Dossier spreidingsplan: Spirit-Noordrand wil naar het Hof van Cassatie: of spreiding, of luchthaven 100% Vlaams.

Persbericht 18.3.2005

De Spirit-afdelingen van de Noordrandgemeenten Vilvoorde, Machelen, Grimbergen en Meise vragen hun gemeentebestuur om zo snel mogelijk stappen te zetten teneinde het op 17 maart 2005 tussengekomen arrest van het Hof van Beroep te Brussel inzake het spreidingsplan van de dag- en nachtvluchten (het spreidingsplan Anciaux) te laten vernietigen.

In dit dossier zal spirit steeds de enige billijke oplossing, nl. de zo billijk mogelijke spreiding van de overlast, blijven verdedigen. Onze respectievelijke gemeentebesturen dienen binnen dat kader alle nodige gerechtelijke stappen te zetten inclusief een procedure voor het Hof van Cassatie teneinde de gezondheid van onze inwoners zo maximaal mogelijk te verdedigen Aldus het Meisese Gemeenteraadslid Roel Anciaux.

Naast de voormelde gerechtelijke stappen zijn de spirit afdelingen van de Noordrand eveneens vragende partij voor een hardere houding in dit dossier vanwege de Vlaamse regering en de Vlaamse partijen in de Federale en de Brusselse regeringen.

De Franstaligen in Oostrand en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dienen te begrijpen dat de Vlamingen rond de luchthaven, inclusief de Vlamingen in Haren en Neder-over-Heembeek, niet langer zullen aanvaarden dat ze als 2de-rangsburgers zullen worden behandeld die alleen alle lasten verbonden aan de luchthaven op zich dienen te nemen. Ofwel aanvaarden de Franstalige politici eens en voor altijd het beginsel van billijke spreiding over alle gebieden rond de luchthaven (en dus inclusief die gemeenten en buurten waar relatief meer Franstaligen wonen) ofwel dient Zaventem een exclusief Vlaamse luchthaven te worden waarvan de baten eveneens exclusief naar Vlaanderen dienen terug te vloeien aldus de 4 spirit afdelingen die desbetreffende de andere partijen oproepen spirit in deze te steunen en de onderhandelingen met de Franstaligen zo snel mogelijk op te starten.

Spirit-Noordrand wenst eveneens duidelijk te stellen dat een billijke spreiding van de vliegtuigoverlast niet alleen de enige waarborg is voor de leefbaarheid van de regio rond de luchthaven doch eveneens de enige waarborg is op behoud van een zo maximaal aantal werkplaatsen op de luchthaven. In deze is er maar één aanvaardbare oplossing en dat is deze waarbij leefbaarheid en werkgelegenheid hand in hand gaan.

Roel Anciaux
Spirit-Gemeenteraadslid Meise

Marc Cuvelier
Voorzitter spirit-Vilvoorde

Hilde Anciaux
Spirit-Schepen Machelen

Carlos Tant
Voorzitter a.i. spirit-Grimbergen

Voor meer informatie omtrent dit onderwerp:

Dhr. Roel ANCIAUX

GSM: 0475/479.589

e-mail: roel.anciaux@skynet.be

          r.anciaux@tbhj.be