RvState schorst gebruik baan 20 op zaterdag op, UBCNA wil erkenning dat Oostbrussel ook door 25 R wordt overvlogen (zoals overigens De Noordrand ook vanaf de 25L en de 20, nvdr)


Persbericht UBCNA 23.9.2005

Gebruik baan 20 op zaterdag opgeschorst door Raad van State

De Raad van State heeft in zijn arrest 149.312 van 22 september 2005 de beslissing van Minister Landuyt inzake het gebruik van baan 20 voor alle vertrekken  op zaterdag van 14.00u tot 23.00u, opgeschorst.
Een identieke beslissing werd reeds een eerste keer opgeschorst door de Raad van State op 11 mei 2005.

Zowel in het arrest van 11 mei 2005 als in het arrest van 22 september 2005 wijst de Raad van State voornamelijk :
- op het veiligheidsaspect bij het gebruik van baan 20
- de concentratie van de vertrekken boven de Oostrand tijdens de rustperiode van het weekend
- de hinder die de Oostrand reeds kent ingevolge de vertrekken van baan 20 ' s nachts, de vertrekken van baan 25R en de landingen op baan 02

Volgens de Raad van State zijn andere vluchtschema's mogelijk en was er geen enkele juridische rede om niet terug te keren naar het baangebruik van 2 december 2003 van voor het spreidingsplan Anciaux.

BUTV-UBCNA wijst erop dat er tijdens de 6 laatste maanden niet minder dan 6 gerechterlijke uitspraken zijn geweest tegen het plan Anciaux, 4 door de Raad van State en 2 door het Hof van Beroep.

Nog nooit eerder werd een pure politieke beslissing zo hardnekking aangevochten!
BUTV-UBCNA eist samen met de piloten een terugkeer naar een veilig baangebruik en het einde van het gevaarlijke en discriminerende
spreidingsplan, waarbij de Oostrand en de Oostelijke gemeenten van Brussel op een gevaarlijke en onverantwoorde manier worden overvlogen.
BUTV-UBCNA eist bovendien dat er een einde wordt gemaakt aan het foutieve uitgangspunt waarbij wordt gesteld dat de Oostelijke gemeenten van Brussel geen hinder zouden ondervinden van de baan 25R. Dit is een bijzonder grove leugen die niet langer aanvaardbaar is !