Politieke reacties


">

">

">

Staatsblad - 31/12/2004 : Omzetting in naamloze vennootschap van publiek recht Belgocontrol.
Brief van Didier Reynders naar François van Hoobrouck d'Aspre - 22/12/2004 : De agenda voor de herziening van het Plan Anciaux: om te beginnen worden de windnormen voor de baan 25 onmiddellijk verhoogd naar 7  kn rugwind en 20 kn zijwind.
Mille Decibels - 20/12/2004 : Didier Reynders: men mag niet meer zoals Durant deed luidkeels claimen dat men een grote overwinning behaalde op de Vlamingen door alles bij hen te concentreren.
Persbericht - 16/12/2004 : De 67 riverains omwonenden van landingsbaan  02 verwonderen zich over de reactie van minister Landuyt.
Persmededeling Groen! - 15/12/2004 : Groen! vraagt eindelijk ook spreiding en begrenzing dagvluchten.
 
Senaat - 16/12/2004 : Durant vs Landuyt. Vonnis 02 dwingt regering evaluatie spreidingsplan binnen drie maanden te voltooien: principe vonnis kan niet blijven bestaan.
Persbericht UBCNA - 15/12/2004 : Het wordt stilaan surrealistisch: voor UBCNA bestaat de Noordrand niet, noch, haar bewoners en de reële concentratie van dag- en nachthinder.
Persbericht B.A.L : 15/12/2004 : Wake-Up Kraainem, Awaccs Wezembeek en Ubcna-Butv steunen rechtszaak 67 onderwonenden landingsbaan 02.
Kamerverslag  - 13/12/2004 : Verslag commissie infrastructuur , het verkeer en overheidsbedrijven van 13/12/2005
Persbericht Vlaamse Regering - 10/12/2004 : START-project luchthavenregio: gouverneur De Witte rapporteert aan Task Force.
Mille Decibels - 08/12/2004 : Min.pres. Picqué vraagt rationeel overleg rond bevolkingsdichtheid, isolatiekost in verschillende spreidingsconfiguraties, aanpassing geluidsnormen in functie specifieke eigenschappen overvlogen zones...
05/12/2004 : Korte samenvating van het forum  van de CDH  op 2/12/04 : Bxl Air Libre zegt naar Londen te gaan om Macquarie op te zoeken en te zeggen wat niet moet worden gedaan.
Persbericht - 03/12/2004 : B.A.Libre wil meer spreiding van sterke concentratiemomenten voor overvlogenen 20/02.
1000 Decibels - 01/12/2004 : Benoit Cerexhe(cdH) in '1000Decibels': blijven concentreren op 'minst dicht bevolkte zones' om te kunnen isoleren of onteigenen.  Joëlle Milquet:  cdH gaat alleen in regering als spreiding wordt afgeschaft.
Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer - 10/11/2004 : Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitter en de leden van de raad van bestuur en de gedelegeerd bestuurder van Belgocontrol
KB 21.6.2004, Staatsblad 15.7.2004 Toekenning exploitatielicentie Brussel Nationaal aan BIAC : BIAC moet uiterlijk één jaar na toekenning licentie... capaciteit banen op80 bewegingen per uur brengen (tegen 74 nu).
Mededeling BAL : als windnormen 25R worden opgetrokken wordt 02/20 minder gebruikt maar worden 'opgeofferde gebieden' in Brussel meer getroffen
De Standaard - 13/11/2004 : Steve Stevaert (SP.a): "Je kan nachtvluchten alleen maar aanvaardbaar maken als je ze  spreidt".
Kamercommissie - 08/11/2004 : Interpellatiedebat met minister Landuyt. Interpellaties en samengevoegde vragen tot de minister van Mobiliteit over "het spreidingsplan voor de vluchten vanop Zaventem"
De Standard - 23/10/2004 : Citaat di Rupo: alleen toekomst luchthaven als gentlemen's agreement tussen drie (sic!) regeringen.
Persbericht - 21/10/2004 : En daar komen de antispreidings-actiegroepen weer: isolatie, onteigening, maar: Not In My Back Yard.
Weblog Anciaux - 19/10/2004 : Laat ons eens en voor altijd troeven en gebreken inzien van onze luchthaven.De slechtst gesitueerde van Europa, maar onze enige.
Mail B.A.L - 13/09/2004 : Zo doet de Oostrand het. Wie het hardst klaagt wordt het meest gespaard.
12/10/2004 : Als u niet meer wakker ligt van de vliegtuigen hopen we dat u van deze verhulde aankondiging van herconcentratie goed slaapt.
Persbericht UBNCA - 07/10/2004 : Vandenhaute klimt nog maar weer eens in zijn pen en eist invoering ProBru-routes Kamphuis die concentreren boven Noordrand.
Antwoord Groen! - 04/10/2004 : Antwoord Groen Europarlementslid Baet Staes ivm verklaring EC-commissaris over non-Europees verbod nachtvluchten. 
03/10/2004 : Waarom boven Afligem 's nachts af en toe nog een zeer lawaaierig vliegtuig vliegt dat ook de Noordrand wakker vliegt en zgn militair is.
Communiqué - 01/10/2004 : Personnes survolées" (BX.A.L) blijven vragen om niet-overvliegen dicht bevolkte zones (Bij hen) en vergoeding wie wel overvlogen bijft (Wij).
Persbericht Gemeenten Grimbergen, Meise enWemmel - 23/09/2004 : Gemeentes aanvaarden geen bijkomende nachtvluchten te slikken zonder evenredige verdeling van de lasten met de andere regio's rond de luchthaven. 
Persinfo - 27/09/2004 : Grimbergen vraagt evenredige spreiding vluchten
De Standaard - 27/09/2004 : HET KOSTBARE WEEFSEL. Bruxelles National, Zaventem Vlaams
Persbericht Vlaams Blok Brussel - 24/09/2004 : Hinder QC+4 kan niet tot 2010 boven Vlaams Brabant afgewenteld worden.
Persinformatie 22/09/2004 :Burgemeesters Grimbergen, Meise en Wemmel dreigen met juridische actie: Federaal compromis is quasi concentratiemodel Durant.
Persmededeling Groen! - 22/09/2004 en 16/09/2004 : Groen! roept Vlaamse regering op tot gezond verstand en wil dat milieuminister Peeters aantal nachtvluchten op Zaventem betoneert  
Persbericht Vlaams Blok Brussel - 21/09/2004 : Zaventem als economische groeipool is doorn in oog Franstalige politici.
Persbericht cdH - 21/09/2004 : Milquet wil lot Brusselaars verbeteren door meer vliegtuigen over Brussels Haren te sturen.
Weblog Anciaux - 19/09/2004 : DHL wordt veel te mooi voorgesteld, de droomscenario's kunnen alleen maar tot ontnuchtering leiden, duurzame tewerkstelling telt.
Persbericht Jong VLD - 18/09/2004 :Aantal nachtvluchten lag in de jaren '90 boven 30.000 en er waren geen klachten over volksgezondheid. (NVDR: er was toen evenmin concentratie)
Persbericht uit BAL kringen - 15/09/2004 : Conclusie: Schaf bocht naar links en naar rechts af en vlieg rechtdoor naar bestemming en brussel heeft niet een vlucht meer.
Persinfo - 14/09/2004 : ABVV wil beheerste groei luchthaven: onteigeningen, stillere vliegtuigen (die er niet zijn), luchthaventaksenpolitiek enz. Doekjes voor bloeden.

 Citaten uit burgermanifest 1991, Guy Verhofstadt en uit het menselijk liberalisme, Dirk Verhofstadt, 2001: Lezen!

Le Soir - 14/09/2004 : Brussels tribunaal stelt zitting met tegenzin uit tot 13 Oktober; Advocaat Belgische staat weigerde te pleiten in zaak geluidshinder.
Persbericht Vlaams Blok - 13/09/2004 : Deze in zgn. 'medebewind' werd afgeleverd, Blok diende dus motie in.

Mail - 09/09/2004 : Charles Piqué, M.P BXL hoofdstad: Spreidingsplan herzien op basis van bevolkingsdichtheid, veiligheid en geluidskadaster.

Brief aan Gouverneur - 25/08/2004 : Taak overlegcomite is met uitbater luchthaven overleggen hoe deze zo goed mogelijk milieubeheer kan voeren.
Weblog Anciaux - 21/08/2004 : Beseffen mensen Oostrand die ivm herstel 25R tijdelijk constant overvlogen worden hoeveel vliegtuigen er normaal niet bij hen vliegen.
BD kon geen definitieve milieuvergunning afleveren vanwege de verkiezingen en omdat Steve Dubois pas in September bemiddelingsrapport overmaakt.

Mail - 27/07/2004 : Weet u nog wat Verhofstadt schreef in zijn burgermanifest over verworven milieubeleid en solidariteit.

Mail - 24/07/2004 : Anciaux blijft volhouden dat probleem nachtvluchten helemaal opgelost is.
Weblog Anciaux - 19/07/2004 : Afscheidsweblog van Anciaux als federaal minister van mobiliteit: één mensenleven is me zeer veel waard.
Persbericht B.A.L : Het officiële persbericht van B. A. Libre over procedure Mission, cfr Peggy Cortois (baan 20/02) en Chantal Liesse (Ecolo/Mutsaard Laken) op Ring TV.
Mail - 12/07/2004 : Tientallen briefschrijvers uit de Noordrand ontvingen deze mail van CD&V Simone Creyf, met het officiële CD&V standpunt. Lezen dus!.
Mail B.A.L - 12/07/2004 : BXL Air Libre kan rusten op lauweren, regeerakkoord beschermt BXL optimaal, hun politici legden Vlamingen in de luren die het niet eens merken.
Mededeling U.B.C.N.A - 01/07/2004 : Nous exigeons des compensation omdat we 11 maand krijgen wat de Oostrand nuu één maand mischien zal krijgen.
Persinformatie - 01/07/2004 : Biacminister Vande Lanotte weer wit konijn, Vlaams formatiesecretaris Steve Dubois onderhandelt niet met formatiepartners over milieuzaken.
Persbericht UBCNA - 29/07/2004 : RVState heeft klacht ivm 02/20 dit voorjaar onontvankelijk verklaard, Noordrand kreeg nooit enige compensatie toen in 1999 20/02 dicht ging.
Persinformatie - 24/06/2004 : Fr-talige gemeenteraadsleden Kraainem: Terug naar statuut secundaire baan 20/02, dit zet de deur wijd open voor herconcentratie over Noordrand.
Persbericht - 23/06/2004 : Formateur Piqué van Brussels gewest zou op verzoek van B.A. Libre grondwettelijke ongelijkheid in regeringsverklaring inschrijven.
Vraag F. X  De Donnea 22/06/2004 aan minister mobiliteit : Voorlopige beslissing: Strenge windnormen ivm veiligheid in afwachting onderzoek.
Communiqué - Juni 2004 : Eric Thomas (Min. economie BXL) roept na campagne Gosuin 10.6 DHL-overlegcomite bijeen, kloof tussen Fr. en Nl-talige ministers.
Persbericht - 17/06/2004 : B.A.Libre blijft spreiding voorwaarde noemen voor blanco cheque die staat overnemer Biac zal willen bieden en miskent standpunt Noordrand dat luchthaven vol is.
Mail SP-A/Spirit - 13/06/2004 : Reactie SPA-Spirit op eisenplatform BXL Air Libre.
Mail Tavernier - 11/06/2004 : Tavernier komt alsnog vrijwillig tussen in procedure RVState tot schorsing en vernietiging besluit herinvoering Brusselse Milieunormen.
Trends - 09/06/2004  : Wonderen bestaan niet en DHL regeringsonderhandelaar Steve Dubois wordt betaald door Biac.
Revue "Mille Decibels" : In online 'Mille Decibels' bevestigt PS-Delmotte: Alleen concentratie over minst bevolkte zones kan toekomst luchthaven veiligstellen.
Intervieuw "Mille Decibels" - 08/06/2004 : Demotte gelooft nog in uitgebreid isolatieprobramma en acht Brussel symbolisch overvlogen. Gezondheid en bevolkingsdichtheid los van elkaar.
Groen! - 07/06/2004 : Officieel standpunt Groen! ivm luchthaven.
Persbericht Spirit - 06/06/2004 : Roel Anciaux: Groen! ging bij de duivel te biecht door naar NIMBY-manifestatie Oostrand te gaan.
Persbericht 06/06/2004 : Eerst moest men van organisatoren alle drie eisen onderschrijven om te manifesteren, Diegem en Machelen 'mochten' mee zonder dat...
Mail - 04/06/2004 : Gosuin bewijst zelf dat Brusselse geluidnormen onvliegbaar zijn: 607 vluchten en 747 inbreuken in april, dus 1,23 inbreuken per vlucht.
CONF-SPE - 04/06/2004 : Europees CONF-SPE-syndicaat distantieert zich nadrukkelijk van deelname extremistische TAO-AFI manifestatie 6.6.04 in Brussel.
Weblog Anciaux - 04/06/2004 : Eindelijk zegt Anciaux wat hij denkt van VDBossche en diens 'Speecht' bij Trends: Schande van een socialist die denkt dat hij kapitalist moet zijn en het niet kan.
De Standaard Online - 02/06/2004 : Van De Lanotte: Die nachtvluchten zijn gewoon een ellendig dossier, we onderhandelen na 13.6 mee als we worden uitgenodigd.
Persoonlijke mail Gosuin - 02/06/2004 : Mr Gosuin, Waar is "Survol Abusif" als 'snachts nog zoveel vliegtuigen via de Noordand opstijgen naar W., Z.W., Z., en zelfs Z.O. en Oost?.
Intervieuw Gosuin - 29/05/2004 : We zijn van ene concentratie naar andere gegaan. Biac moest schulden herschikken en zal qua hinder om 't even wat aanvaarden.
Mails 27/05/2004 : Reacties UBCNA en B.A.Libre op bericht dat Noordrand naar RVState trekt voor opschorting herinvoering Brusselse geluidsnormen.
Weblog Anciaux - 26/05/2004 : In Diegem en Haren komen demonstreren tegen spreiding is deze mensen in hun gezicht slaan: Ze worden met Steenokkerzeel het meest gehinderd.
Het Nieuwsblad Online - 26/05/2004 : Standpunt vijf grote partijen ivm Oostrandeisen: Meesten gaan voluit voor evenwicht ecologie en economie en dus spreiding.
Uit verkiezingsprogramma 2004 van het Vlaams Blok aangaande Zaventem.
Persmededeling - 21/05/2004 : Gosuin: Gaan Nl-talige partijen BXL tegen eigen partij in voor 13.6 nog BXL belangen verdedigen ivm Biac en DHL.
Persinformatie - 19/05/2004 : Verkiezingsprogramma Groen! Limburg: Afschaffing nachtvluchten.
Brief Durant - 18/05/2004 : Franse ACNUSA is sinds 2000 echt sanctionerend controle-orgaan naar luchtvaart toe.
Persbericht Michel - 15/05/2004 : Na overleg met Simonet, Gosuin, De Donnea en Vivier: Mooi theoretisch platform, nu de praktijk nog.
Verslag Kamer - 14/05/2004 : Gosuin zegt concentratie idee op te geven.
Persinformatie Online - 12/05/2004 : Vlaamse partijen voor, Vlaams Blok en alle franstalige partijen tegen aanbeveling senaat nachtvluchten, PS onthield zich.
Le Soir Online - 12/05/2004 : Gosuin wil in afwachting geluidskadaster terug naar Oktober 2001 en erkent dus, dat er sindsdien voor nacht èn dag nieuwe vliegroutes kwamen.
Persconferentie Gosuin - 11/05/2004 : Brussels gewest zoekt via gerechtelijke weg om mee gehoord te worden door bestendige deputatie ivm milieuvergunning Biac
Persartikel Gosuin - 11/05/2004 :Brussels gewest gaat overtreders geluidsnormen weer verbaliseren, zegt Gosuin.
Studienamiddag VUB 08/05/2004 :geluidsmetingen gecensureed, inertie van wetenschappers oneindig groot.
Persbericht - 07/05/2004 : CdH eist van regering eindelijke nacht van 23-7 U., nachtelijke QC tot slechts 8 ipv 12 maar: alleen om Brusselaars te ontlasten.
Weblog Anciaux - 07/05/2004 : "Ik durf met iedereen, op basis van cijfers, het debat aangaan en bewijzen dat mijn spreiding rechtvaardig is en juist.
Persbericht B.A.L - 07/05/2004 : B.A.L ziet strategie om Brussel meer te laten overvliegen achter Oostrandsaga, terug naar ringroute geen oplossing voor Laken.
Verslag Kamer - 06/05/2004 : Anciaux garandeert nog altijd dat zondag vliegvrij blijft.
Vragen in de Kamer - 06/05/2004 : Anciaux is formeel: Geen nieuwe hinder voor Noordrand, geen nieuw spreidingplan, windnormen is geen regeringsbeslissing.
Website B.A.L - 06/05/2004 :UBCNA meting 06/05/2004: ombudsman Touwaide heeft complexiteit van luchthavendossier nog maar eens aangetoond.
Reactie Anciaux - 05/05/2004 : Volgens Minister Anciaux heeft 9-puntenplan geen enkel invloed op verdeling tussen verschillende zones afgesproken in spreidingsplan.
Persconferentei Ecolo - 05/05/2004 : Durants enige probleem: Oostrand Brussel wordt een beetje meer overvlogen.
Communicatie - 04/05/2004 :Minister Gosuin antwoordt B.A.L: Dalingen verplaatsen van 02 naar 07.
Website B.A.L - 02/05/2004 : Joëlle Milquet (CdH) bekommert sich alleen om Oostrand, semantische discussie misbruikt om bevolkingsdichtheid toch mee te laten tellen.
Le Soir Online - 30/04/2004 : Michel schrijft aan Anciaux: Er is geen enkkel politicus die dat voor de Noordrand deed toen die 7 op 16 nachten alle nachtvluchten kreeg!.
Persinformatie - 30/04/2004 : MR/FDF en Oostrandbrugemeesters willen terug naar oude toestand.
La Libre Online - 30/04/2004 : Joëlle Milquet (cDH) & burgemeester Kraainem: "MR-burgemeesters moeten zorgen dat kern-MR-ministers orde op zaken stellen"
Persbericht B.A.L - 30/04/2004 : B.A.Libre 'recupereert' opgeofferde gebieden voor persbericht om rest Brussels gewest te vrijwaren
Persbericht AWACSS - 25/04/2004 : AWACSS protesteert krachtig tegen het feit dat de piste 02 ten onrechte werd gebruikt op zondag 25 april 2004.
Persinformatie Online - 25/04/2004 : Hoe zit dat met die veel te timide houding t.o.v. nachtvluchten die Milquet (cDH) de meerderheid aanwrijft.
Persmededeling B.A.L - 23/04/2004 : Bal beweert dat minister van mobiliteit wet overtreedt en betreurt uitblijven reactie federale regering.
Ondernemen- April 2004 : Het verdwijnen van Wilmarsdonk, Oorderen, Oosterweel en Lillo voor A'pse haven klein bier i.v.m plannen voor uitroeïng Noordrand die VOKA koestert.
Persmededeling B.A.L. - 16/04/2004 : B.A.L droomt van woonvrije Vlaamse concentratiecorridors voor Zaventem: De ideale oplossing! Et pour les Flamands la merde. Grimbergen en Meise dode zones, idem in de Oostrand
Op 8 Augustus 1997 schreef directeur Kirsch directeur van Regie Luchtwegen brief
over opstijgen naar bestemming via de 20
Persbericht Groen! - 03/04/2004 : Groen! vraagt dat CD&V Europarlentariërs petitie voor Euroverbod nachtvluchten mee te ondertekenen.
Le Soir Online - 03/04/2004 : B.A.L 10-punten recupereert Vilvoorde en Tervuren, concentratie en onteigening heet " Politique d'amenagement du territoire".
Persmededeling Groen! - 02/04/2004 : Groen! tevreden met steun DehaeneEuropees verbod op nachtvluchten.
Parlementaire vragen - 01/04/2004 : Anciaux: Gosuin discrimineert tussen Brusselaars die even ver van de luchthaven wonen en stuurt alles over de Oostrand.
Persmededeling B.A.L  - 01/04/2004 : B.A.L 10 -puntenplan: dichtbevolkt(?) gebied niet overvliegen op minder dan 2.000 m, Speiding staat niet in hun woordenboek.
Persmededeling - 31/03/2004 : Meerderheid in Senaatscommissie Financiën wenst dat luchthaven Zaventem federale bevoegdheid blijft, CD&V inbegrepen.
Persmededeling - 31/03/2004 : Overheveling luchthaven Zaventem naar Vlaams gewest maakte ondubbelzinnig deel uit Vlaams regeerakkoord en senaat is tegen.
Persmededeling - 29/03/2004 : BAL weet nog niet dat wisselend baangebruik dagvluchten 15 April in voege gaat en dat Chabertroute al week geleden gelanceerd moest worden.
Weblog Anciaux - 27/03/2004 : Anciaux spreekt kabinetchef Tavernier tegen: Er was wel degelijk al overleg, meerdere malen zelfs.
Persbericht - 26/03/2004 : Tavernier praat vandaag zelf met Gosuin over harmonisering geluidsnormen.
Mededeling Jacques Van Den Haute - 24/03/2004 : Nacht van 23-24 Maart : In totaal 11 op de 36 vertrekken via 25R me QC+ 11,0 op 7 uur tijd en deze vlogen niet over Brussel.
Persbericht Wezembeek-Oppem 24/03/2004 : Burgemeester begrijpt nog altijd niet dat Noordrand naast N- en NW- vluchten sinds 2002 ten onrechte ook Brusselse vluchten kreeg.
Basis handvest BAL - 24/03/2004 : B.A.L. wil verbod overvliegen elk dichtbevolkt gebied.
Persbericht - 23/03/2004 : Ombudsdienst is er snel bij met rapportering klachten Oostrand die nog altijd veel minder heeft dan in 2000, wat echt "Voorheen" is.
Enquete Aminal - 23/03/2004 : Onderzoek naar appreciatie van de leefomgeving
Persartikel UBCNA - 23/03/2004 : Zelfs Woluwe's VDHaute vraagt - tussens leugens door- 's nachts opstijgen "En étoile" van 07L over Leuven en vanaf langere 25L over Zaventem.
Weblog Anciaux - 19/03/2004 : Franstalige kranten: idem politici hebben zich eigenlijk vergist: spreiding is ook goed voor Brusselaars,  piloten opgetogen over windnormen.
Persbericht Groen! - 18/03/204 : Vermindering aantal nachtvluchten enige oplossing.
Persbericht - 17/03/2004 : Informatie ombudsdienst over indienstreding en raadpleging spreidingsplan.
Persbericht Bestendige Deputatie-16/03/2004 : Olbrechs: nacht- en dagvluchten, Brussels gewest wordt geraadpleegd, WHO-norm en gemeenschappelijke normen, gelijk voor iedereen.
Hoorzitting Senaat - 15/03/2004 : PV- infrastructuur Senaat - Nachtvluchten- Veiligheid Spreidingplan.
Weblog Anciaux - 14/03/2004 : Na cassatie moest politiek ten volle verantwoordelijkheid opnemen en nu toch weer niet?.
Parlementaire Hoorzitting -12/02/2004 en 11/03/2004 : Parlementaire hoorzitting commisie economie, landbouw, werkgelegenheid en toerisme.
Mail Ecolo - 11/03/2004 : Ecolo blijft wolf in schaapsvacht en wil Noordrand nog altijd isoleren en onteigenen.
Perscommuniqué kabinet Gosuin - 10/03/2004 : Uitstellen maar, uitstellen , in de hoop dat er afstel komt voor zelfs de miniemste spreiding. En reactie 25air.
Kamer verslag - 08/03/2004.
Weblog Anciaux - 07/03/2004 :Openbare zenders geven ten onrechte aan dat spreidingsplan afhankelijk is van goedkeuring werkgroep.
Spreidingsplan - 06/03/2004 : Nieuw spreidingsplan versie 06/03/2004.
Speech Olivier Mangain - 06/03/204 : Het verkiezingsprogramma van de MF-FDF.
Persbericht - 05/03/2004 : Paars maakt einde aan maximale spreiding; Sp.a-Spirit en VLD capituleren voor PS en MR
Vragen aan Anciaux en Van De Lanotte - 04/03/2004 :Van De Lanotte :  Spreidingsplan stond in regeringverklaring.
Persbericht - 02/03/2004 : Spreidingsplan - FDF wil dat regering plan Anciaux intrekt.
Vragen aan Anciaux - 29/02/2004 : Wanneer wordt KB 1954 ivm overvliegen paleis gewijzigd? Mondelinge vraag in commissie aan dhr Anciaux, Minister van Mobiliteit over de aanpassingen van het spreidingsplan en de correcte uitvoeringsmodaliteiten.
Persbericht - 26/02/2004 : Vier Europese parlementsleden deponeren schriftelijke verklaring ivm vliegtuiglawaai.
Persbericht BBL - 26/02/2004 : Uitnodiging persactie nachtvluchten 26.02.2004.
BBL - 26/02/2004 : Petitie verzamelde milieuverenigingen voor Europees nachtvluchtenverbod
Groen! - 23/02/2004 : "25000 is genoeg, herstel eerst nachtrust" - DHL te Diegem
Weblog  Anciaux - 22/02/2004 : Spreidingsbeslissingen zullen van A tot Z gemotiveerd zijn door studies.
Persconferentie Gosuin - 18/02/2004 : Gosuin heeft niets begrepen van Vlaremvoorwaarden in verband met Biac milieuvergunning.
Mail Sonja Becq (CD&V) - 16/02/2004 : Draag een steen bij aan een serene discussie.
Toespraak Van Den Bossche bij VMMA in Hasselt - 12/02/2004 : Domme processen, Biac kan runway-inversteringen niet dragen, Biac meer dan 50% inkomsten uit commerciële zaken.
Persbericht Bruxelles Air Libre - 12/02/2004 : Wake Up Kraainem, Awaccs en UBCNA in uiterste spoedprocedure naar RvS versus Belgische Staat tegen verlaging windnorm van 10 naar 5.
Persbericht UBCNA - 11/02/2004 : Interessant: UBCNA beschuldigt Anciaux van wat Durant, Probru en UBCNA in 2001 en 2002 zelf deden: COPIE CONFORME.
Europees parlement - 24/01/2004 : Schriftelijke verklaring.
Persbericht CD&V - 29/01/2004 : SP.a, MR en Vlaams Blok hebben geen interesse voor dossier nachtvluchten
Mail Eloi Glorieux - 24/01/2004 : De 25.000-grens in het Vlaams parlement: van absolute bovengrens naar geen fetisj naar absolute bovengrens.
Provincie Vlaams-Brabant : 24/01/2004 : Provinciaal overleg voorstel nr 10.
Persbericht Groen! - 20/01/2004 : Politici die niet kunnen tellen, daar kan je niet op rekenen!
Persbericht Vlaams Blok - 19/01/2004 : Uitstel van 8 maanden zorgt voor verwarring en onzekerheid bij alle partijen.
Persbericht Groen! - 18/01/2004 : Levenskwaliteit naar achterste bank gestuurd.
Website bert Anciaux - 18/01/2004 : Anciaux gaat nog altijd voor totale spreiding.
Mail Bart Laeremans - 160/01/2004.
Persbericht N-VA - 16/01/2004 : Vlaanderen jobs kwijt, Limburg krijgt hinder en wij betalen.
Samengevoegde vragen Kamer - 14/01/2004.
Persbericht UBCNA - 14/01/2004 : Argumenten waarom regering nog tijd had nadat arrest Hof van Beroep betekend was.
Persbericht CD&V - 12/01/2004 : Stop kakofonie rond luchthaven Zaventem.
Persbericht N-VA - 12/01/2004 : N-VA wil Vlaamse jobs niet te grabbel te gooien.
Persbericht Vlaams Blok - 12/01/2004 : Voorstel Luc Coene over Zaventem waanzinnig. Vlaamse regering staat er bij en kijkt er naar.
Persbericht SPa - 12/01/2004 : Uitspraken Luc Coene brengen tewerkstelling in Zaventem in gevaar.
Persbericht Jean-Luc Dehaene - 12/01/2004 : Jean-Luc Dehaene vraagt ernst in debat rond luchthaven.
Persbericht CD&V - 07/01/2004 : CD&V vraagt dat iedereen zijn zeg mag doen over uitbreiding DHL.
De Volkskrant Online - 20/12/2003 : Raming isolatie Schiphol liep al op van 180 naar 771,5 Mio Euro.
Website Bert Anciaux - 20/12/2003 : Van Zaventem kan je geen wereldcentrum voor nachtvluchten maken.
Persbericht UBCNA - 19/12/2003 : Volgens UBCNA weerhoudt RvS dichtheid bevolking en schendt dus grondwet?
Website Bert Anciaux - 14/12/2003 : Plafond nachtvluchten blijft op 25.000 per jaar.
Persbericht CD&V - 11/12/2003 : CD&V Brussel-Halle-Vilvoorde eist onmiddellijke bijsturing van plan lawaaihinder Nationale Luchthaven.
Persbericht Vlaams Blok - 11/12/2003 : Stemverklaring motie.
Persbericht Vlaams Blok - 11/12/2003 : Vlaams Blok wijst verdubbeling nachtvluchten af.
Persbericht UBCNA - 10/12/2003 : Vliegtuigmaatschappij -protest UBCNA-gestuurd? En wat met veiligheid huidig vliegen over Noordrand?
Persbericht ZoneZes - 10/12/2003 : Steenokkerzeel verzamelt duizenden handtekeningen.
Website Bert Anciaux - 06/12/2003 : Sinterklaas!
Debat Commissie Infrastructuur, het verkeer en de overheidsbedrijven - 05/12/2003.
Persbericht CD&V - 04/12/2003 : "Akkoord spreiding nachtvluchten is ontwijkingsmaneuver dwangsom.
Persbericht UBCNA - 04/12/2003 : Peggy Cortois krijgt eerste geluidsmeter oostrand in tuin.
Reactie van minister Bert Anciaux dd 04/12/2003 op infoflash dd 03/12/2003
Pesrbericht - 04/12/2003 : UBCNA-opsteller weet van gekkigheid niet meer wat schrijven nav oostenwind.
Persbericht Bxl Air Libre - 04/12/2003 : Verplaatsing Zaventem is onvermijdelijk, verbod nachtvluchten, beperking dagvluchten.
Persbericht Vlaams Blok - 04/12/2003: Spreidingsplan lijkt stap achteruit.
Persbericht Verhofstadt - 03/12/2003 : Verhofstadt hechtte goedkeuring aan spreiding in afwachting van volledige evaluatie en validatie.
Persbericht Spirit - 03/12/2003.
Persbericht VLD - 01/12/2003 : VLD wil dat zeer snel werk wordt gemaakt van evenwichtige spreiding.
Persbericht TAO.AFI - 01/12/2003 : NIMBY reactie van (klein) Europees syndicaat TAO.AFI.
Persbericht Roel Anciaux - 01/12/2003 : Vliegtuigproblematiek – Betekening arrest Hof van Beroep - Inning dwangsomgelden door Dhr. Roel Anciaux
Persbericht Spirit - 01/12/2003 : Vliegtuigproblematiek - Spreidingsplan Anciaux.
Oorspronkelijk tekst Gosuin's derdenverzet tegen 47 eisers, Belgische Staat, Biac en Belgocontrol - 25/11/2003
Website Bert Anciaux - 23/11/2003 : Redelijke houding van mensen in Noordrand heeft voorkomen dat nu al 250.000 Euro betaald had moeten worden.
Persbericht GPOL - 19/11/2003 : GPOL kiest voor gezamenlijk overleg en duurzaam luchtvaartbeleid.
Persbericht N-VA (F.Brepoels) - 18/11/2003 : N-VA wil dat paars betaalt voor blunders en niet de burger.
Lettre-type pour les correspondants du FDF sur le bruit des avions - 18/11/2003.
Persbericht Green/UFA group - 13/11/2003 : Europese groenen vragen EC-ban op nachtvluchten en staatshulp.
Euro-conferentie "Noise" - 12/11/2003 : Volgens ombudsman is probleem nachtvluchten verplaatst van Noord naar Oost.
Mail F. Petit - 11/110/2003 : Het enig argument dat sommigen binnen AWACCS nog hebben: schelden.
Mail Sonja Becq (CD&V) - 09/11/2003 : Waarom blijft Brussel buiten schot?
Persbericht Vlaams Blok - 08/11/2003 :Klagende Eurocraten verhuizen beter naar Waals-Brabant.
Brief ZoneZes - 07/11/2003 : NIMBY-brief burgemeesters Oostrand van ZoneZes
Persbericht AWACCS - 06/11/2003 : De implicaties van de Europese geluidshinderrichtlijnen alleen voor Brussel?
Mail politiek secretaris VLD (Dirk Achten) - 06/11/2003 : Het plan Anciaux is een poging om de concentratiebeweging boven de Noordrand ongedaan te maken.
Website Bert Anciaux - 05/11/2003 : Boze Europese ambtenaren nemen het niet dat ze een villa kochten en dag- en nachtvluchten over hun huis krijgen.
Mail ZoneZes - 05/11/2003 : Vanuit Steenokkerzeel en Perk nog altijd NIMBY: spreiden maar niet bij mij.
Persbericht - 02/11/2003 : Noordrandgemeenten en provincie nemen stelling: Pro plan Anciaux, grondlawaai niet mee in hinderberekening.
Interpellatieverzoek Kris Van Dijck (N-VA) - 31/10/2003
Open brief Zone 6 - 31/10/2003
Bericht aan de inwoners van Sterrebeek - Motie gemeenteraad Zaventem - 31/10/2003: Enkele rekenfouten maar verder mooie openingen: Brussel deel vluchten, niet teveel vluchten per inwoner en geen concentratie bij hen dus spreiding, probleem: niet via de 25L
Zo houdt Somers de brave burger zoet en dom. - 28/10/2003
Persbericht MR - 28/10/2003 : MR (Gosuin) zegt de regeringsverklaring trouw te zullen zijn...
Debat Commissie Infrastructuur, het verkeer en de overheidsbedrijven - 22/10/2003.
Mail Bart Laeremans (VL.B.) - 22/10/2003 : Technisch is het perfect mogelijk iedere nacht maximaal te spreiden.
Persbericht Gemeente Machelen - 22/10/2003 : Duidelijke standpunten.
Motie dag en nachtvluchten gemeenteraad stad Brussel - 20/10/2003
Persbericht CD&V - 17/10/2003 : CD&V wil dat Brussel ook zijn deel van de vluchten krijgt.
Mail Daedalus - 16/10/2003 : Daedalus geeft de enige juiste cijfers overblijvende hinder in de Noordrand.
Publicatie Staatsblad van 26/09/2003 : KB exploitatiebeperking Brussel Nationaal.
Hoorzittingen Senaat - 15/10/2003 : Toespraak 25aiR.
Mail - 10/10/2003 : Brussels gewest bereidt nieuwe ordonnantie voor ivm geluidshinder.
Mail - 10/10/2003 : Conference Noise
Hoorzitting Senaat - 08/10/2003 : Toespraak AWACSS.
Debatten Tweede Kamer - 01/10/2003.
Persbericht AWACSS - 01/10/2003 : AWACSS steigert tegen spreidingsplan.
Persbericht Vlaams Blok - 30/09/2003 : Einddoel nog niet in zicht.
Persbericht N-VA - 30/09/2003 : Franstalig Brussel blijft opnieuw buiten schot!
Persbericht Agalev - 30/09/2003 : Ecolo wenst duurzame oplossing voor nachtvluchten.
Persbericht Anciaux - 30/09/2003 : Spreidingsplan.
Openbaar onderzoek ruimtelijk structuurplan - 30/09/2003.
Mail UBCNA 23/09/2003 : UBCNA standpunt "NIMBY" troef: niet spreiden, wel afschaffen, wel beginnen isoleren, niet over Brussel!
Site UBCNA - 19/09/2003 : Faisabilite d 'un second aeroport federal Belge.
Mail - 11/09/2003 : Senator Schouppe vraagt hoorzitting nachtvluchten op woensdag 8 oktober.
Persmededeling GPOL - 10/09/2003: Spreiding mag nooit aanleiding geven tot meer nachtvluchten.
Persbericht N-VA (F.Brepoels) - 10/09/2003 : N-VA vindt dat Vande Lanotte ook bij overheidsbedrijven luchthaven moet ingrijpen.
Mail - 09/09/2003 : De spreiding is verworven, kadaster is geen voorwaarde en cassatie niet opschortend.
"Voor de dag" - 04/09/2003 : Interview met Bert Anciaux.
Persbericht minister Anciaux - 29/08/2003 : Spreidingsplan vluchten Brussel Nationaal.
Persbericht CD&V (Sonja Becq) - 26/08/2003 : Bert Anciaux die voor spreiding moet zorgen heeft al 22N handicap.
Persbericht N-VA (F.Brepoels) - 10/08/2003 : Brepoels stelt dat regering voldoende tijd had om spreiding door te voeren!
Bericht van de Ombudsman - 28/07/2003: Biac heeft last van pannes radartracksysteem.
Persbericht Vlaams Blok - 23/07/2003 : Anciaux zet Noordrand en Oostrand tegen mekaar op.
Bericht van de Ombudsman - 22/07/2003 : 2,7 nachtvluchten van Noord - naar Oostrand.
Bericht van de Ombudsman - 17/07/2003 : Huldenberg Heavy via Noordrand afgeschaft!
Tussenkomst Vlaams Blok (Bart Laeremans) in het Vlaams Parlement - 17/07/2003
Persbericht N-VA (F.Brepoels) - 09/07/2003 : Overheid moet gerechtskosten terugbetalen bij onbehoorlijk bestuur.
Mail A.Roppe - 09/07/2003 : Nadruk leggen op "snel reageren" en "strikt opvolgen".
Persbericht Vlaams Blok - 08/07/2003 : Vlaamse onderhandelaars plooien voor Franstaligen.
Persbericht CD&V - 08/07/2003 : Een echte oplossing heeft het daglicht nog niet gezien!
Persbericht Vlaams Blok - 08/07/2003 : Geen billijke spreiding maar geschuif binnen Vlaams-Brabant.
Persbericht N-VA - 08/07/2003 : Nachtvluchten worden gespreid over Vlaams-Brabant.
Uiteenzetting G.Vindevogel (Aminal) in Rotterdam - 07/07/2003 : ICBEN conferentie
Persmededeling Belgocontrol en Biac - 20/06/2003 : Officiële balans nieuwe route.
Persbericht N-VA - 20/06/2003 : Gerechtskosten terugbetalen bij onbehoorlijk bestuur?
Persbericht UBCNA - 18/06/2003 : BUTV/UBCNA vraagt formateur luidruchtige vliegtuigen in vroege ochtend en avond aan te pakken.
Persbericht UBCNA - 18/06/2003 : En toch moet eerst de discriminatie van de Noordrand van de baan.
Persbericht UBCNA - 18/06/2003 : UBCNA erkent discriminatie Noordrand niet!
Memorandum AWACCS - 16/06/2003
Persbericht Butv vzw - 13/06/2003 : Spreiden is bedrog.
Persbericht CD&V - 11/06/2003: Vlaamse regering mag zich niet door Verhofstadt in slaap laten wiegen.
Persbericht Spirit - 11/06/2003 : Formateur laat uitschijnen nu al bezig te zijn met volledige spreiding, dit is een vergissing.
Persbericht Agalev - 11/06/2003 : Agalev wil dat arrest gerespecteerd wordt.
Persbericht Vlaams Blok - 11/06/2003 : Regering, Biac en Belgocontrol moeten berusten in arrest.
Persbericht N-VA - 11/06/2003 : Handhaving vluchtroutes betekent nieuwe veroordeling!
Persbericht Sonja Becq - 12/06/2003 : De regeringspartners spreiden met hun woorden.
Persbericht N-VA - 10/06/2003 : Eindelijk gerechtigheid voor de Noordrand!
Persbericht Actie Oostrand - 10/06/2003 : Formateur onder druk voor ontmoeting.
GPOL - 28/05/2003 : Memorandum aan de komende regering.
Persmededeling GPOL - 23/05/2003 : Nachtvluchten, dagvluchten, ...
Persmededelimg  AWACSS - 16/05/2003 : Poll politieke partijen
Persbericht - 13/05/2003 : Gemeentelijk-Provinciaal overleg.
Brief Vera Dua - 13/05/2003 : Antwoord aan Noordrander.
Persmededeling De Donnea - 08/5/2003 : Charters naar Waalse of Noordfranse luchthavens.
Persbericht Bert Anciaux - 07/05/2003 : Plannen van Klees zijn waanzin!
Actuele vragen Joris Van Hauthem, Sonja Becq en Francis Vermeiren in Vlaams Parlement - 06/05/2003
Persmededeling Jean-Pol Olbrechts, gedeputeerde Provincie Vlaams-Brabant - 06/05/2003 : Antwoorden op mondelinge vragen over de nachtvluchten vanop Zaventem.
Persbericht SP-a - 06/05/2003 : Nachtvluchten en Zaventem.
Persmededeling Bond Beter Leefmilieu - 06/05/2003 : Kosten - batenanalyse.
Overzicht politieke reacties - 03/05/2003 : Geysels, Di Rupo, Michel, Doulkeridis en Durant.
Persbericht N-VA - 03/05/2003 : Wie is de Premier van dit land?
Persmededeling Marie-Paule Quix - 03/05/2003 : Alle (ook Vlaamse) partijen stemden in Brusselse gemeenteraad voor moties tegen spreiding behalve Spirit.
Persbericht N-VA - 02/05/2003 : N-VA gaat in kortgeding naar Raad van State voor schorsing beslissing Durant.
Persbericht - 02/05/2003 : Durant beschuldigt Noordrand van 'dergelijke hevige aanvallen'.
Persbericht - 02/05/2003 : De Gucht : Akkoord 24/1 is aanzet tot rechtvaardige spreiding en moet worden uitgevoerd.
Persbericht - 02/05/2003 : Dehaene en Cortois bevestigen : Spreiding moet in regeerakkoord.
Persmededeling Vlaams Blok - 01/05/2003 : Voorspelling Vlaams Blok komt uit.
Bruxelles Air Libre roept nog steeds 'totaal aantal gehinderden' in, en niet 'hinder per gehinderde' - 29/04/2003.
Openbare hoorzitting over "vliegen over Brussel" op dinsdag 29/04/2003.
Persbericht - 29/04/2003 : Gosuin dreigt schorsing Brusselse normen op te heffen als Belgocontrol 'niet-conforme routes' invoert.
Weblog Zondag -  27/04/2003 : De nachtvluchten en Zaventem : zwarte bladzijde uit vorig regeerakkoord, zeven principes voor het volgend regeerakkoord.
Persbericht - 27/04/2003 : Vandenbroucke : Dag- en nachtvluchten in regeerakkoord.
Welkomstwoord van Burgemeester Roger Heyvaert - StemTent Actie te Meise - 27/04/2003.
18/04/2003 : Bruxelles Air Libre vraagt vernietiging Brusselse route 24.1
Persmededeling CD&V - 11/04/2003 : Ook Durant noemt nep-akkoord 24/01/2003 louter symbolisch.
Mail UBCNA - 04/04/2004 : Vandenhaute wil nog maar eens spreiding ongedaan maken met als excuus dat anders BIAC luchthaven ongelimiteerd kan doen groeien.
Reactie S. De Clerck op schrijven L.C. : Terug naar vóór februari 2001.
CD&V partijboodschap - 31/03/2003 : CD&V engageert zich naar regeringsonderhandelingen toe.
Reactie Bert Anciaux op Persbericht AWACSS-UBCNA WO-Wake Up Kraainem - 30/03/2003 : Procedure 25L-20
Persbericht AWACSS-UBCNA WO-Wake Up Kraainem - 30/03/2003 : Procedure 25L-20
Persbericht Didier Gosuin - 28/03/2003 :  J’encourage Madame Durant à ne pas prendre  de décisions contraires aux principes de sécurité aérienne.

Persbericht  Eloi Glorieux-27/03/2003: Minister Vogels laat kosten-batenanalyse van nachtvluchten maken.

Stemverklaring Bart Laeremans i.v.m. stemming vertrouwensmotie Minister Durant-27/03/2003

Reactie Bart L. op schrijven R. : Durant werd dus niet gewipt.
Persbericht Agalev - 26/03/2003 : Geen meerderheid voor kosten-baten analyse.
Reacties Oostrand-26/03/2003
Het wordt tijd voor een echt luchthavenbeleid:  reactie oostrand-24/03/2003
Politieke reactie gepubliceerd door UBCNA-24/03/2003
Samengevoegde vragen Kamer - 20/03/2003
Actuele vragen - Federaal Parlement - 19/03/2003
Samengevoegde vragen Kamer - 18/03/2003
Persbericht Spirit - 18/03/2003 : Els Van Weert vraagt ontslag Durant.
Persbericht N-VA - 18/03/2003 : Dossier nachtvluchten blijft onopgelost, concentratie blijft behouden.
Persbericht N-VA - 18/03/2003 : Lieve Maes trekt kamerlijst Brussel-Halle-Vilvoorde
Persbericht AWACSS/Wake Up Kraainem/BUTV Wezembeek-Oppem - 18/03/2003 :
"Verhofstadt joue les kamikazes !"
Vlaams Parlement - 17/03/2003 : Vragen E.Glorieux (Agalev) en S.Becq (CD&V) aan V.Dua.
Persbericht H. Bonte (SP.a) - 17/03/2003 : Durant stelde conclusies bewust verkeerd voor.
Persmededeling B. Laeremans (Vlaams Blok) - 13/03/2003 : Nachtvluchten : Vlaams Blok eist ontslag Durant
Persbericht F. Brepoels (NV-A) - 13/03/2003 : En waar blijft de Vlaamse Ombudsman?
Persbericht SP.a - 13/03/2003 : Durant onbekwaam en onbetrouwbaar
Persbericht W. Cortois - 13/03/2003 : Interpellatie tot G. Verhofstadt
Samengevoegde vragen Kamer - 12/03/2003 : Durant vs. de Noordrandparlementariërs.
Persmededeling B. Laeremans - 12/03/2003 : Nachtvluchten : 24 januari-akkoord bestaat niet meer.
Persbericht V. Dua - 12/03/2003 : Dua maant Verhofstadt en Durant aan akkoord van 24/1 uit te voeren
Belgische Staat niet klaar met conclusies rechtszaak Anciaux - 10/03/2003.
SP.a en Spirit engageren zich tegen concentratie en isolatie - 07/03/2003.
Vlaams Blok vordert Durant én Verhofstadt naar de commissie - 07/03/2003
Persmededeling W. Cortois - 06/03/2003 : Willy Cortois trekt aan de alarmbel omtrent de nachtvluchten.
Antwoord Isabelle Durant op de brief van 17 februari vanwege de Noordrandmoeders - 25/02/2003
Excuses Bart Laeremans (Vlaams Blok) voor misbruik affiche Actie Noordrand - 20/02/2003
Uittreksel uit Kamerverslag - 20/02/2003
Samengevoegde vragen Kamer Commissie Infrastructuur - 19/02/2003
Provincieraad - Aankondiging Gedeputeerde Jean-Pol Olbrechts CD&V - 19/02/2003
Beknopt Verslag Plenaire Vergadering Kamer - 13/02/2003
Hoorzitting Vlaams Parlement - 12/02/2003.
Samengevoegde vragen Brusselse Hoofdstedelijke Raad - 11/02/2003.
Verslag Debat in Kamer - 04/02/2003
Reactie Patrick Dewael - 04/02/2003

Standpunt CD&V Merchtem - 29/01/2003.

Persbericht Burgemeester Machelen - 29/01/2003

Persmededeling Dehaene - 25/01/2003

Voorstel Luchthavenakkoord - 24/01/2003

Brief Alex Trostman (Steenokkerzeel) aan Overlegforum Luchthaven - 23/01/2003

Platformtekst Luchthaven Zaventem - 23/01/2003

Persmededeling Bart Laeremans - 23/01/2003 : Durant volhardt in boosheid!

Persbericht Dehaene - 21/01/2003 : Alleen Durant ligt nog dwars!

Persbericht Hans Bonte - 21/01/2003 : Contouren van een evenwichtige oplossing.

Persmededeling Bonte - 20/01/2003 : sp.a vraagt sereniteit.

Reactie de Donnea - 20/01/2003 : Praten over "lichte spreiding"

Persmededeling Dehaene - 20/01/2003 : Dehaene pleit voor optimale spreiding.

Persbericht Jean-Luc Dehaene - 19/01/2003 : Optimale spreiding!

Toespraak Jos Geysels, pollcongres Senaat - 19/01/2003

Mededeling Sarah Sneyers - 16/01/2003 : Antwoord aan J-P Olbrechts

Mededeling Minister Guy Van Hengel(Brussels Gewest) - 16/01/2003

Persmededeling Burgemeesters Noordrand - 15/01/2003

Antwoord Minister Durant op klacht: Minister Durant moet wel erg hardhorend zijn.

Mededeling Jos Chabert, Minister van Verkeer Brussel - 15/01/2003

Persbericht Kamer van Handel en Nijverheid - 15/01/2003

Persbericht Jeugdschepenen Machelen, Vilvoorde, Meise en Grimbergen

Reactie Jean-Luc DeHaene op Sleep-In

Samengevoegde vragen Kamercommissie Infrastructuur - 18/12/2002

Procincieraad van Vlaams-Brabant - 17/12/2002

Voorstel Nr.169 Provincieraad Vlaams Brabant

Actuele vraag - de Heer Eloi GLorieux - 12/12/2002.

Actuele vraag - Mevrouw Sonja Becq - 12/12/2002.

CD&V Persmededeling - 12/12/2002 : CD&V doet meerderheid kleur bekennen

Gemeente Machelen Persbericht - 12/12/2002 : Eerst bewijzen!

Uit het Parlement - 11/12/2002.

Parlementaire vragen van Brepoels Frieda - 10/12/2002

Interpellatie Simonne Creyf - 02/12/2002 : Commissie voor de Infrastructuur.

Persmededeling Spirit - 21/11/2002