Vlaams Gewest zegt verder te werken aan evenwichtige en billijke spreiding hinder in luchthavenregio

----- Original Message -----
From: "informatieambtenaar" <persberichten@VLAANDEREN.BE>
To: <PERSMEDEDELINGEN@verzendlijst.vlaanderen.be>
Sent: Thursday, March 17, 2005 6:29 PM
Subject: VLAAMS GEWEST WERKT VERDER AAN EEN EVENWICHTIGE EN BILLIJKE SPREIDING VAN DE HINDER IN DE LUCHTHAVENREGIO.

 De minister-president van de Vlaamse Regering neemt akte  van de uitspraak van het arrest van het Hof van Beroep te  Brussel waarbij het gebruik van de 02 baan voor landingen  nog alleen in uitzonderlijke omstandigheden is toegelaten  in afwachting van een evenwichtige verdeling van de  hinder.
 Hij is er zich van bewust dat ook andere gebieden rond de  luchthaven zeker evenveel hinder ondervinden.
 Hij benadrukt dat de hinder moet beperkt worden en zowel  bij dag als bij nacht op een evenwichtige en billijke  wijze moet verdeeld worden over de hele impactregio rond  de luchthaven, ongeacht de gewestgrenzen.
 Hierover zijn op Vlaams niveau voorstellen in de maak.

info  : Miet Deckers, woordvoerster van
 de minister-president - tel. (02) 552 60 12
 GSM 0475 76 65 26
 e-mail: persdienst.leterme@vlaanderen.be