekend: Picqué en Huytebroeck.Brussel wil NIKS, NIETS, NIEMENDAL meer. Waar wel gevlogen wordt? Hun probleem niet.
Mail UBCNA - 11/10/2005 : Beroepsleugenaars in luchthavenarena: en maar roepen dat anderen liegen. Hier komt er nog een van hen: trekt men hun redenering door, dan past men 8kts rugwind ook toe voor de 20 waar ze sinds 1988 in gebruik was!
Trop de Bruit - 09/10/2005 : Communiqué du CDH sur les nuisances aériennes.
Mail Comité Non Au Plan Anciaux - 05/10/2005 : En de 'matraquage' ivm landen op de 02 gaat maar door. Helaas heeft minister Landuyt ook nog andere gerechtelijke uitspraken te respecteren
Mail UBCNA - 05/10/2005 : Waar UBCNA over klaagt is exact waarover de Noordrand een proces bij de RvState heeft lopen: gelijke monniken gelijke kappen?

Mail UBCNA - 04 - 05/10/2005 : Oostrandbewoners contacteren rechtstreeks contrôleurs Belgocontrol. Wat blijkt? In de nacht van ma op di  veranderde wind als bij toverslag van richting... zodat de piste 20 gespaard kon worden blijven:  leg 't maar uit.

Antwoord ombudsdienst : Zo'n lange mail heeft de Noordrand nog in geen drie jaar van wie ook van de ombudsdienst gehad. Maar ja, hier wonen ook geen 'important people'

Mail - 04/10/2005 : Reynders krijgt nu wind van voren omdat hij zijn kiespubliek niet bedient: oostrandinwoonster dreigt met stemmen op Joëlle Milquet
Weblog Van Rompuy - 01/10/2005 : Eric Van Rompuy's online dagboek 'be free':  van zes banen op luchthaven er nog  drie gebruikt mogen worden: één voor vertrekken, twee om te landen, niets boven Eric's kiespubliek
Mededeling B.A.L - 01/10/2005 : B.A.Libre heeft het ook begrepen: Philippe Moureaux (PS) heeft goede PS-redenen om inschikkelijk te zijn in moeilijke dossiers als hij wil voorkomen dat de federale regering valt er en vervroegde verkiezingen komen
Mail - 30/09/2005 : Vliegen op de Oostrand dat het leven van 10.000 mensen tot een hel zou maken vormt een fractie van de vluchten boven andere regio's. Bovendien is het arrest van 17 maart uitgevoerd: baan 20 zit NIET meer in preferentieel baangebruik, dus is dit zoveelste mediastunt.
Persbericht UBCNA - 28/09/2005 : UBCNA kondigt rampoefening aan voor Shell-Terminal Neder-Over-Heembeek die NIET onder 25R ligt maar NOORDELIJK tov deze baan! Rechtdoor vliegen is veilig, Chabert nog veiliger
Persbericht B.A.L - 27/09/2005 : Nu lekt de Nederlandstalige pers door naar BAL die het had terwijl niemand anders het nog wist. Da's goed nieuws: zo hoort het. BAL weet alles, en de rest weet niets
Het Nieuws: er is geen nieuws, de boel zit muur- en muurvast, Landuyt kan het niet.
Gemeenteraad Zaventem - 26/09/2005 : Hypocrisie ten top gedreven of hoe een gemeente zijn 100% antidemocratisch NIMBY-gedrag verpakt in mooie woorden. Er dient nog altijd een evaluatie te komen van het 'spreidingsplan'!!!!
Nota van Eric Van Rompuy - 26/09/2005 : Eric Van Rompuy (die nog altijd NIMBY denkt): "En geen enkele politicus moet denken dat hij hier enig electoraal voordeel mee zal doen. Het mismanagement van dit dossier dreigt zich te keren tegen de politiek als geheel."Juist...
Weblog Anciaux - 23/09/2005 : Als beslissingen Nl- en Fr-talige RvState tegen elkaar ingaan, wil ze dan duidelijk maken dat noch van baan 25R noch van baan 20 opgestegen mag worden op zaterdag?
Mededeling - 23/09/2005 : Gemeente Evere stapt uit UBCNA omdat Unie vandaag enkel nog Oostrandbelangen verdedigt. Evere stapt uit vliegtuigactiecomité UBCNA, subsidieert nu Bxl Air Libre zonder lid te worden
Persbericht UBCNA - 23/09/2005 : RvState schorst gebruik baan 20 op zaterdag op, UBCNA wil erkenning dat Oostbrussel ook door 25 R wordt overvlogen (zoals overigens De Noordrand ook vanaf de 25L en de 20, nvdr)
Mail UBCNA - 22/09/205 : UBCNA vraagt financiële bijdrage. En wil baan 20 dicht (dat is wat anders dan Picqué antwoordde in zijn mail aan inwoner Haren).
Brief - 22/09/2005 : (Invloed)rijke luchtvaartbedrijfslobby vermomt zich als actiegroep: 20 m2-affiches, badges, stickers en affiches. En deze brief naar hun werknemers (in dit geval Aviapartner).
Weblog Anciaux - 22/09/2005 : Doen alsof een correcte spreiding en verdeling van de lawaaihinder jobs zal doen verdwijnen vind ik volksverlakkerij en pure misleiding, zo doet men juist het investeringsklimaat geweld aan
Persbericht - 21/09/2005 : Vlaams ABVV wil geen afbouw, wel 'verantwoorde' nachtvluchten, geen concurrerende geluidsnormen, gelijke verdeling van de lasten.
Voorstel UBCNA-BUTV - 09/2005 : Verzoening UBCNA: preferentieel baangebruik 25R, windnormen 8 rug, controle-orgaan (met ombudsdienst (sic!), herstart federaal overlegforum,  bouwverbod 5 km 25R en 25L,
Persbericht FDF - 19/09/2005 : Onheilige alliantie van anti-democratische Brusselse Franstalige NIMBY-krachten: na redelijke taal Smet tracht Mangain nog maar eens laken naar zich toe te trekken.

Persbericht B.A.L - 16/09/2005 : Het oude liedje: concentreren, onteigenen (waar??? Diegem/Haren???),  FANVA fonds heractiveren, luchtvaartmaatschappijen betalen, geen verdubbeling, controle-autoriteit .

Dit liedje hebben ze al gezongen in hun Nederlanstalig persbericht van 25/08/2005

Persbericht UBCNA - 14/09/2005 : Volgens UBCNA stelt Landuyt zich nog altijd boven de wet en zou federale regering nav uitspraak Hof v Beroep 17.3 al 37,5 millions d'euros moeten
Persbericht AWACSS, BUTV_UBCNA en WAKE-UP-KRAAINEM - 09/09/2005 : De Belgische pilotenvereniging BeCA en de wereldwijde pilotenvereniging IFALPA wijzen op de gevaren van het spreidingsplan van Bert Anciaux !
Persbericht B.A.L. - 02/09/2005 : B.A.Libre wil voor 'dichtbevolkt gebied' door rechter vliegverbod laten opleggen. Uitspraak geldt gezien eisers alleen voor Brussel maar kan worden uitgebreid naar andere gebieden

 Persbericht B.A.L - 08/09/2005 : Zitting 8.9 uitgesteld omdat advocaat Belgische Staat nog maar weer eens niet klaar was met zij conclusies, zgn gezien de evolutie van de situatie (sic?), volgende zitting 14 december!!!

Ministriële Nota - 07/09/2005 : Als men ziet wat Landuyt nog aan bijkomende gegevens nodig acht voor Overlegcomité Fed. Gemeensch. en Gewestregeringen, vraagt men zich af wat hij tot nu toe deed

Commentaar Daedalus :Minister Landuyt is nog steeds van plan om "preferentieel baangebruik" te hanteren, om alweer eenzelfde groep burgers aan de muur te nagelen als slachtoffer.

Persmededeling Hermes : 07/09/2005 : Brussels minister-voorzitter Picque bindt in: 60.000 jobs in gevaar door houding Ecolo
Vilvoorde - 05/09/2005 : Gemeente Vilvoorde Bezwaarschrift tegen START nota
1000 Decibels - 05/09/2005 : van Outryve van 1000 décibels wil concentratie? Dat wie concentratie wil dat dan ook maar over zijn eigen dak neemt.
Greenkies Newsletter - 08/2005 : EC-commissaris DImas: "Het is tijd voor de luchtvaartsector om mee bij te dragen aan het gevecht tegen klimaatverandering"
Gemeenteraad Grimbergen - 30/08/2005 : Gemeente Machelen vraagt volledige inventaris reeds bestaande hinder. Ecolotie moet evenveel doorwegen als economie
Mail UBCNA- 30/08/2005 :Volgens UBCNA moeten volgende luchtvaartmaatschappijen op zwarte lijst :
- HEWA BORA Airways, Congo,  type Lockheed L-1011 Tristar
- BIMAN BANGLADESH Airlines, Bengladesh,  Boeing Douglas DC 10-30
- KALITTA AIR, USA, Boeing 747, series 100 en 200
- DAS AIR Cargo, Uganda, Boeing Douglas DC 10-30 Freighter
- MK Airlines, Ghana, DC 8-60 en Boeing 747-200
Mail UBCNA - 27/08/2005 : UBCNA vraagt hierbij zelf dat baan 20 zou worden gebruikt: als men rekening houdt met bevolkingsdichtheid en dominante windrichting is dit zeer vaak de ideale baan.
Persbericht B.A.L - 26/08/2005 : B. Air Libre wil het FANVA fonds terug oprichten op te isoleren, te onteigenen en een corridor te creëren om te concentreren.
Persbericht B.A.L - 25/08/2005 : Burgemeester Zaventem haast zich om gronden rond luchthaven verder te laten volbouwen. FANVA-fonds moet opnieuw tot leven geroepen worden.
Mail UBCNA _ 24/08/2005 : UBCNA vervalt in herhaling, kruipt weer in slachtofferrol, en kan nog altijd geen tracks lezen die bewijzen dat 4 Noordrandroutes tot in Meise even geconcentreerd zijn als hun éne route. Lieg maar en lieg opnieuw, er blijft altijd wel wat van hangen.
Mail Infos Riverains - 24/08/2005 : De werken zijn nog niet gedaan of de valse oorlog Noordrand Oostrand begint weer: de Oostrand vraagt zich af waarom de Noordrand protesteert!
Mail UBCNA - 23/08/2005 : Vandenhaute wil Brussels Gewest op één NIMBY-Bevolkingsdichtheids-lijn krijgen nu druk op federale regering toeneemt ivm overeenkomst  normen Brussel Nationaal en eist van Vermeiren inschakeling 25L over Zaventem.
Weblog Anciaux - 21/08/2005 : Alle kaarten rond luchthaven worden binnen enkele weken op tafel gegooid. Het dossier: rechtvaardigheid en sociale en ecologische correcties op blind kapitalistisch spel,  gaat iedereen aan
Persbericht Vlaams Belang - 20/08/2005 : Zaventem: CD&V, VLD, en Sp.a-Spirit moeten eindelijk hun verantwoordelijkheid opnemen.
Mail UBCNA - 12/08/2005 : VdHaute dribbelt Picqué (voorzitter Brussels Hoofdstedelijk Gewest) tijdens diens vakantie en trekt NIMBY-laken ivm bevraging luchthaven naar zich toe, Brusselse gemeentes wapenen zich. En wat doen Noordrandgemeentes?

Brief B.A.L - 08/08/2005 : Farce openbaar onderzoek minister Peeters : Voor een keer hebben UBCNA  en B.A.Libre gelijk. Als we nu eens allemaal aan hetzelfde zeel trokken.

 Open brief aan Minister President Piqué aangaande het openbaar onderzoek van de Vlaamse regering.

Lettre ouverte à Charles Piqué à propos de la consultation publique du gouvernement flamand sur le plan de développement de Zaventem

Persbericht UBCNA - 06/08/2005 : NON au plan de la région flamande de doublement du trafic aérien à Zaventem !
Mail UBCNA - 30/07/2005 : UBCNA: geen triomfalisme nu baan 20/02 niet gebruikt wordt wegens werken, blijven klagen dat de bocht naar Links nog altijd geconcentreerd overvlogen wordt
Vragen Kamer - 17/07/2005 : Gedetailleerde kostprijs van rechtszaken ivm luchthaven met Belgische staat
Vlaamse Regering - 15/07/2005 : Vlaamse regering stuurde vorige week brief naar Landuyt  ivm wetgevend kader.
Persbericht UBCNA - 15/07/2005 : UBCNA weet het beter dan RvState en beschuldigt vier Noordrandeisers van leugen: vier eisers die zich - behalve in rechtszaak - nergens manifesteerden
Intensief gebruik 20/02 maakt volgens UBCNA dat luchtverkeersleiders, en personeel en vakbonden Zaventem uitgeput zijn UBCNA vraagt niet meer en minder dan totale herconcentratie via 25R
Persdossier - 11/07/2005 : MR: concentreren zonder onteigenen/isoleren was grote fout van Durant. MR gaat ook voor transfert vliegbewegingen van Zaventem naar Waalse luchthavens.
Persmededeling Vlaamse Regering - 08/07/2005 : Vlaamse regering wil bij monde van minister Peeters zo snel mogelijk tot wetgevend kader komen mbt tot vastleggen vliegprocedures.
Verklaring - 08/07/2005 : Jacques Simonet eist dat hele Brusselse regering - dus ook Pascal Smet - met één stem spreekt.

Actualiteitsdebat Groen! - 05/07/2005 : Actualiteitsdebat over  de toekomst van de luchthaven van Zaventem.

Actualiteitsmotie Groen! - 05/07/2005 : Het actualiteitsdebat over de toekomst van de luchthaven van Zaventem;  het standpunt van de Vlaamse regering;
Persbericht B.A.L - 04/07/2005 : Wie beschadigt de belangen van de luchthaven nu echt? Landuyt of de omwonenden
Persbericht Groen! - 04/07/2004 : Verrottingsstrategie van Landuyt trekt eenzijdig kaart maximale economische expansie en wil nu via wet burgers mogelijkheid ontnemen juridisch op te komen voor recht op gezonde leefbare woonomgeving.
Mille Decibels - 01/07/2005 : Nog iemand die 'important' is: Brussels economieminister en zelfverklaarde 'humanist' en 'democraat' Cerexhe (CdH) die het meer dan zat is dat Vlaanderen altijd de fout op Brussel gooit.
Persbericht UBCNA - 01/07/2005 : Vdhaute beschuldigt Landuyt ervan dat hij moedwillig uitspraak rechter miskent en belastinggeld misbruikt om boetes te betalen.
Motie Brussels College - 29/06/2005 : Vijf vliegtuigen per dag , Chabertroute, bocht naar links, Onkelinxroute, alles moet weg: naar  'iets minder dicht bevolkte zone', tien keer raden welke. En maar klagen dat zo weinig Brusselaars op Zaventem werken
Mail - 29/09/2005 : FDF wil uitsluitend voor Brusselaars recht op gezonde leefomgeving behouden om Vlaamse meerderheid geen macht te geven over luchthaven maar Vlaamse Regering heeft macht al:  om zelfde normen op te leggen.
Runway 02 actiegroep : 26/06/2005 : Alle 75" een vliegtuig is onverdragelijk maar Diegem kent bijna niet anders, behalve zo 6-17 u,
Informatie B.A.L - 26/06/2005 : Frank valt bij B.A.Libre: terugkeer naar 1999 zou ook betekenen dat normen geharmoniseerd worden! Komt er een bres in terug-naar-1999-bastion dat zo stevig leek?
Weblog Anciaux - 26/06/2005 : Verander de naam van mijn spreidingsplan voor de nacht en behoudt het spreidingsplan dat in feite weinig klachten geeft. Het probleem vandaag is de dag.
Ministerie Vlaams Gewest :  afd. Preventieve en Sociale Gezondheidszorg waarschuwde in advies 22.10.2004 voor ernstige gezondheidsschade bij vliegtuighinder+60dB(A) buitenshuis. Minister Peeters negeerde het advies toen hij de BIAC Milieuvergunning toekende.
Persbericht BAL - 20/06/2005 : B.A.Lilbre blijft desinformeren en manipuleren: de 89% vertrekken die Brussel in 1999 heeft het vandaag nog: over Haren en vervolgens de bocht naar L en naar R, in '99 nog gespreid, vandaag geconcentreerd.

Nota ministerie Mobiliteit aan Belgocontrol - 16.6.2005 : Spreidingsplan Anciaux begraven Terugkeer naar de concentratie van voor 18 maart 2004.

Persbericht BBL Vlaanderen - 17/06/2005 : Zoveelste nonsens in dit dossier: geluidsbelastingskaarten worden nu al gemaakt. Gemanipuleerde contouren gaan lang niet zover als de reële hinder reikt en er zijn nog altijd geen frequentiecontouren voorzien. Waar blijft het Vlaams actieplan vs het Brusselse.
Intern Verslag Kamer - 16/06/2005 : Meerderheidspartijen zetten regeerakkoord op helling,
Mail UBCNA - 16/06/2005 : Verzoeningsvoorstel UBCNA naar federale politiek wil vooral 'teveel blootgestelde' woningen onteigenen. Dit nadat ze eerst jaren voor concentratie gelobbied hebben.
Mail UBCNA - 16/06/2005 : Ken uw vrienden. VLD Vilvoorde-Zaventem pleit mét UBCNA 'broederlijk verenigd' voor uniek gebruik van de baan 25R, altijd volgens westenwindconfiguratie.
Persmededeling Vlaams Belang - 15/06/2005 : Er is een helemsbreed verschil tussen enerzijds procedures die door bewonersgroepen worden aangespannen en die door Brussels Gewest. Brusselse meerderheidspartijen gijzelen luchthaven.
Persbericht - 14/06/2005 : Het cdH van Milquet bereidt zich al voor op een tweede BHV, nu met z'n allen zgn tegen het spreidingsplan maar in werkelijkheid tegen de Noordrand die zich maar niet laat doen!
Persbericht Ecolo - 14/06/2005 : Ecolo noemt wetsontwerp Landuyt vod en klaagt consultatieve rol regio's aan. Niemand tevreden met huidige routes, Brussel en Oostrand niet, Noordrand niet, maar om andere redenen
Persbericht Didier Gosuin - 14/06/2005 : Ex-Brussels minister milieu verheugt zich dat gerecht federale staat oplegt de Brusselse normen die hij in '99 installeerde te respecteren en vraagt grensoverschrijdend geluidskadaster.
Persbericht UBCNA - 14/06/2005 - UBCNA zet zich vierkant achter terugkeer naar 1999 en eist 2.500.000 van Belgische Staat per zaterdag dat baan 02/20 in weekend overvlogen wordt, zoals na schorsing door RvState NOTAM 20.5 zou moeten gebeuren.
Intern verslag Kamer - 13/06/2005 : Minister Landuyt had 13 juni nog altijd studie Minister Peeters niet ontvangen, noemt studie Huytebroeck theoretisch en studie BIAC gebaseerd op metingen reëel gevlogen vluchten
Persbericht UBCNA - 06/06/2005 : Volgens UBCNA (die concentratie wil) zijn er hier in de Noordrand de enkele mensen die spreiding willen, blij met Landuyt's blokkeringswet.
Persmededeling Kabinet Minister Peeters - 03/06/2005 : Minister Peeters: 78%  ERNSTIG gehinderden in Vlaams Gewest: 8.400 en 2.300 in Brussel. Volgens 'geobjectiveerd geluidskadaster over 2004' van KUL meer dan half miljoen gehinderde Vlamingen indien naar Brusselse methode gerekend.
UBCNA tijdens Colloquium Comité der Regio's - 02/06/2005 : De man die meer dan wie ook het dossier van de luchthaven communautariseerde, verklaart voor Europees Comité dat vliegtuigen geen communautair conflict mogen.
Persbericht Vlaamse Oostrand : 26/05/2005 : Kortenberg en Steenokkerzeel pleiten voor terugkeer naar voor 1999, beperkte exploitatie en structurele schadevergoeding voor verkeerd vliegende vliegtuigen.
Website Vlaams Belang - 26/05/2005 : Stoelendans na vertrek Stevaert: Landuyt houdt 'klotedossier' voor gezien en gaat terug naar Vlaamse regering.
Persbericht 25/05/2005 : Staatssecretaris  Huytebroeck (Ecolo) blijft hameren op terugkeer naar voor 1999, maar onder restricvtieve voorwaarden.
BXL Air Libre - 21/05/2005 : Het is niet door omwonenden recht te ontnemen hun recht op gezondheid te verdedigen dat federale regering probleem luchthaven kan regelen.
Persbericht Decibel 25 L - 05/2005 : Decibel 25L wil terug naar niet bestaande zgn historische toestand
Commissie Infrastructuur - 18/05/2005 : Creyf vroeg uitstel, minister Landuyt kon slideshow over spreidingsbewijs en vraagstelling verplaatsen, www.spreidingsplan.be wordt niet geactualiseerd.
Verslag Kamer - 09/05/2005 : Minister Landuyt was nog maar weer eens behoorlijk dubbelzinnig: eerst geeft hij toe dat  Chièvresroute boven Noordrand andermaal gewijzigd is, nadien plots niet meer.
Persbericht Ecolo - 30/04/2005 : Mevrouw Isabelle Durant hééft de nota van het kabinet van de ex-minister niet, want hij zit niet bij haar persbericht. Daedalus bewijst altijd zwart op wit wat het zegt.
Persbericht CD&V - 29/04/2005 : Op vraag van senator Schouppe antwoordt Landuyt dat hij - na juridisch advies - toch cassatie aantekent tegen arrest HvBeroep baan 02. Gewesten moeten met één geluidsnorm komen
Verslag Senaaat - 28/04/2005 : Landuyt tegen Durant: Ik ken geen zone F rond luchthaven: overal wonen Vlamingen. Halve mail is voor mij geen bewijs. Durant: werknota was van SP.a'er Luc Laveyne.
Oproep B.A.L. 24/04/2005 : Bruxelles Air Libre roept nu op tot gepersonaliseerde klachten en stelt dat de vliegtuigen blijven vliegen van zones waarvan de minste klachten komen...!
Beknopt verslag Vlaams Parlement - 20/04/2005 : J.Van Hauthem, Eloi Glorieux, Eric Van Rompuy ondervragen minister Peeters en minister president Leterme, minister Vandenbroucke antwoordt...
Verslag kamer - 20/04/2005 : Parlementaire vragen in verband met de ombudsdienst en de 3.200 klagers.
Vraag in Commissie - 19/04/2005 : Mondelinge vraag in commissie aan dhr. R. Landuyt, minister van Mobiliteit, over de aanpassingen aan het spreidingsplan.
Persmededeling - 19/04/2005 : Vlaams Belang eist meer duidelijkheid over nieuw spreidingsplan én garanties voor een betere verdeling van de lasten.
Persbericht - 19/04/2005 B.A.LIbre blijft hameren op zo weinig mogelijk mensen overvliegen, zgn omwille van veiligheid maar in feite om te kunnen onteigenen! De hele Noordrand onteigend?

Persbericht UBCNA - 18/04/2005 : Van den Haute schopt wild in het rond en reduceert Actie Noordrand, Daedalus en vzw Boreas tot 20-tal personen en stelt dat waar Anciaux wonen er geen vliegtuigen zijn. Als dat eens waar was!

Commentaar Daedalus: Burgemeester Vandenhaute spreekt zichzelf tegen.

Sterrebeek 2000 : Voor Sterrebeek gaat milieuvergunning Peeters blijkbaar nog niet ver genoeg. Kabinet Peeters durft hen wel te bevoordelen maar niet te ontmoeten.

Mille Decibels - 15/04/2005 : Zeer bekende advocaat uit Kraainem (Foestraets) legt nog eens uitvoerig uit hoe arrest van Hof van Beroep mbt piste 02 gelezen moet worden.

Aminalcijfers bewijzen dat Diegem veel en veel zwaarder overvlogen wordt dan Wezembeek-Oppem

Senaat - 14/04/2005 : Regering voorziet in budget geen boetes voor overtreding arrest 02. landuyt zegt alleen rekening te houden met tekst arrest, niet met BIAC en voorziet in alles overleg met rest federale regering.
Persbericht FDF - 12/04/2005 : FDF eist dat 25R gebruikt wordt zolang rugwind niet boven 10 knopen komt (wat onveiligheid opstijgen vergroot).

Verslag Kamer - 11/04/2005 : Minister Landuyt blijft onduidelijk: over cassatie, gewestonderhandelingen, en herverdeling landingshinder baan 02. Geen formele bevestiging dat dit niet opnieuw ten koste gaan van de Noordrand.

 

Commentaar Daedalus: Het is opvallend hoe hard minister Landuyt hier onder druk gezet wordt om een volledig onveilige windnormen van 10 knopen rugwind (sic!) in te voeren voor de banen 25. Het verschil in politieke druk tussen Franstalige en Nederlandstalige politici is kenmerkend.
Vragenstelster Nahy vergeet in haar vraag te vermelden dat de landings-'couloir' voor de nacht voor baan 02/20 over de Oostrand maar 21.000 omwonenden 'bevat'. Dat is veel minder dan de moedwillig zwaar onderschatte 'couloir' voor de Noordelijke routes.

Mail - 12/04/2005 : En dit is hoe Ecolo de zaak voorstelt, nadruk op feit dat er nog geen AIP is opgemaakt en geen instructie is gegeven aan Belgocontrol en bevestigt: geen overleg gewesten sinds 10 maart.

De Standaard - 05/04/2005 : Ecolo Bxl. komt voor (geconcentreerd gevlogen) Kanaalroute met argument bevolkingsdichtheid.

Le Soir - 05/04/2005 : Durant's Ecolo blijft hameren op spreiding volgens bevolkingsdichtheid en claimt hoge (Brusselse) dichtheid voor Kanaalzone en Ringroute.

Reactie - 08/04/2005 : 44.000 Noordranders willens en wetens onderworpen aan wetenschappelijk experiment, met zekere executie op termijn, dat is Ecolo Brussel. Onderzoek is als wetenschap vermomde bewuste desinformatie.

Staatsblad - 08/04/2005 : Uiterlijk 23 juni kunt u bezwaren formuleren tegen gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Noordelijke ontsluiting van de internationale luchthaven'.
Weblog Anciaux - 05/04/2005 : BIAC is op geen enkele manier maatschappelijk verantwoord bezig

Mail - 31/03/2005 : De Noordrand wordt NIET gesteund door de huidige bewindvoerders. Waar zijn onze fundamentele rechten?

Persbericht SPIRIT - 25/03/2005 : Spirit roept minister Landuyt op cassatieberoep aan te tekenen tegen uitspraak over spreidingsplan.
Gemeenteraad Grimbergen - 24/03/2005 : Extra agendapunt voor de gemeenteraad  n.a.v. de nieuwe concentratie van dag- en nachtvluchten boven de Noordrand
Website B.A.L  - 24/03/2005 : Spirit Vilvoorde, Machelen, Grimbergen en Meise wil in cassatie tegen arrest 02.
Groen! Meise - 23/03/2005 : Groen!Meise vraagt ism andere Noordrand-gemeenten alle gerechtelijke stappen te zetten incl procedure Hof van Cassatie om gezondheid inwoners max. te verdedigen
1000 Decibels - 23/03/2005 : Aujourd'hui, les francophones pensent que leur leadership sur Bruxelles suffit à maintenir debout l'édifice de la Belgique . Pour la Wallonie, la main posée sur Bruxelles reste le principal moyen de maintenir les transferts de richesse en provenance de Flandre.

Parlementaire Commissie - 18/03/2005 : Vragen aan Minister Landuyt  door Bart Laeremans, Xavier de Donnea, Simonne Creyf.

Persmededeling Groen! - 18/03/2005 : Groen! vraagt regering: Stop nachtvluchtenvaudeville en verminder het aantal vluchten!
Persmededeling Vlaams Belang -18/03/2005 : Nieuwe concentratie voor Noordrand onaanvaardbaar. Landuyt moet verhinderen dat luchthaven wordt verlamd en werk maken van meer afwisselend baangebruik.
Persbericht SPIRIT - 18/03/2005 : Dossier spreidingsplan: Spirit-Noordrand wil naar het Hof van Cassatie: of spreiding, of luchthaven 100% Vlaams.
Weblog Anciaux - 17/03/2005 : Hof van Beroep verheft in arrest landingsbaan 02 egoïsme en eigenbelang tot algemene norm. Dit is iedereen oproepen alleen naar zichzelf te kijken. In wat voor land leven wij?
Persberichten Vlaanderen - 17/03/2005 : Vlaams Gewest zegt verder te werken aan evenwichtige en billijke spreiding hinder in luchthavenregio
Kamerdebat - 17/03/2005 : Vande Lanotte: Arrest veel nauwkeuriger dan uitspraak kort geding; regering moet dit arrest dan ook gewoon toepassen.
Persbericht AWACSS -17/03/2005 Zaventem: Het Hof van beroep bijzonder streng voor de Belgische staat in de uitspraak vandaag ten voordele van de omwoners.
Persbericht UBCNA - 17/03/2005 : Volgens UBCNA is er alleen in de Oostrand sprake van een menselijk drama, in de Noordrand wonen volgens hen toch geen mensen!
Persbericht B.A.L - 17/03/2005 : Brusselaars zouden volgens B.A.Libre hetzelfde moeten vragen als omwonenden landingsbaan 02, mr. Misson zegt op mensenrechten te kunnen pleiten.
Persbericht B.A.L - 10/03/2005 : Stop spreiding, stop uitbreiding, stop nachtvluchten bracht 40-tal demonstranten op de been tegen nieuwe contrôletoren.
Persbericht B.A.L - 10-03-2005 :Als BALibre gelijk heeft dan moet er vooral niets veranderd worden, ook geen windnormen.
Persbericht 'slachtoffers luchthaven' - 07/03/2005 : Awaccs, Bxl Air Libre, UBCNA en Wake Up Kraainem demonstreren bij in gebruikneming nieuwe controletoren.
Publicatie - 02/03/2005 : KB 21.1.2005: Goedkeuring 2e beheerscontract tussen Staat en Belgocontrol, duur: 5 jaar.
B.A.L - 01/03/2005 : B.Air Libre organiseert voor een keer betoging die Noordrand niet discrimineert maar verdubbeling aantal vluchten Zaventem aan de kaak stelt.
Mail van minister Didier Reynders aan onderwonenden dd eind februari 2005 : Reynders verheugt zich dat Picqué zelfde standpunten inneemt als Gosuin destijds deed
1000 Decibels - 24/02/2005 : Olivier Mangain (MR/FDF) droomt nog altijd van een Groot-Brussel.
Weblog Anciaux - 24/02/2005 : Wat ik niet kon, kon Bush wel: internationale afspraken veranderen en zogenaamd veiligheidsrisico negeren. Wat BHV betreft: wie dat verzint neme zijn dromen niet voor werkelijkheid
Website B.A.L. - 24/02/2005 : BALibre weet nog niet eens welke Noordrandgemeenten waarom mee tussenkomen in procedure 02, maar: Misson was net als in Bierset, briljant.
Verslag Kamer - 21/02/2005 : Landuyt gebruikt vonnis 02 om spreidingsplan onderuit te halen en past windnormen nog maar eens aan. Spreiding lawaaihinder: Landuyt en Peeters draaien de klok terug
Persbericht AWACSS - 20/02/2005 : Niet alleen Wezembeek-Oppem lijdt onder nieuwe vliegtuighinder, idem voor grote delen Noordrand: allemaal vluchten die boven Brussel thuishoren.
Persmededeling Groen! : 17/02/2005 : Motie Glorieux (Groen!) voor plafonnering en spreiding Brussel Nationaal plenair weggestemd
Vraag aan Minister Landuyt - 15/02/2005 : Hoe past min. Landuyt spreidingsplan aan? Wie krijgt voortaan wat? Als vonnis 02 vernietigd wordt, wordt spreidingsplan weer op rails gezet?
Persinformatie BBL - 04/02/2005 : European Night Flights Strategy Meeting, Brussels EU LIMIT VALUES FOR ENVIRONMENTAL NOISE,
Brief B.A.L : 28/01/2005 : Open brief van B.A.Libre aan minister Landuyt: Brussel Nationaal Airport kan niet groeien als duizenden mensen blijven revolteren wegens beroving van slaap en rust.
Vlaams parlement - 27/01/2004 :Interpelatie van de heer E. Van Rompuy tot de heer Peeters over de nieuwe milieuvergunning verleent aan Biac

Mail - 30/01/2005 : Oostrand stelt zelf vast: zo 30.1 kon zwaarste Boeing B747 opstijgen vanaf baan 20: trillingen identiek als vastgesteld in Diegem onder baan 25R

Persbericht B. Air Libre - 21/01/2005 : Discriminerende interpretaties 'dichtbevolkt' en 'onhoudbaar' gelden alleen voor Franstalige gemeentes niet onder 25R. Haren en N.O. Heembeek kunnen stikken.
Kamerverslag Landuyt - 12/01/2005 : Minister Landuyt schendt grondwet en mensenrechten door knieval voor Oostrand in rechtzaak 02/20 en claimt dat hij rechtstaat respecteerd?
Politieke Reacties voor 01/01/2005