Doen alsof een correcte spreiding en verdeling van de lawaaihinder jobs zal doen verdwijnen vind ik volksverlakkerij en pure misleiding, zo doet men juist het investeringsklimaat geweld aan


Weblog Bert Anciaux 22.9.2005

De oude inkomhall in het luchthavengebouw. Een lange tafel met deftige heren in maatpak. Daarvoor vele camera's en journalisten. Het leek wel de staten-generaal van het belgische bedrijfsleven, verenigd rond Luc Van den Bossche. Wel vijftien bedrijfsleiders van firma's in en rond Zaventem, die dreigen met het verlies van 60.000 werkplaatsen. Luc VdB, de hevige idealist en socialist is nu de grootste belangenbehartiger van het kapitaal geworden. En hij gebruikt dezelfde trukkendoos die al jaren door sommige werkgevers gebruikt wordt : laat ons onze zin doen, of er dreigen massale sluitingen.
Ik geloof in de economische groeipool die Zaventem kan en moet zijn. Ik besef dat de economie onder druk staat. Ik wil ook de tewerkstelling verdedigen. Ik wil ook de belangen van de arbeiders en bedienden keihard ondersteunen. Maar doen alsof een correcte spreiding en verdeling van de lawaaihinder jobs zal doen verdwijnen vind ik volksverlakkerij en pure misleiding. Nu zo een cinema opvoeren is juist de twijfel en onzekerheid verhogen en het investeringsklimaat geweld aandoen.
We hebben de volgende weken de kans om een stabiel en duurzaam plan uit te tekenen, dat rekening houdt met gerechtvaardigde verlangens van het bedrijfsleven en gerechtvaardigde verlangens van omwonenden. Het kan perfect samengaan, behalve wanneer er onredelijke eisen gesteld worden. Bewoners die alle hinder weg willen en bovendien de overblijvende hinder bij anderen willen leggen, zijn verantwoordelijk voor veel sociaal onheil. Bedrijfsleiders die enkel denken aan de winst van hun aandeelhouders en geen enkele beperking of regelgeving van de geluidshinder aanvaarden, zijn verantwoordelijk voor veel sociaal onheil. Die extremen brengen een redelijk compromis in gevaar. En dat redelijk compromis moet duidelijk zijn voor iedereen : eerlijke spreiding over alle streken rond de luchthaven en maximale vermindering van de nachthinder aan de bron. Iets anders is onzin. En is spelen met de belangen van de mensen in en rond de luchthaven.
BertGepost door Bert Anciaux om 22:05 uur