Gelijkheid tussen mensen is geen grondwettelijk recht meer, discriminatie is de regel, solidariteit is verwerpelijk, men wil nog meer vliegen over de volkswijken in het 'reservaat' in Noord-Brussel.


Weblog Anciaux 12.10.2005

'
De problemen hebben niet zozeer te maken met eventuele overtredingen op geluidsnormen of mogelijke geluidshinder. Neen, het enige echte probleem is de heer Anciaux met zijn spreidingsplan!'
Ik verslikte me in mijn kop thee. Minister Evelyne Huytebroeck was aan het woord. Ze stelde samen met voorzitter Picqué van de Brusselse Hoofdstedelijke regering hun zoveelste hoogstpersoonlijke plan over de luchthavenproblemen voor. Er zijn dus geen echte problemen met de geluidshinder!! Neen, alleen de heer Anciaux is het probleem. Op de man spelen, noemt men dat! Voor de leek in dit dossier, mijn spreidingsplan werd goedgekeurd door spirit, sp.a, vld, ps en mr binnen de federale regering.

Binnen het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest heeft men (wie dat dan ook is) beslist om het grondgebied op te delen in twee zones: het overgrote deel van het gewest wordt een leefbare zone; een beperkt gebied in het Noorden van het gewest wordt een onleefbare zone. Een reservaat voor uitstervende diersoorten. Binnen Brussel stelt men bijgevolg twee geluidsnormen op. Een stenge voor heel het grondgebied en een bijzonder lichte voor dat stuk reservaat. Daar gaat dan ook alle hinder naartoe. Vliegtuigen, afvalverbranding, gevaarlijke bedrijven, storten enz.
Gelijkheid tussen mensen is geen grondwettelijk recht meer. Discriminatie is de regel. Solidariteit is verwerpelijk.
Men vraagt zelfs vanuit Brussel een aanpassing van de veilige windnormen, zodat men méér over het 'reservaat' kan vliegen en zo weinig mogelijk over bevriend gebied buiten het Brusselse gewest, namelijk de faciliteitengemeenten. Rijke gemeenten zoals Sint-Pieters-Woluwe, Sint-Lambrechts-Woluwe of Oudergem mogen geen enkele hinder ondervinden. Hier wonen ook de belangrijke politici: Cerexhe, Gosuin, Maingin, Milquet enz. Alles moet geconcentreerd worden boven de volkswijken van Haren, Heembeek en Molenbeek. Discriminatie op gebied van inkomen, het kan binnen onze hoofdstad.
De persoonlijke voorstellen van Picqué en Huytebroeck en hun aanvallen op mijn persoon passen wellicht in een open politieke sfeer binnen Brussel. Geen enkel probleem met leugens en verdachtmakingen. Zelfs tegenover eigen coalitiepartners!
In Vlaanderen zegt men me dat ik me dit niet mag aantrekken. Het zou zelfs goed zijn de boosdoener te zijn voor de Franstalige Brusselaars. Dat is een simpele redenering, wanneer je niet in Brussel woont. Ik woon er echter wel. Ik leef hier en moet me er ook verantwoorden.
Maar één zaak staat buiten kijf: een meerderheid die zo omspringt met haar eigen leden is geen stabiele toekomst voorbehouden. Men mag roepen en tieren, beschuldigen en beledigen. Het raakt mijn koude kleren niet. Maar handelen en beslissen? Dat zal zonder ons zijn, en zonder meerderheid. Bezin dus eer je begint.
Bert