Ken uw vrienden. VLD Vilvoorde-Zaventem pleit mét UBCNA 'broederlijk verenigd' voor uniek gebruik van de baan 25R, altijd volgens westenwindconfiguratie.

Mail UBCNA 16.6.2005
----------
Van: "U.B.C.N.A. -  B.U.T.V." <ubcna@woluwe1150.irisnet.be>
Beantwoord: "U.B.C.N.A. -  B.U.T.V." <ubcna@woluwe1150.irisnet.be>
Datum: Thu, 16 Jun 2005 13:51:50 +0200
Aan: <guy.verhofstadt@premier.fed.be>, "Gabriels Wouter" <wouter.gabriels@premier.fed.be>
Cc: <renaat.landuyt@mobilit.fgov.be>
Onderwerp: Communiqué VLD Vilvoorde-Zaventem : luchthaven

VLD REGIO VILVOORDE-ZAVENTEM PLEIT EENSGEZIND VOOR TERUGKEER NAAR LOGISCH BAANGEBRUIK LUCHTHAVEN

De tussengekomen rechterlijke beslissingen van de voorbije jaren en de jongste twee uitspraken van het Hof van Beroep te Brussel en de Raad van State hebben onmiskenbaar twee zaken  duidelijk gemaakt :  Het spreidingsplan van minister Anciaux is dood en het principe dat eraan ten grondslag lag, met name het nastreven van een evenwichtige spreiding  van de geluidshinder van het lucht-havengebeuren van Zaventem onder alle omwonenden,  was een mooie theorie maar praktisch totaal onuitvoerbaar.    

Ondertussen brengen de tegenstrijdige rechterlijke beslissingen de normale werking en de leefbaarheid van de luchthaven zelf in het gedrang. Nochtans is de luchthaven van Zaventem met zijn zowat 70.000 rechtstreekse en onrechtstreekse werkplaatsen een van de belangrijkste economische motoren van Vlaanderen en van het land!  

Ervan uitgaande dat de luchthaven één van de belangrijkste groeipolen van het land is, met o.a. de laagste werkloosheidsgraad, moet er absoluut op gewaakt worden dat dit zo blijft en dat bovendien alle toekomstmogelijkheden benut worden.

Daarom is het van het grootste belang dat er een einde wordt gemaakt aan dubieuze toestanden. Duidelijkheid, rekening houdend met welvaart én welzijn, is een must!

Daarom pleit de VLD van de regio Vilvoorde-Zaventem, die gemeenten verenigt uit zowel de noordrand als de oostrand van de luchthaven, unaniem voor een terugkeer naar het historisch en logisch baangebruik in functie van de wind en weersomstandigheden, met absolute prioriteit voor de veiligheid. In de praktijk is dit immers het enige praktisch werkbaar criterium. Kortom, een gebruik van de bestaande start- en landingsbanen zoals bij de bouw van de luchthaven werd voorzien, namelijk in functie van de overheersende westenwinden.

Daarnaast pleit de VLD van de regio Vilvoorde-Zaventem voor de opname van dit criterium in een vaste wettelijke regeling teneinde zowel op economisch als ecologisch en juridisch gebied voor de komende jaren zekerheid te bieden.

De VLD van de regio Vilvoorde-Zaventem roept daarom eensgezind alle betrokken beleidsverantwoordelijken op, zowel op federaal als regionaal niveau, om bij hoogdringendheid in deze zin een oplossing voor de luchthaven uit te werken en in een wettelijke regeling te verankeren.


Voor uw informatie vanwege BUTV

Jacques VANDENHAUTE
Bourgmestre de Woluwe-Saint-Pierre
Sénateur honoraire
Président de l'asbl  UBCNA - BUTV  vzw
Avenue du Haras, 100
B  - 1150  BRUXELLES
TEL : + 32.2.773.05.36  -  FAX : + 32.2.770.94.19
E-Mail : ubcna@woluwe1150.irisnet.be et vplenevaux@woluwe1150.irisnet.be
Web : www.ubcna.be <http://www.ubcna.be>  ou www.butv.be <http://www.butv.be>