Brussels minister-voorzitter Picque bindt in: 60.000 jobs in gevaar door houding Ecolo

Hermes Persmededeling 7.9.2005

Brussels minister-voorzitter Picque bindt in: 60.000 jobs in gevaar door houding Ecolo

BRUSSELS MINISTER-VOORZITTER PICQUE BINDT IN
60.000 JOBS IN GEVAAR DOOR HOUDING ECOLO

Door de verschillende arresten en de quasi onmogelijkheid om nog over Brussel te vliegen is de toekomst van de internationale luchthaven van Zaventem onzekerder dan ooit. Gisteren leek er even een uitweg mogelijk nadat de minister-voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Charles Picqué, een aanpassing van de strenge geluidsnormen in het vooruitzicht stelde.

Deze uitspraken zorgden blijkbaar voor wat commotie binnen de Brusselse regering aangezien Picqué een paar uren later op zijn verklaring terugkwam. De wispelturigheid en het gestuntel waarmee Picqué openbare verklaringen aflegt omtrent dit netelige probleem toont het amateurisme in de Brusselse regering aan. Dat de Brusselse ECOLO-minister van Leefmilieu Huytebroeck hier iets mee te maken heeft, is nogal wiedes. ECOLO dreigt liever met een regeringscrisis dan een billijke oplossing te vinden voor 60.000 jobs in de regio Zaventem.

De stilte van de drie Vlaamse excellenties in de Brusselse regering, Smet (SPa), Vanhengel (VLD) en Grouwels (CD&V), is bijzonder hypocriet. Door toe te geven aan de dreigementen van Huytebroeck ontkrachten ze alle verklaringen van de Vlaamse meerderheidspartijen terzake. De tijd dringt en we stevenen recht op een economische en sociale catastrofe af. Dat de internationale roeping van Brussel hiermee op een ongeziene manier geschonden zal worden, staat in de sterren geschreven.

Het Vlaams Belang klaagt het amateurisme en het egoïsme van de Brusselse meerderheidspartijen aan. Om tot een billijke en duurzame oplossing voor de luchthaven te komen zal het Vlaams Belang in het Brussels Parlement een voorstel van resolutie indienen dat tot doel heeft de gerechtelijke procedures op te schorten en geluidsnormen te bekomen die identiek zijn in Vlaanderen en Brussel.

Alleen een versoepeling van de Brusselse geluidsnormen en een optimale spreiding van de vluchten kan soelaas brengen in dit door en door gepolitiseerde en communautaire dossier. Het Vlaams Belang laat niet toe dat er verder met de toekomst van tienduizenden werknemers wordt gesold.