Er is een helemsbreed verschil tussen enerzijds procedures die door bewonersgroepen worden aangespannen en die door Brussels Gewest.

Brusselse meerderheidspartijen gijzelen luchthaven

Persmededeling Vlaams Belang, 15/6/2005

Brusselse meerderheidspartijen gijzelen luchthaven
Vlaams Belang geschandaliseerd door houding Brussels Gewest inzake Zaventem De nieuwe uitspraak van het Hof van Beroep van Brussel inzake Zaventem kan leiden tot de totale verlamming van de luchthaven. Door de combinatie met andere arresten dreigt immers niet alleen de spreiding van de dag- en de nachtvluchten in gevaar te komen, maar bovendien ook elke opstijgende beweging vanuit Zaventem. De luchthaven zou hiermee gedoemd zijn tot sluiting, met alle catastrofale economische en sociale gevolgen van dien.
Er moet vastgesteld worden dat er een hemelsbreed verschil is tussen enerzijds de procedures die door bewonersgroepen worden aangespannen en anderzijds de procedure vanwege het Brussels Gewest. Het Brussels gewest is een overheid, die in de eerste plaats het algemeen belang moet bewaken. Het is totaal onverantwoord en hoogst inciviek dat het Brussels Gewest een uiterst belangrijke economische groeipool als Zaventem, waar meer dan 50.000 mensen (waaronder ook vele Brusselaars) dagelijks hun brood verdienen, tot sluiting probeert te dwingen. Zelfs al zou deze procedure enkele bedoeld zijn als drukkingsmiddel in het kader van het spreidingsdebat, dan nog is deze methode volstrekt onaanvaardbaar. De Brusselse regering gijzelt op deze manier tienduizenden mensen!
Het Vlaams Belang wijst op de enorme contradictie tussen de houding van de meerderheidspartijen Sp.a-Spirit, VLD en PS in de federale regering, waar zij achter het spreidingsplan staan, versus de houding van diezelfde partijen in de Brusselse regering, waar zij het extremisme  van Ecolo-minister Huytebroeck steunen. De drie partijen spelen dubbel spel en maken hierdoor een coherente oplossing voor de luchthaven onmogelijk.
Het Vlaams Belang zal de bevoegde ministers zowel in het Brusselse en het Vlaamse parlement als in de Kamer interpelleren.


Joris Van Hauthem