BIAC is op geen enkele manier maatschappelijk verantwoord bezig

Weblog Bert Anciaux 5.4.2005

Maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ik blijf het een reusachtige uitdaging vinden. Els Van Weert is er als bevoegde staatssecretaris van Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie elke dag mee bezig.
Maatschapelijk verantwoord ondernemen wordt een van de grote uitdagingen voor de volgende decennia. Het vraagt aan het bedrijfsleven om niet louter oog te hebben voor economische uitdagingen en winstbejag, maar vooral ook echt verantwoordelijkheid op te nemen naar alle 'stakeholders' of maatschappelijke partners. Oog te hebben voor de sociale noden van de medewerkers, voor de ecologische en culturele belangen van arbeiders en omwonenden, om ruimtelijke ordening van heel de buurt, om een meerwaarde te creŽren voor de dorpen in de omgeving.
Ik merk een zeer positieve evolutie op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het is wellicht de enige mogelijkheid om in onze contreien echt goede bedrijven duurzaam te laten floreren. Onlangs was ik te gast bij Remy Industries in Wijgmaal. Ik heb al geschreven hoe deze firma haar volle verantwoordelijkheid heeft genomen in de sanering van een totaal verloederde buurt.
Zo'n bedrijven zijn een goed voorbeeld voor anderen, die nog steeds niet inzien dat men vandaag niet alles louter kan doen in het belang van de aandeelhouders. Sommige bedrijven hebben een essentiŽle verantwoordelijkheid te dragen naar belangrijke bevolkingsgroepen. Naar duizenden en duizenden omwonenden, werknemers en gebruikers.
Sommige bedrijven, zoals de uitbater van de luchthaven van Zaventem bijvoorbeeld, hebben echter nog niet echt door dat niet enkel de winst bepalend kan zijn voor het optreden van het bedrijf. Dit bedrijf zou echter mogen beseffen dat enkel een maatschappelijk draagvlak enige toekomst kan waarborgen. Biac werkt vandaag met bedrijven die het belang van de eigen werknemers, cliŽnteel en omwonenden niet meteen prioritair voorop stellen. Vliegtuigmaatschappijen die er niet voor terugdeinzen om vliegtuigen met gezinnen en kinderen midden in de nacht op Zaventem te laten landen. Zonder oog voor het comfort van werknemers, passagiers en omwonenden. Firma's die er niet voor terugdeinzen om midden in de nacht honderden gezinnen en kinderen uren te laten wachten in de luchthaven, omdat die firma's sterk besparen op personeel en zo weer extra winsten kunnen opstrijken. Biac deinst er niet voor terug omwille van louter winstoogmerk de internationaal erkende veiligheidsnormen en windnormen naast zich neer te leggen. Men deinst er niet voor terug, wanneer het hen uitkomt internationale procedures naast zich neer te leggen bij het bepalen van te gebruiken banen en routes. Wanneer er machtige belangen op het spel staan moeten de belangen van omwonenden, gebruikers en werknemers wijken.
Op een ogenblik dat de Vlaamse regering, samen met de provincie Vlaams-Brabant en de omliggende gemeenten, ernstige inspanningen doen om een masterplan rond de luchthaven te realiseren, is de firma die er het meest profijt uit kan halen op geen enkele wijze maatschappelijk verantwoord bezig. Het bewijst dat een verdere ontvetting van de staat nadelige gevolgen kan hebben en dat juist een herstel van de primauteit van de politiek op het economische meer dan noodzakelijk is.
Maatschappelijk verantwoord ondernemen kan maar lukken indien de overheid, het bedrijfsleven, werknemers en omwonenden samen de handen in elkaar slaan en een project uittekenen waarbij iedereen beter wordt. Wanneer ťťn van de noodzakelijke partners echter alles voor zich wil, zal er uiteindelijk voor niemand nog een meerwaarde bestaan. Voor die uitdaging staan we. In Vlaanderen is er voldoende gezond verstand aanwezig om ook samen hiervoor te gaan.
Bert

Zaterdag 19 maart 2005

Remy Industries in Wijgmaal, het staat er reeds jaren. Ik mocht op de viering aanwezig zijn. Er waren toespraken van notabelen en er werd een standbeeld van de stichter Edouard Remy ingehuldigd.

Yves is een zeer goede vriend en tevens Managing Director van Remy Industries. Vandaar mijn aanwezigheid. Maar ik was vooral fier op het schitterende werk dat hij verricht heeft. De oude en vervallen site van de fabriek hebben ze omgebouwd in een prachtig gerenoveerde bedrijvensite met een enig vernieuwd administratief gebouw. De jaren 70 en 80 van vorige eeuw hebben Remy eigenlijk de doodsteek gegeven. In de jaren 50 werkte er nog bijna 2000 mensen. Eind jaren 80 waren er dat nog maar 70. Yves heeft samen met zijn medestrijders ervoor gezorgd dat de stadskanker die was ontstaan terug een aantrekkelijke buurt is geworden en dat er terug werk gecreŽerd wordt voor wel 1200 mensen.
Knap staaltje van ondernemerszin. Knap staaltje van verantwoordelijkheidszin voor heel de samenleving. Knap staaltje van meerwaardecreatie voor alle stakeholders, voor aandeelhouders, werknemers en heel de stad en streek. Zoals Remy vroeger de keizer van Wijgmaal was, zo is het huidige Remy opnieuw een belangrijke speler binnen heel Leuven.

Ik kom niet zo verschrikkelijk vaak tussen de ondernemers. Het is een wereld waar ik eigenlijk weinig mee in contact ben. Ik ben echter enorm gelukkig dat mijn vrienden binnen het bedrijfsleven een enorme grote verantwoordelijkheid op zich nemen en echt gaan voor heel de samenleving. Yves zijn drie waarden vandaag waren: Visie, volharding en verbondenheid. Het is een knappe weergave van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Op zulke vrienden ben ik meer dan fier.
BertGepost door Bert Anciaux om 16:23 uur