Hoe past min. Landuyt spreidingsplan aan? Wie krijgt voortaan wat? Als vonnis 02 vernietigd wordt, wordt spreidingsplan weer op rails gezet?

Vraag Bart Laeremans 15.2.2005

Mondelinge vraag in commissie aan dhr. R. Landuyt, minister van Mobiliteit, over de eventuele wijzigingen aan het spreidingsplan
In antwoord op onze vragen van vorige maand heeft de minister aangekondigd dat hij het spreidingsplan zou wijziging om (tijdelijk) tegemoet te komen aan het vonnis van december, waarin het regelmatig gebruik van baan 02 werd verboden.

Graag had ik van de minister vernomen welke initiatieven sindsdien genomen zijn. In welke zin wordt het spreidingsplan aangepast? Vanaf wanneer gaat de nieuwe spreiding in voege?

Wat zijn de concrete gevolgen m.b.t. de verdeling van de lasten?  Kan de minister meedelen hoe groot het aantal vluchten per nacht resp. per dag en per zone zal zijn? Werden er percentages berekend per zone? Werd ook een gewogen percentage gemaakt zoals onder de vorige minister?

Welke gevolgen verbindt de minister aan een gunstig arrest, met name aan de vernietiging van het vonnis van december? Zal het huidige spreidingsplan dan meteen weer op de rails worden gezet? Zo neen, waarom niet?

Zijn er intussen nog andere partijen tussengekomen in deze procedure?

Hoever staat het met de onderhandelingen inzake de geluidsnormen en de evaluatie van het spreidingsplan?

Bart Laeremans