Groen! vraagt regering: Stop nachtvluchtenvaudeville en verminder het aantal vluchten!

Persmededeling Groen 18 maart 2005

Groen! vraagt dat de regeringen in dit land de vaudeville met het doorschuiven van de lawaaihinder van het vliegverkeer van de ene bewonersgroep naar de andere stoppen en eindelijk overgaan tot de enige maatregel die de leef- en woonkwaliteit voor alle omwonenden verzekert: een drastische vermindering van het aantal vluchten. Een echte oplossing is mogelijk op Europees niveau.
Klik hier voor de volledige persmededeling op de website van Groen! >>> <http://www.groen.be/nieuwseninformatie/pers/persmed_item.asp?persmed_id=417>
Indien u de link niet kan aanklikken, knip en plak dan deze url in de adresbalk van uw browser:
http://www.groen.be/nieuwseninformatie/pers/persmed_item.asp?persmed_id=417

Persdienst Groen!
Ron Hermans - woordvoerder