Vlaamse regering stuurde vorige week brief naar Landuyt  ivm wetgevend kader.

Vlaamse Regering, Kort Bestek 15.7.2005

In het kader van de problematiek van de geluidshinder van de luchthaven van Zaventem besliste de Vlaamse Regering in haar vorige vergadering een brief te sturen naar de federale minister van mobiliteit waarin de noodzaak wordt bevestigd om zo snel mogelijk te komen tot een wetgevend kader met betrekking tot het vastleggen van vliegprocedures.
In de brief worden tevens een aantal opmerkingen en vragen geformuleerd bij het voorontwerp van wet inzake het vastleggen van vliegprocedures.
Nu keurt ze een nota goed waarmee een gemeenschappelijke expertencommissie wordt opgericht en waarin de princiepsbeslissing wordt genomen om in het kader van een globaal samenwerkingsakkoord deze commissie te vervangen door een controle-instituut waarvan de modaliteiten en de structuur in het samenwerkingsakkoord verder zullen worden bepaald.