Meerderheidspartijen zetten regeerakkoord op helling,

Int. Verslag Kamerdebat 16.6.2005

Op donderdag, na het arrest, werd pas duidelijk dat de MR en PS het spreidingsplan laten vallen en dat de MR opnieuw krachtig (bij monde van Maingain, nadien gevolgd door Reynders) pleit voor een nieuwe luchthaven (lees: in WalloniŽ).

De geluidsnormen worden door Brussel dus duidelijk misbruikt om federale middelen af te dwingen voor de bouw van een nieuwe internationale luchthaven. De kans is dus heel klein dat er snel een globaal akkoord met de gewesten komt, gezien Brussel een totaal andere agenda heeft dan Vlaanderen.
 

Les het intern Verslag Kamerdebat 16/06/2005

U kan het debat ook life bekijken via de webstek van de Kamer (www.dekamer.be <http://www.dekamer.be> ): klik in linkerkolom (plenaire vergaderingen) op "meekijken" om te zien hoe grappig de minister dit allemaal vindt.

U kunt de debatten bekijkenop  www.dekamer.be daarna klikt ge op nederlands en dan inde linker kolom onder PLENUM op "meekijken".Daarna onder "gearchiveerdeplenaire vergaderingen en kies de datum