CD& V Arro Leuven wil terugkeer naar toestand van voor 1999 ipv dreigende wet Landuyt

Door het concentratieplan Durant (uit 1999) en daarna het spreidingsplan dat voortdurend wordt aangepast onder juridische dwang, weten de mensen niet meer wat hun boven het hoofd hangt. De toestand wijzigt voortdurend en men maakt enkel mensen meer tevreden door er anderen minder tevreden te maken.
CD&V Arro Leuven vraagt daarom een terugkeer naar de toestand van voor 1999 en het gebruik van vliegprocedures op basis van de historisch preferentiŽle banen. Dit historisch gegroeide evenwicht wordt trouwens door meer en meer betrokkenen als de beste oplossing gezien.
CD&V Arro Leuven verzet zich tegen de nieuwe vliegwet in zijn huidige vorm
De federale regering wil op voorstel van minister Landuyt via de zogenaamde vliegwet (of wet Landuyt) laten goedkeuren. Deze wet houdt in dat :
-er methodes worden vastgelegd om een definitief vliegrouteplan uit te werken vanaf 2008 op basis van geluidsimpactstudies.
-de huidige toestand bij wet bevroren wordt tot in 2008 (dus de vliegroutes die - toevallig - effectief van kracht zijn de dag dat de wet ingaat)
CD&V arro Leuven verzet zich uitdrukkelijk tegen de wet in zijn huidige vorm. Door goedkeuring van deze wet wordt de huidige nadelige toestand voor onze regio voor minstens drie jaar wettelijk verankerd. CD&V vraagt dat de wet wordt aangepast
Onmiddellijke terugkeer naar de toestand van voor het concentratieplan uit 1999 tot er een nieuw vliegrouteplan wordt vastgesteld.
Vaststellen van methodes om met een definitief vliegrouteplan te komen vanaf 2008 volgens de principes van het historisch preferentieel banengebruik en dit op basis van geluidsimpactstudies van alle met de vliegactiviteit verbonden lawaaihinder.