Vlaamse regering wil bij monde van minister Peeters zo snel mogelijk tot wetgevend kader komen mbt tot vastleggen vliegprocedures.

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING VERGADERING VAN 8 JULI 2005 IN KORT BESTEK

Op voorstel van Vlaams minister Kris PEETERS:
De Vlaamse Regering beslist een brief te sturen aan de federale minister van mobiliteit waarin de noodzaak wordt bevestigd om zo snel mogelijk te komen tot een wetgevend kader met betrekking tot het vastleggen van vliegprocedures. In de brief worden tevens een aantal opmerkingen en vragen geformuleerd bij het voorontwerp van wet inzake het vastleggen van vliegprocedures