Actualiteitsmotie

 

Het Vlaams Parlement,

 

-         gehoord,

o       het actualiteitsdebat over de toekomst van de luchthaven van Zaventem;

o       het standpunt van de Vlaamse regering;

 

-         stelt vast

o        dat de federale regering het principe dat economie en ecologie hand in hand moeten gaan bij het zoeken naar oplossingen voor de problemen van de luchthaven van Zaventem heeft opgegeven en in plaats daarvan duidelijk kiest voor een ongebreidelde expansie van de luchthavenactiviteiten;

o       dat de huisartsen uit alle gemeenten rondom de luchthaven uit bezorgdheid voor de gezondheid van hun patiŽnten vragen dat het aantal nachtvluchten begrensd wordt

o       dat het ecologisch en maatschappelijk draagvlak voor de luchthaven dringend moet hersteld worden;

 

vraagt de regering:

 

-         geen medewerking te verlenen aan het initiatief van federaal minister Landuyt om via een Wet de burgers de mogelijkheid te ontnemen om op te komen voor hun recht op een gezonde en leefbare woonomgeving;

-         op basis van objectief wetenschappelijke studies te bepalen waar de grens ligt tussen economie en ecologie, tussen het recht op gezondheid en economische expansie;

-         het taboe rond het aantal vluchten te doorbreken en te ijveren voor een vermindering van het aantal nachtvluchten en een plafonnering van het aantal dagvluchten.

 

 

 

Eloi Glorieux                                         Jos Stassen                               Rudi Daems