De Noordrand wordt NIET gesteund door de huidige bewindvoerders. Waar zijn onze fundamentele rechten?

Dorpskom Wemmel ligt vlak onder de nieuwe vliegroute 'buiten' de ring: gemeentebestuur ziet ernst van situatie in.

Mails 28-29.3.2005

Van: saerens-van den broeck <mailto:s-vdb@skynet.be>  
Aan: 'ACTIE NOORDRAND' <mailto:actienoordrand@belgacom.net>  
Verzonden: maandag 28 maart 2005 12:00
Onderwerp: RE: INFOFLASH 25 maart 2005

Het is nu al zo ver.  Dit week-end, paasw-e dus, werden er al heel wat vluchten boven de ring doorgestuurd. Het ene na het andere.  Voorheen was het dragelijk, maar men stelt vast dat de normen veranderd zijn, want men moest geen venster meer openzetten van het lawaai.
Marleen Van Den Broeck

 Gemeenteraadslid - Wemmel

Beste Mevrouw,

Met dank. Ik denk dat we hier allemaal achter moeten staan. Ik moet toegeven dat Wemmel als gemeente héél véél te verliezen heeft indien men de concentratietoer opgaat. Meer dan andere nabij gelegen gemeenten. De dorpskom van Wemmel ligt pal onder de nieuwe vliegroute "buiten" de ring. De burgemeester heeft de ernst van de situatie ingezien.

We moeten de alarmbel grijpen. Schrijf naar uw politieke mandatarissen op Vlaams en Federaal niveau om deze ondemocratische aanpak van het probleem aan te kaarten. De Vlaamse Noordrand bestaat blijkbaar uit tweederangsburgers in vergelijking met de  Oostrand en Brussel. Dit is een regelrechte schande.

Vriendelijke groeten,

K.W.
Wemmel

----- Original Message -----
From: saerens-van den broeck <mailto:s-vdb@skynet.be>  
To:  
Sent: Wednesday, March 30, 2005 3:24 PM


Ik heb het HELE Vlaams parlement aangeschreven + alle federale ministeriële kabinetten, ongeacht hun kleur, en heb hen gevraagd hun steun te betuigen op uw e-mail adres voor 07/04.  We zullen zien welke reactie er komt.

Ik heb mijn best gedaan, nu aan de anderen om te reageren.

Vriendelijke groeten,

Marleen Van Den broeck
Gemeenteraadslid - Wemmel

Vlaamse bewindvoerders Landuyt en Peeters creëren zelf concentratie, erger is dan ooit onder Durant! Kwaadste nachtmerries worden federaal en Vlaams scrupuleus uitgewerkt. Protesteer!

Mails 31.3.2005

Dames en Heren Gemeentemandatarissen,

U weet dat Wemmel binnenkort platgevlogen wordt, dag en nacht! U heeft waarschijnlijk deze laatste dagen een verslechtering van de situatie aangevoeld. You ain't seen nothing yet...in het plat Amerikaans.

Naast de wijk Bouchout, de Zijp en Robbrechtsstraat gaat vooral de dorpskern en de regio ten Zuiden van de dorpskern de concentratie van de dag en nachtvluchten moeten slikken.

De kwaadste nachtmerries die wij bij Boreas-Actie Noordrand-Daedalus hadden worden nu door de politieke macht op Federaal en Vlaams niveau scrupuleus uitgewerkt. En dit om Brussel en de Oostrand te ontlasten. Wij worden tweederangsburgers!

U moet ook reageren t.o.v. jullie partijvoorzitters. Als actie- en werkgroep, die ijveren voor een correcte spreiding van de lasten van de luchthaven hebben wij vandaag alle politieke steun nodig om de geplande concentratie ongedaan te maken. Wij rekenen op uw steun en uw interventies bij de politiek, zonder onderscheid van politieke kleur of  taal!

Vriendelijke groeten,

K.W.
1780 Wemmel
-------------------------


Dit is Vlaanderen: politieke mandatarissen offeren gezondheid en fundamentele rechten inwoners op! Waarom?

Dames en Heren partijvoorzitters,

Er wordt weer geconcentreerd boven de Noordrand. Deze keer is de situatie erger dan onder Durant. Het zijn onze Vlaamse bewindvoerders ZELF (Landuyt en Peeters) die deze situatie hebben gecreëerd.  Zijn ontnemen de FUNDAMENTELE rechten van verscheidene duizenden gezinnen in de Noordrand teneinde Brussel en de Oostrand een perfecte nachtrust te gunnen!

Opnieuw (en ik woon op meer dan 12 km in vogelvlucht van Zaventem, en niet in het verlengde van de pistes wat een strakke tegenstelling is van Brussel en de Oostrand) heb ik weer amper 3 uur nachtrust gehad. Zowel mijn echtgenote als mijn kinderen worden wakker van het geluid en de frequentie van de overvliegende toestellen.

De Noordrand krijgt de volle laag: Landuyt past de windnormen aan (nog voor de uitspraak van het hof van beroep die aan de franstaligen uit de Oostrand WEL fundamentele rechten toekent) en verlegt de ringroute BUITEN de ring. Peeters kent een exploitatievergunning toe aan BIAC waardoor de onderneming verder kan uitbreiden. Ook de Vlaamse milieunormen worden op maat gemaakt zodat Brussel haar normen kan aanhouden en geen vliegtuigen moet toelaten over haar teritorium. Dit is Vlaanderen dames en heren! Onze politieke mandatarissen offeren de gezondheid en de fundamentele rechten van hun inwoners op! WAAROM?

Hierbij moet u weten dat de Noordrand reeds benadeeld was in het plan Anciaux (maar de situatie was leefbaarder dan nu): meer opstijgende bewegingen op de piste 25R (boven Noordrand); de dag en nachtroutes liggen nagenoeg op de zelfde tracés waardoor mensen die overdag platgevlogen worden opnieuw de volle laag krijgen 's nachts (niet het geval in andere regio's rond de luchthaven); opstijgende vliegtuigen moeten onder 700 voet blijven tot in Meise, waarna ze opnieuw hoger de lucht in mogen (een groot deel van de Noordrand heeft te kampen met laag  overvliegende toestellen, opnieuw in de andere regio's moeten de vliegtuigen zo vlug mogelijk 1700 voet bereiken en dan af draaien naar hun bestemming); alle zware vluchten worden boven de Noordrand afgeleid teneinde de andere regio's te sparen. EN NIET TEGENSTAANDE DIT ALLES LUKT HET DE POLITIEK NOG DE BEPERKTE ANCIAUX SPREIDING ONGEDAAN TE MAKEN EN ALLES WEER BOVEN DE NOORDRAND TE STUREN.

Dit is een schande! De Noordrand wordt NIET gesteund door onze huidige bewindvoerders!  Wie van U verdedigt onze fundamentele rechten.
Graag een spoedige reactie. Ik hoop dat er nog wat democratische waarden leven in de partijen die zogezegd deze waarden verdedigen. In alle geval zien we er weinig van in de Noordrand!

Hoogachtend,

K.W.
1780 Wemmel
Waar zijn mijn fundamentele rechten in dit alles?

De Noordrand wordt NIET gesteund door de huidige bewindvoerders. Waar zijn onze fundamentele rechten?

Mail 31 maart 2005

Mijnheer de voorzitter,

De nachtvluchten en daarmee gepaard gaande lawaaihinder worden een zeer acuut probleem voor de bewoners van de Noordrand van Brussel.

Mogen wij u bijgevolg vragen, om een dringende oplossing te zoeken voor dit prangende probleem. Het lijkt ons immers billijk, maar ook noodzakelijk, om het lawaai over alle aangrenzende regio’s van de luchthaven te spreiden.

Wij rekenen stellig op uw medewerking!

Met vriendelijke groeten

Monique Van der Straeten
VLD-gemeenteraadslid  Wemmel