Spirit roept minister Landuyt op cassatieberoep aan te tekenen tegen uitspraak over spreidingsplan.

Persbericht dd 25/3/2005

Na grondige lezing van het arrest van het Brusselse Hof van Beroep over het spreidingsplan van de vluchten vanuit Zaventem vraagt spirit aan minister van Mobiliteit Renaat Landuyt cassatieberoep aan te tekenen tegen het arrest.

Op vraag van inwoners uit Kraainem en Wezembeek besliste het Hof van Beroep dat de landingsbaan 02 tot nader orde niet meer mag worden gebruikt zoals voorzien in het spreidingsplan-Anciaux. Hoewel het Hof niet het hele plan onder vuur neemt, zet zij de facto het spreidingsplan, dat het resultaat is van een zorgvuldige evenwichtsoefening, op de helling. De gevraagde maatregel is een onderdeel van een globaal plan en een globaal evenwicht. Het opleggen van deze maatregel verstoort het evenwicht.

Het is opmerkelijk dat het Hof stelt enkel rekening te houden met de situatie van de eisers, namelijk de inwoners van de Oostrand. Het resultaat van dergelijke uitspraak is dat wanneer een dergelijke procedure zou worden opgestart door één inwoner uit elke zone rond de luchhaven de conclusie niet anders kan zijn dat de luchthaven mag sluiten. Spirit betreurt dat een rechtbank zich zo laat verleiden tot uitspraken ten behoeve van mensen die lijden aan het Œnot in my backyard¹-syndroom.

In haar arrest stelt het Hof van Beroep dat ze met deze uitspraak niet in de plaats van de politiek wil treden. Uiteraard bezondigt het Hof zich daar wel degelijk aan. Het is aan politici om politieke beslissingen te nemen, rekening houdend met het algemeen belang. Wat het Brussels Hof van Beroep hier doet, mondt uit in een ongelijke hinder en een voorkeursbehandeling van één zone. De verdienste van het spreidingsplan-Anciaux is net de gelijke spreiding van de hinder.

Spirit vraagt daarom aan minister Landuyt om cassatieberoep aan te tekenen tegen het arrest om het originele spreidingsplan opnieuw in voege te laten treden.

Geert Lambert
Voorzitter spirit