Nieuwe concentratie voor Noordrand onaanvaardbaar. Landuyt moet verhinderen dat luchthaven wordt verlamd en werk maken van meer afwisselend baangebruik.
 

Persmededeling Vlaams Belang 18.3.2005
 


Organisatie: Vlaams Belang Kamerfractie Verstuurd door: Dimitri Hoegaerts E-post: vlaamsbelang@dekamer.be Internet: http://www.vlaamsbelangkamerfractie.be/ Telefoon: 02 549 87 38 Telefax: 02 549 87 93 Datum: 18-03-2005
Het Vlaams Belang heeft kennis genomen van het opmerkelijk arrest van het Hof van Beroep inzake het gebruik van de landingsbaan 02. Het arrest bevalt een opmerkelijke contradictie. Enerzijds wordt erkend dat vliegtuiglawaai voor omwonenden schadelijk kan zijn, anderzijds wordt het spreidingsplan geamputeerd, zodat de hinder elders (en met name in de Noordrand) opnieuw veel meer geconcentreerd zal worden. Blijkbaar is de hinder voor de ene omwonende veel minder schadelijk dan voor de andere. Deze bijkomende hinder komt bovenop de extra overlast die minister Landuyt veroorzaakt heeft met zijn recente aanpassing van de windnormen.

Op basis van dit arrest kunnen inwoners uit de Noordrand een gelijkaardige procedure starten, zodat de hele luchthaven buiten dienst zou worden gesteld. Dit zou neerkomen op een immense economische en sociale catastrofe. Het Vlaams Belang eist dan ook dat Landuyt meteen cassatieberoep instelt tegen het nieuwe arrest. Tegelijk dient Landuyt zijn recente aanpassing van de windnormen ongedaan te maken.

Daarnaast moet Landuyt onmiddellijk werk maken van een verbeterd spreidingsplan via een meer afwisselend baangebruik. Daarvoor is het noodzakelijk dat alle start- en landingsbanen ingeschakeld worden, zodat ook oostwaarts kan geland worden. Het Vlaams Belang pleit dan ook opnieuw voor de dringende plaatsing van ILS-landingssystemen op de banen 25R en 25L.

Tenslotte moet ook van start gegaan worden met de aanleg van de taxibaan langsheen de startbaan 25L. Het Vlaams Belang betreurt dan ook ten zeerste dat deze eis in december geschrapt werd uit de provinciale milieuvergunning door Vlaams minister Peeters.

Enkel door de spreiding te maximaliseren en alle banen actief in te schakelen, kan de hinder op een billijke manier gespreid worden. Brussel moet daarbij een evenredig deel van de lasten op zich nemen. Jammer genoeg heeft Landuyt de Brusselse onderhandelingspositie in grote mate versterkt door de lasten reeds vooraf richting Noordrand te verschuiven.

Het Vlaams Belang zal minister Landuyt over de kwestie zo spoedig mogelijk aan de tand voelen.

Bart Laeremans
Volksvertegenwoordiger