Groen!Meise vraagt ism andere Noordrand-gemeenten alle gerechtelijke stappen te zetten incl procedure Hof v Cassatie om gezondheid inwoners max. te verdedigen

Meise, 22.03.2005

Aan het College van Burgemeester en Schepenen,
Gemeenteplein
1861 Meise-Wolvertem

Geachte Heer Burgemeester, Mevrouw en Heren Schepenen,

Mag ik u vragen om het volgend punt toe te voegen aan de agenda van de gemeenteraad van donderdag 31.03.2004.

Gerechtelijke procedure inzake de overlast veroorzaakt door vliegtuigen.

Aangezien het tussengekomen arrest van 17 maart 2005 van  het Hof van Beroep te Brussel het spreidingsplan van de dag- en nachtvluchten opnieuw op de helling zet  waardoor er terug meer concentratie van vluchten over de  noordrand zal komen, vragen wij om vanuit onze gemeente en als het kan in samenwerking met de andere noordrand-gemeenten alle nodige gerechtelijke stappen te zetten, inclusief een procedure voor het Hof van Cassatie, om de gezondheid van onze inwoners zo maximaal  mogelijk te verdedigen.

Vraag aan het schepencollege:
 
Welke initiatieven zal onze gemeente inzake de hierboven vermelde problematiek nemen?

Met vriendelijke groeten,

Marie-Jeanne Thaelemans
Gemeenteraadslid voor Groen!