Hof van Beroep verheft in arrest landingsbaan 02 ego´sme en eigenbelang tot algemene norm. Dit is iedereen oproepen alleen naar zichzelf te kijken. In wat voor land leven wij?

Weblog Bert Anciaux 17.3.2005

Donderdag 17 maart 2005

Er zijn zo van die momenten waarop je alle geloof in de politiek en in de rechtstaat verliest. Vandaag is zo'n moment. Het Hof van Beroep van Brussel heeft een arrest gewezen dat het ego´sme en het puur eigenbelang tot algemene norm verheft. Het Hof heeft aan de omwonenden van een landingsbaan 02, dat slechts een bijzonder klein gedeelte van de hinder van de luchthaven te slikken kreeg, het recht toegekend om deze beperkte hinder te weigeren en dus af te schuiven op andere inwoners. Het Hof heeft de gelijkheid van de mensen aan haar laars gelapt en gesteld dat de ene inwoner meer rechten heeft dan de andere inwoner. In zulk een land leven we dus.

In dit land is het mogelijk dat de ene rechtbank stelt dat mensen die hinder hebben dit kunnen weigeren, zonder dat er ook maar op enige wijze wordt gezegd wat er dient te gebeuren met de mensen die nog veel meer hinder te slikken krijgen. De rechter spreekt zich dus uitsluitend uit in functie van de klagers en niet in functie van de niet-klagers. Indien de rechter zou zeggen dat er teveel hinder is en dat de hinder aan de bron dient te verminderen, dan zou ik dit nog kunnen begrijpen. Maar dat doet men niet. Er is niet teveel hinder, er is uitsluitend teveel hinder voor sommige inwoners en andere inwoners mogen deze hinder er gerust bij krijgen.

Ik snap deze vorm van eigenbelang niet meer. Dit is toch een algemene sollicitatie doen om iedereen aan te zetten uitsluitend zijn of haar belangen te verdedigen. Dit is iedereen oproepen om enkel te kijken naar zichzelf en geenszins een algemeen belang na te streven en te verdedigen.

In wat voor een rechtstaat leven wij wanneer de rechters in de plaats treden van de wetgever en de uitvoerende macht en weigeren om na te denken wat de gevolgen van hun handelen voor anderen betekent. Dit is oproepen om de vuilniszakken uit te kappen bij de buren. Dit is oproepen om solidariteit te vernietigen.

De rechtbank, dames en heren, gaat niet meer bekijken of je je evenredig deel van de belastingen betaalt, neen, de rechtbank gaat vaststellen dat je belastingen betaalt en dat dit toch niet nodig is. Dat anderen dan eventueel meer moeten betalen is haar zorg niet meer.

In wat voor een land leven wij? Een land waar sommige wijken belangrijker zijn dan anderen. In wat voor een land leven wij? Een land waar residentiŰle wijken meer rechten krijgen dan arbeiderswijken. In wat voor een land leven wij dat inwoners van Haren, Diegem en Neder-Over-Heembeek totaal blootgesteld mogen worden aan lawaaihinder en kerosine-uitstoot, en andere wijken hiervan vrijgesteld mogen worden?

Mijn geloof in de rechtstaat heeft een stevige deuk gekregen. Het individualisme viert hoogtij. Not in my backyard. Het is een absoluut recht geworden. Leve het recht van de sterkste. Leve het eigenbelang. En nu ikke...

Bert Anciaux