Politiek maakt maatschappelijke problemen abstract, en dit maakt politiek koud en kunstmatig, terwijl dossier luchthaven bij uitstek een menselijk dossier is

Vrijdag 14 oktober 2005

Het is een ongelooflijk drukke week. Hollen en vergaderen. Van 's morgens tot 's avonds onderhandelen en vergaderen over het luchthavendossier. Op den duur vergeet je de verhalen achter de cijfers. Op den duur denk je nog louter in schema's en grafieken. Maar er schuilt veel meer achter. Dat is zeker.

Al te vaak wordt men in de politiek volledig opgeŽist door een ingewikkeld dossier. Partijen nemen stellingen in. Straffe verklaringen worden de wereld ingestuurd. Voorstellen wekken tegenvoorstellen op. Compromissen worden oorlogsverklaringen. Oorlogsverklaringen worden plots uitgangspunten.
Strategische zetten op het schaakbord. Wie offert wie op? Welke afspraken zijn mogelijk? Wie verdedigt wie?
Bij dergelijke schierlijk onoplosbare problemen begint men onbewust de zaak abstract voor te stellen. Men wil geen gezichtsverlies lijden. Koste wat het kost.

Maar dat is voor de politiek net het grootste probleem. Maatschappelijke problemen abstract maken. Gevoelige materies afstandelijk bekijken. Het maakt het politiek bedrijf koud en kunstmatig. Het gaat hier niet over cijfers, over mathematische schema's. Het gaat hier niet over qc's of over startbanen, het gaat hier niet over zones of routes. Het gaat over mensen, met hun kleine en grote problemen, kleine en grote wensen. Dit dossier is bij uitstek een menselijk probleem. Een zaak van rechtvaardigheid en solidariteit. Een zaak van geloofwaardigheid en vertrouwen.

Na dagen, weken, maanden en jaren geruzie en gestook is het niet simpel op korte tijd een aanvaardbare oplossing uit de hoed te toveren. Zeker niet onder dwang. Dat is duidelijk. Maar de vele uren, maanden en jaren werk en tijd worden wel zinvol wanneer je merkt dat het inderdaad gaat over het verdedigen van de zwaksten, over het opkomen voor jan met de pet en stem geven aan zij die zwijgen. Misschien gaat dit dossier wel over evenwichten tussen economie en gezondheid, tussen werk en welzijn, maar wezenlijk gaat dit dossier over samenleven tussen mensen en de kracht samen nog ergens voor te kunnen gaan.
Bert
Gepost door Bert Anciaux om 19:51 uur