Op vraag van senator Schouppe antwoordt Landuyt dat hij - na juridisch advies - toch cassatie aantekent tegen arrest HvBeroep baan 02. Gewesten moeten met één geluidsnorm komen

CD&V Persbericht 29.4.2005


Op vragen van CD&V senator Etienne Schouppe waarom Minister van Mobiliteit, Renaat Landuyt, geen cassatie aantekende bij het arrest van het hof van beroep inzake de ³wijzigingen aan het preferentiële baangebruik op de luchthaven van Brussel-Nationaal² antwoordde de minister dat na juridisch advies te hebben ingewonnen,hij nu toch het verzoekschrift laat opstellen om cassatie aan te tekenen.
De aanpassingen die men na het arrest van het Hof van Beroep heeft doorgevoerd resulteren in nieuwe en grote overlast in de gemeenten die in het verlengde van landingsbaan 20 (Puurs, Perk) liggen en in de gemeenten Sterrebeek en Tervuren. Er wordt immers bij het opstijgen op baan 20  vanaf
700 voet al onmiddellijk afgeweken naar het oosten. Met alle nare gevolgen van dien voor de inwoners van Sterrebeek en Tervuren.
De dagvaarding van 3.200 inwoners van de noordrand vraagt aan de federale en Vlaamse regering dat de principes van het arrest, zoals toegepast voor Kraainem, Wezembeek en Woluwe, ook zouden gelden voor de gemeenten van de noordrand. De minister verwacht dat een nieuw arrest de overheid opnieuw dwingende maatregelen zal opleggen.
De minister benadrukte dat hij, na de vragen van Etienne Schouppe, de principes van het spreidingsplan wil respecteren. Bovendien bevestigde hij dat de ruimtelijke ordening die hij wil vastleggen een garantie kan bieden voor een evenwicht tussen privé- en overheidsbelang en beloofde aan Schouppe dat de aanpassingen van het baangebruik echt slechts een tijdelijk karakter zullen hebben.  De minister stelt tegelijk vast dat elke definitieve beslissing onmogelijk gemaakt wordt als de gewestelijke regeringen die autonoom bevoegd zijn, het niet eens worden over één geluidsnorm.
Senator en Vlaams Volksvertegenwoordiger Etienne Schouppe zal bij de bevoegde Vlaamse Minister, de heer Kris Peeters, aandringen op het nemen van de nodige initiatieven in de richting van zijn Brusselse collega.

Etienne Schouppe

0475/248888

Harry Vanbuel

Persvoorlichter

CD&V-Senaatsfractie

02/501.75.46 ­0475/894925

hvanbuel@senaat.cdenv.be

www.cdenvsenaat.be <http://www.cdenvsenaat.be/>

www.cdenv.be <http://www.cdenv.be