Vlaams Belang eist dat Brussel deadline laat vallen Zaventem: beter geen akkoord dan een chantagedictaat.


Persmededeling, 14 oktober 2005

Voor het Vlaams Belang is de brute chantage die momenteel wordt gehanteerd in het dossier van Zaventem een ongehoorde schande. Het is voor ons volslagen onbegrijpelijk dat Vlaamse ministers verder blijven onderhandelen met een partner die een revolver vasthoudt en dat zij bijgevolg bereid zijn een dictaat te ondergaan onder dwang.

De verantwoordelijkheid voor deze hallucinante situatie ligt geheel bij de Vlaamse meerderheidspartijen in Brussel, die zich nu al weken laten opmerken door een oorverdovend stilzwijgen. Het zijn de Vlaamse ministers Vanhengel (VLD) en Smet (Sp.a), en Staatssecretaris Grouwels (CD&V) die de fanatieke Huytebroeck een ongebreideld onderhandelingsmandaat hebben gegeven en zij hebben tot op heden vreemd genoeg geen enkele behoefte gevoeld haar terug te fluiten. De Vlaamse ministers zijn dus ten zeerste medeplichtig aan de chantagepolitiek van Huytebroeck.

Gisteren heeft Brussels parlementslid Frederic Erens Huytebroeck ondervraagd over de kwestie en geŽist dat zij de deadline van 15 oktober meteen zou laten vallen. Huytebroeck weigerde en stelde integendeel dat de dwangsommen wel degelijk zouden opgeŽist worden. Ook stelde ze onomwonden dat er niet getornd zou worden aan de absurde Brusselse geluidsnormen. Ze plaatste zich hiermee helemaal op de lijn van oppositiepartij MR. Heel opmerkelijk was dat CD&V en VLD niet eens deelnamen aan dit debat (Sp.a heeft geen Brusselse parlementsleden).

Voor het Vlaams Belang kan deze lamentabele houding van de Vlaamse politici in Brussel niet langer getolereerd worden. Wij roepen de partijvoorzitters van VLD, CD&V en Sp.a op hun partijgenoten tot de orde te roepen. Het is ongehoord dat Picquť zomaar kan verklaren dat zijn regering in gevaar komt wanneer Ecolo zijn zin niet krijgt, terwijl de Vlaamse politici op geen enkel moment hun vertrouwen in de Brusselse regering durven opschorten en zelfs geen poging doen om te wegen op het beleid.

Dit dossier toont ten overvloede aan dat het Brussels Gewest door de Franstalige politici gebruikt wordt als werktuig tegen de belangen van Vlaanderen en de Vlaamse bevolking. Het is ontluisterend en schrijnend dat de Vlaamse politici in Brussel dit zonder meer laten gebeuren. Niet alleen hebben ze weinig macht in Brussel, bovendien durven ze hun beperkte macht niet eens te gebruiken. Het Vlaams Belang heeft altijd gesteld dat de drieledige staatshervorming de Vlamingen in dit land zou minoriseren. De vernederende chantagepolitiek van Brussel in het dossier van Zaventem, op de rug van tienduizenden werknemers, is daar het levende en tragische bewijs van.

Bart Laeremans, Joris Van Hauthem, Frederic Erens
Volksvertegenwoordigers