Ministerie Vlaams Gewest - afd. Preventieve en Sociale Gezondheidszorg waarschuwde in advies 22.10.2004 voor ernstige gezondheidsschade bij vliegtuighinder+60dB(A) buitenshuis. Minister Peeters negeerde het advies toen hij de BIAC Milieuvergunning toekende


In het advies van 22 oktober 2004 van het Ministerie van het Vlaamse Gewest - Afdeling Preventieve en Sociale Gezondheidszorg dat naar aanleiding van de behandeling van de milieuvergunningsaanvraag in beroep werd uitgebracht wordt duidelijk gewaarschuwd voor ernstige gezondheidsschade door geluidshinder afkomstig van vliegtuiglawaai van meer dan 60 dB(A) buitenshuis in woongebieden rond de luchthaven. In het advies wordt om die reden voorgesteld om de milieuvergunning slechts voor twee jaar te verlenen en om in deze kortlopende milieuvergunning een aantal bijzondere milieuvoorwaarden op te nemen, met name enerzijds het afleveren van een MER met gezondheidsimpactassesment binnen de twee jaar en anderzijds het aanpassen van de definitie van nacht en de beperking van het aantal vliegbewegingen tussen 6.00 uur en 6.59 uur tot maximaal het huidige uurgemiddelde tussen 24.00 uur en 5.59 uur.