Eric Van Rompuy's online dagboek 'be free':  van zes banen op luchthaven er nog  drie gebruikt mogen worden: één voor vertrekken, twee om te landen, niets boven Eric's kiespubliek


Weblog 1.10.1005

Zaventem is de luchtvaartgemeente van Vlaanderen. Rechtstreeks of onrechtstreeks vinden 70.000 mensen werk dankzij de luchthaven. Iedereen die daar woont, weet dat hij met lawaaihinder wordt geconfronteerd. Standpunten over geluidshinder worden in de gemeenteraad van Zaventem dan ook steeds met de nodige omzichtigheid behandeld.

Maandagavond was de sfeer echter geladen. Het plan Landuyt "Perspectief 2008" maakt de dorpskernen van Zaventem, Nossegem en Sterrebeek onleefbaar (zie dagboek van gisteren: wie is Kafka?).

In een unaniem goedgekeurde motie werden de voorstellen van Landuyt over de weekendconcentratie en de uitbouw van de startbaan 25L verworpen. Het is een belangrijk politiek signaal. VLD-burgemeester en Vlaams parlementslid Vermeiren spreekt voor de VLD. Ikzelf ben op Vlaams niveau de woordvoerder voor CD&V in dit dossier.

Ik ben blij dat we samen front kunnen vormen. Ook de andere gemeenten ten oosten van Zaventem (Kortenberg, Steenokkerzeel, Tervuren) zijn resoluut in het afwijzen van het plan Landuyt.

Dinsdagavond was ik gevraagd door het actiecomité zone-S (Steenokkerzeel). De vergadering verliep in een ware alarmsfeer. Heel de regio is nu gemobiliseerd. Wie eraan denkt een beslissing te forceren tegen de Oostrandgemeenten in vergist zich.

Francis Vermeiren en ik hebben 20 jaar de degens gekruisd in meerderheid en oppositie zowel in Zaventem als in het parlement. We deden dit steeds op basis van inhoud. Een echte volksvertegenwoordiger heeft zijn verankering niet in de media maar bij de mensen. ³Een politicus moet van ergens zijn², zegt Herman De Croo. We zijn van Zaventem en daar zullen we voor vechten. Nooit voelde ik mij bij een probleem zo nauw betrokken. Maar nooit was mijn strijdbaarheid zo groot. Het gaat tenslotte over de levenskwaliteit van uw familie, vrienden en buren. En het is beangstigend te weten dat enkele politici hierover willen beslissen in functie van politieke, communautaire of economische belangen.

Eric Van Rompuy
Feel Free