Vlaams Belang eist meer duidelijkheid over nieuw spreidingsplan én garanties voor een betere verdeling van de lasten.

Persmededeling, 19 april 2005

Gisteren maakte het kernkabinet bekend dat het spreidingsplan voor Zaventem herzien wordt ten gevolge van het arrest van 17 maart. Intussen werd door de Vlaamse minister van Leefmilieu terecht gesteld dat ook Brussel een ruimer deel van de lasten op zich moet nemen. Het Vlaams Belang wil dat de minister zo spoedig mogelijk uitleg komt geven in de Kamer over zijn nieuwe plan en een antwoord verschaft op de kritiek van het Vlaams Gewest.

De minister mag zich inderdaad niet beperken tot wat verschuivingen binnen Vlaanderen. Het is de hoogste tijd dat er klare afspraken worden gemaakt met het Brussels gewest en dat Brussel een rechtvaardig deel van de lasten op zich zou nemen. Alles wijst er evenwel op dat Landuyt de gesprekken met Brussel op de lange baan aan het schuiven is.

In het kader van de betere verdeling met Brussel moet er dringend werk gemaakt worden van de taxibaan langs de startbaan 25L en van de aanleg van twee bijkomende ILS-landingssystemen. Op die manier kan er tegelijk gezorgd worden voor een meer afwisselend baangebruik, zodat wordt vermeden dat eenzelfde regio tijdens bepaalde nachten alles over zich heen krijgt. De geplande spreidingswet moet met deze infrastructuurwerken rekening houden.

Tenslotte is het Vlaams Belang verbolgen over de houding van de Franstalige ombudsman van de luchthaven, dhr. Philippe TOUWAIDE. Die maakt er de jongste
tijd een gewoonte van om alle Nederlandstalige klachten in het Engels te beantwoorden. Hij verantwoordt zijn houding met het argument dat het Engels de officiële taal van de luchtvaart is. In die omstandigheden kan TOUWAIDE niet langer gehandhaafd worden als ombudsman.


Bart Laeremans
Volksvertegenwoordiger