Minister Peeters: 78%  ERNSTIG gehinderden in Vlaams Gewest: 8.400 en 2.300 in Brussel. Methode Huytebroeck zou half miljoen gehinderde Vlamingen opleveren.

Volgens 'geobjectiveerd geluidskadaster over 2004' van KUL meer dan een half miljoen gehinderde Vlamingen indien naar Brusselse methode gerekend

Persmededeling kabinet Minister Peeters 3.6.2005

en Radio 1, Nieuws, 22.30 u

In opdracht van Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur werd tijdens de afgelopen maanden de hinder berekend die veroorzaakt wordt door de vliegtuigen die opstijgen en landen op Zaventem.  De actuele situatie in het jaar 2004, op basis van de effectief gevlogen routes, werd daarbij onderzocht. En wat blijkt: 78% van de ernstig gehinderden wonen in het Vlaams Gewest, waarvan ongeveer 8.400 in Vlaanderen en ongeveer 2.300 in Brussel.

Federaal minister Landuyt werd reeds weken terug op de hoogte gebracht van de resultaten van deze studie.  Het is duidelijk dat in een federaal spreidingsplan dat wettelijk wordt vastgelegd, gestreefd moet worden naar een billijke verdeling van de hinder tussen het Vlaams en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De berekeningen werden uitgevoerd door het Laboratorium voor Akoestiek en Thermische Fysica van de KU Leuven dat algemeen erkend wordt als één van de beste terzake.

De hinderbenadering die hierbij gevolgd werd, geeft een zo goed mogelijke weergave van de effectieve hinder die de inwoners van de Vlaamse Rand rond Brussel, maar ook de inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ondervinden.  Bij de berekeningen werd rekening gehouden met de bevolkingsdichtheid.  Het bekomen resultaat kan beschouwd worden als een geobjectiveerd geluidskadaster voor het jaar 2004 voor lawaai afkomstig van de vliegtuigen in de lucht.
Indien diezelfde methodiek toegepast wordt die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gehanteerd wordt, betekent dit voor Vlaanderen allicht dat meer dan een half miljoen Vlamingen in enige mate hinder kunnen ondervinden van de luchthaven Zaventem.

(commentaar Daedalus):
Minister Peeters geeft in zijn persbericht een hinder voor Brussel die bijna dubbel zo hoog ligt (22%) als wat prof. Thoen (KU Leuven) in 2004 berekende.
Persbericht is gebaseerd op cijfermateriaal door KUL in opdracht in excelsheat gezet.
In zijn rapport voor 2004 (bladzijde 31), is de verhouding als volgt:
928 ernstig gehinderden in het Brussels gewest (Brussel, Evere, Schaarbeek, Sint L. Woluwe, Sint P. Woluwe) 7134 ernstig gehinderden in het Vlaams gewest
Dus 88,5 % ernstig gehinderden in het Vlaams gewest en 11,5% ernstig gehinderden in het Brussels gewest.