Decibel 25L wil terug naar niet bestaande zgn historische toestand

Persbericht Decibel 25 L mei 2005
 
De bewonersgroep Decibel 25L stelt vast dat de voortdurende wijzigingen aan het spreidingsplan, het preferentieel baangebruik en de vliegprocedures een ontoelaatbare aantasting zijn van de leefbaarheid, de levenskwaliteit en de rechtszekerheid van de omwonenden van de luchthaven.
 
In tegenstelling tot de minister van mobiliteit die zijn spreidingsplan wil vastleggen in een Spreidingswet, en op die manier 'de lastige burger' de mogelijkheid wil ontzeggen om via rechterlijke uitspraken het politiek geforceerde spreidingsplan onderuit te halen, vraagt Decibel 25L dat de politieke overheden zouden afzien van dit plan, dat immers de hinder alleen maar doen toenemen heeft.
 
Nu kan de bewonersgroep Decibel 25L immers slechts vaststellen dat de voortdurende toename van dalende en stijgende vluchten en het hiermee gepaard gaande grondlawaai, de dorpskernen van Kortenberg (Erps-Kwerps in het bijzonder) en andere omringende gemeenten  ten oosten van de luchthaven meer en meer onleefbaar maken.  De cijfers en meetgegevens illustreren zulks.
 
Decibel 25L pleit dan ook voor de terugkeer naar het logisch en historisch baangebruik in functie van de weersomstandigheden (windrichting) en de veiligheid.
 
Decibel 25L roept verder de beleidsverantwoordelijken op om  - in overleg met alle betrokkenen - werk te maken van een langetermijnvisie over de luchthaven waarbij ook de levenskwaliteit (de gezondheid) van de omwonenden centraal staat. In een verstedelijkt gebied als de luchthavenregio zou een duidelijke keuze gemaakt moeten worden voor een passagiersluchthaven die cargo en nachtvluchten afbouwt.
 
 Etienne Cloetens, voorzitter Decibel 25L - 02/759.95.31