Awaccs, Bxl Air Libre, UBCNA en Wake Up Kraainem demonstreren bij in gebruikneming nieuwe controletoren.

Persbericht 'slachtoffers luchthaven' van  7.3.2005

Steenokkerzeel, 7 maart 2005.

De slachtoffers van de luchthaven * laten hun stem horen!

Vandaag, maandag 7 maart 2005,  inhuldiging van de nieuwe controletoren van de luchthaven.

De slachtoffers van de luchthaven van zowel het Noorden,het Oosten, het Westen , als het centrum van Brussel , uit het Vlaamse of Brusselse Gewest- wil er de aandacht op vestigen dat het voornaamste doel van deze nieuwe controletoren een uitbreiding is van het luchtverkeer boven de Vlaamse en Brusselse regio. De nieuwste technologische snufjes waarmee de controletoren is uitgerust zullen ongetwijfeld een verdubbeling van het luchtverkeer vermakkelijken en binnen de kortste keren het aantal bewegingen doen stijgen van 250.000 in 2004 naar de vooropgestelde 400.000 jaarlijkse bewegingen.
De slachtoffers van de luchthaven beklemtonen dat het spreidingsplan geen enkele oplossing heeft gebracht voor hun problemen,dat dit typisch Belgisch politiek compromis slechts tijdelijk is en onderhavig aan een grondige evaluatie.
Zij stellen vast dat het "tijdelijk" karakter van het compromis stilaan een "definitief" karakter krijgt, ondanks het hevige protest van een merendeel van de omwoners,die het principe van spreiding van de hinder met kracht verwerpen.
Zij klagen een toestand aan waarin de hinder zogenaamd wordt gespreid, maar geenszins wordt verminderd.
De slachtoffers van de luchthaven wijzen erop dat het recht op slaap, het recht op rust en het recht op een gezonde levensomgeving grondwettelijke rechten zijn en dat de omwoners van de luchthaven geenszins het slachtoffer mogen zijn van een slecht en ontverantwoordelijk beleid.
Reeds jaren vragen de omwoners een onafhankelijk controle-orgaan, dat niet alleen de bevoegdheid heeft overtredingen vast te stellen, maar ook boetes op te leggen en ervoor te zorgen dat deze betaald worden.
De luchthaven van Zaventem is een soort "Far West" waar alle types vliegtuigen zijn toegelaten, geluidsnormen niet worden gerespecteerd, routes er zijn om niet gevolg te worden.En de controletoren sluit de ogen...
Zaventem is één van de enige luchthavens waar men nooit iets heeft gedaan om de lawaaihinder te bestrijden. Er werd geen cent uitgegeven om de honderdduizenden inwoners te beschermen die onder de ontelbare vliegroutes wonen.
Naar de inwoners wordt niet geluisterd, ze worden nooit gerespecteerd.
De slachtoffers van de luchthaven klagen deze totaal anarchistische situatie aan, waarin- in naam van de economische ontwikkeling - zowel de Belgische staat als de luchthavenuitbaters honderdduizenden mensen opofferen, zelfs al wonen zij in buurten en huizen die reeds lang voor de ontwikkeling van de luchthaven waren gebouwd.
Niemand beoogt echter ooit een duurzame ontwikkeling van de luchthaven, in evenwicht met de omgeving en het leefmilieu.
De slachtoffers van de luchthaven zijn vandaag op een spontane manier samen gekomen om aan te tonen dat zij steeds de eerste slachtoffers zijn van deze totaal anarchistische en visieloze ontwikkeling van het luchtverkeer rond Zaventem en dat zowel de Belgische staat, als Biac- Macquarie en Belgocontrol ondanks alles blijven investeren in een verouderde en slecht gelegen luchthaven, die sinds lang had moeten worden verplaatst omwille van de onmiddellijke nabijheid van de stedelijke gebieden van Brussel, Leuven en Mechelen.

De slachtoffers van de luchthaven *, een samenwerking tussen de verenigingen Brussel Air Libre Bruxelles, AWACSS Wezembeek, Wake-Up Kraainem en BUTV-UBCNA