Infoflashes


14/04/2022 Minister Gilkinet heeft een studie laten maken over alternatieve vliegschema's.
30/04/2020 HET FEESTJE VAN STERKE  OOSTENWIND IS VOORBIJ? DE VERTREKKENDE DAG EN NACHVLCHTEN KOMEN TRUG OVER DE NOORDRAND
22/03/2020

De nachtvluchten kunnen afgeschaft worden, minstens tijdelijk.

22/04/2017 Vandaag, 22 april, loopt het ultimatum af voor de Brusselse geluidsmetingen met boetesysteem
22/09/2015 bezoek van minister Galant aan de gemeente Meise, vorige maandag 21 sept.
16/12/2014 RESULTATEN ENQUETE OVER AL OF NIET TOEGENOMEN HINDER
02/06/2014

Geen politieke koehandel met 142.700 overvlogen Noordrand inwoners.

Wij zijn Belgische burgers, geen krijgsgevangenen die als in oorlogstijd ingeruild kunnen worden tegen een regeerakkoord.

11/05/2014 We sturen graag een kort bedankje naar onze Vlaamse toppolitici voor hun alertheid
Kertsmis 2013 De voorbije maanden voerden Wathelet en zijn tot kabinettard getransformeerde ‘superactivist voor Important People' de ene maatregel na de andere die volledig tegen de geest en de letter van het regeerakkoord ingaan.
24/10/2013 Wathelet neemt met zijn luchthavenbeleid onverantwoorde risico's : Vliegen tegen de windnormen in
30/07/2013

Alles wijst erop dat minister Wathelet opdracht gaf aan Belgocontrol voor een grootse wijziging van het baangebruik op de luchthaven van Zaventem.

20/02/2013

Actievoeren ivm vliegtuigoverlast is allang geen Belgische kwestie alleen meer. Daarom vragen we uw medewerking om uw bezorgdheid kenbaar te maken.

21/07/2012

VAN 100 NAAR 10 ROUTES ? MEER DAN 500.000 INWONERS IN HET BRUSSELS GEWEST DIE NIET MEER OVERVLOGEN ZULLEN WORDEN?

PLAN WATHELET IS ZUIVER CONCENTRATIEPLAN BOVEN NOORDRAND

04/07/2012

"Nieuwe vliegroutes worden voorbereid om ze in te voeren na het verlof." Dit werd zo medegedeeld door Belgocontrol tijdens de jongste overlegcommisssie met de omwonenden.

 Verdere informatie is nog niet beschikbaar.

De Noordrand stelt zich een aantal vragen.

07/05/2012 Actie-Noordrand vraagt aan Koning Albert een gebaar naar aanleiding van  persbericht van UBCNA mbt overvliegen van het koninklijk domein in Laken.
20/02/2012 Hoe de politiek, dank zij het hanteren van een 7 uur durende nacht die al eindigt om 6 u, de Noordrand opnieuw zwaarder kon belasten.
08/02/2012

Weer twee maten en twee gewichten voor vliegtuighinder? Wathelet's linkerhand weet echt niet wat de rechter doet?

10/05/2011

ACTIE NOORDRAND EIST DEZELFDE VEILIGHEID VOOR IEDEREEN DIE ROND DE LUCHTHAVEN WOONT

03/05/2011

Actie Noordrand vraagt fundamentele wijziging luchthavenbeleid: eerlijke verdeling plus afschaffing nachtvluchten

12/03/2010 Federale Ombudsdienst verandert met ingang van maandag 15 maart de procedure voor het insturen van klachten.
28/12/2009

Onderstaande tekst werd vandaag, 28 december 2009, als persbericht verstuurd. Actie Noordrand zou u graag een vredig 2010 toewensen, met een goede gezondheid en evenveel stilte voor iedereen.

 Dat het zover na negen jaar ononderbroken actievoeren nog altijd niet is,

20/11/2009

Vlaanderen in de knoop :  Een uitweg uit de Vlaamse ruimtelijke wanorde

05/10/2009

DIT IS DE WAARHEID HOE ER GEVLOGEN WORDT BOVEN DE NOORDRAND: DUBBEL GETEISTERD

15/08/2006 Actie Noordrand eist ONMIDDELLIJK STOPZETTING onmenselijke concentratienachten.
05/06/2009

ALARM: NOG HOGERE WINDNORMEN OP KOMST ALS U NIETS DOET!

12/05/2009

In samenwerking met de milieuraad van de gemeente Meise en aanwezigheid van milieuraden Grimbergen, Vilvoorde, Machelen, Wemmel.

Als we u op een hopelijk mooie zaterdag in mei weer optrommelen voor een tweede Open Space is dat niet omdat we het zo leuk vinden.

04/05/2009

OPEN SPACE II, 16 MEI 2009

OOSTRAND WIL NOG ALTIJD 100% DAG- EN NACHTVLUCHTEN BOVEN NOORDRAND NU IS HET NOG RELATIEF RUSTIG: DE CRISIS TREFT OOK DE LUCHTVAART. WAT GEBEURT ER ALS DE ECONOMIE WEER AANTREKT?

14/04/2009

Etienne Schouppe probeert de Noordrand gaar te koken zonder dat we er erg in hebben door het slechte nieuws te doseren."15 april vliegtuigvrije vrijdagnacht van 5 u voor Noordrand" Was een sprookje om ons zoet te houden.

02/04/2009

DRINGEND: PLAN UW VAKANTIE DIT JAAR BEST IN AUGUSTUS: HERSTELLINGEN OP ALLE ANDERE BANEN

DE NOORDRAND ZAL IN AUGUSTUS NOG MEER OVERVLOGEN WORDEN DAN NU AL GEBEURT

23/03/2009

 De Noordrand claimt hetzelfde recht op slapen en op gezondheid als de rest van België. Ze eist daarom een moratorium op de vliegwet zolang deze objectieve discriminaties bevat

 en roept alle democraten deze naam waardig op deze eis te steunen. Om bestaande discriminaties ongedaan te maken eist ze:

29/01/2009

Geacht Boreaslid, beste inwoner van de Noordrand, U bent uitgenodigd!

06/01/2009

Zaterdag 14 februari: grote Boreasdag in Meise.

22/12/2008 Het schrijnend gebrek aan politieke steun voor uw gewettigde en door de RVS bevestigde belangen als Belgisch burger worden grover dan ooit met de voeten getreden.
28/01/2008 Minister Leterme: Uw notam'S zijn er teveel aan!
03/01/2008 Deze voormiddag om 11 uur casseerde de rechter van het Hof van Cassatie het zgn Lente-arrest van het Hof van Beroep
01/01/2008

Respecteert Lentearrest van 21 maart 2006 de scheiding der machten? Of vindt het Hof van Cassatie weer een reden om te casseren?

29/06/2007 Noordrand eist bij Reynders gelijke behandeling alle omwonenden luchthaven rekening houdend met afstand tot luchthaven en/of as van baan.
23/03/2007 Actie Noordrand protesteert in een Open Brief aan de minister-president Leterme en minister Peeters (CD&V) tegen een recent gepubliceerde, misleidende interpretatie van de Aminalmetingen rond de luchthaven.
20/02/2007 ZATERDAG 3 MAART CC STROMBEEK, 20 U. ZEER DONKERE CONCENTRATIEWOLKEN BOVEN DE NOORDRAND!
15/02/2007

Luchthavenuitbater BIAC ging in verzet tegen uitspraak Hof van Beroep dd 21.3.2006 die vraagt de grondwet te respecteren.

14/02/2007

De waarheid over de Awaccs meter

23/06/2006 Het parlement is onze laatste democratische reddingsboei De Noordrand blijft redelijk en vraagt redelijkheid
19/05/2006 De federale regering volhardt ondanks mooie interviews in haar boosaardige concentratiepolitiek. 115 vertrekken meer op zaterdag. 47 erbij op de zondag. En 11 nachtvluchten meer!
28/04/2006

Toespraak door dr Marc Goethals van Actie Noordrand tijdens het 2e Benefietconcert op vrijdag 28 april in de Basiliek te Grimbergen.

16/04/2006 Minister Landuyt gaat in cassatie
14/04/2006 Laat Renaat Landuyt op paasmaandag weten dat ook zijn vliegwet 100% logisch en 100% eerlijk moet zijn voor iedereen.
01/01/2006 Nieuwjaar 2006
11/11/2005 de Raad van State heeft gemeend het belang van de luchthaven boven dat van de inwoners van de Noordrand te moeten stellen en schorsing geweigerd
11/09/2005 Rechter eerste aanleg schuift zaak in kort geding door 3201 inwoners Noordrand gaan in Hoger Beroep
04/08/2005 MINISTER LANDUYT BEDUVELT DE NOORDRAND
09/07/2005 De bewoners rond Zaventem zijn nog altijd geen belanghebbende partij volgens Minister Landuyt.
30/06/2005  de uitspraak kortgeding van de 3201 eisers kan nog in juli kan volgen maar ook pas 31 augustus.
01/06/2005

Kort Geding van 3201 eisers Noordrand uitgesteld tot 21 juni.  67 eisers wonen eerste zitting bij.

03/05/2005

Benefietconcert in Abdijkerk Grimbergen trekt meer dan 700 inwoners uit de Noordrand. Historische toespraak dr. Marc Goethals krijgt minutenlang applaus.

19/04/2005 Persconferentie 21 april in Diegem: ook bewoners uitgenodigd.
10/04/2005

De oproep aan de inwoners van de Noordrand om mee te gaan in het kort geding van de Noordrandgemeenten kreeg veel weerklank! De resultaten worden verwerkt, we houden u op de hoogte. 

Vrijdag 29 april nemen de orgelpijpen van de abdijkerk van Grimbergen het op tegen de straalpijpen van de vliegtuigen.

25/03/2005 Boreas fleyer : VZW BOREAS ROEPT INWONERS NOORDRAND OP: SLUIT U MASSAAL AAN TEGEN DURANT II BIJ KORT GEDING VIJF BURGEMEESTERS
25/03/2005 Het concentratiemodel DURANT II is in aantocht
15/03/2005

SCHORSINGS- EN ANNULATIEBEROEP IVM MILIEUVERGUNNING OVERGEMAAKT AAN RAAD VAN STATE

21/02/2005 Vlaams ontwerp ivm dag- en nachtvluchten verenigt DC&V en SP.a-Spititstandpunten. Nota Huytebroeck/Piqué oude wijn in nieuwe zakken: Niets over Brussel*, Alles over Vlaanderen*.
25/01/2005 Minister Landuyt bevestigt dat federale regering spreidingsprincipe handhaaft.
21/01/2005 De vier Noordrand-gemeenten die onder geen enkele baan liggen bundelen hun krachten tegen uitspraak Brusselse rechtbank in zaak landingbaan 02. Grimbergen, Vilvoorde, Meise en Wemmel gaan gezamelijk mee in vrijwillige tussenkomst bij Hof van Beroep.

Machelen, dat wel pal onder baan 25R ligt gaat afzonderlijk in beroep tegen vonnis landingsbaan 02.
31/12/2004 PERSTEKST MINISTER PEETERS : 'LIGHT' VERSIE VERLENGING MILIEUVERGUNNING BESTENDIGT ONRECHTVAARDIGE BEHANDELING NOORDRAND
15/12/2004  VERANTWOORDELIJKHEID VLAAMSE REGERING  IVM VERLENGEN MILIEUVERGUNNING BIAC  MET VERVALDATUM 31.12  VERPLETTEREND
09/12/2004

Doen de mensen in de Noordrand straks zoals de vliegtuigen? Vermijden ze ook Brussel?

03/12/2004 Op 1 december startte het federaal ministerie van Mobiliteit met de werkgroep die het spreidingsplan moet evalueren. De nu komende week wordt hieraan verder gewerkt.
01/12/2004 Daedalus maakt brandhout van KUL - Noise  noise contour study - als uitgangspunt voor evaluatie spreidingplan.
14/11/2004

Het spook van de concentratie waart nog steeds door de Noordrand Of: waarom de vzw Boreas nodig is.

15/09/2004  Aankondiging persbericht ( terug te vinden onder "Persberichten) waarin aangeklaagd wordt hoe het Brussels Gewest probeert te ontkomen aan de lasten van de luchthaven.
20/07/2004

Vlaanderen eist in regeerakkoord wel beheer op van luchthaven Brussel Nationaal. (Zaventem) Maar nieuwe Vlaamse regering geeft verder voor de derde maal op rij forfait als het gaat om bescherming inwoners.

08/07/2004 BESTENDIGE DEPUTATIE NEGEERT WETTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID OM BELANGEN VL. BEVOLKING TE BEHARTIGEN EN RICHTINGGEVEND TE ZIJN NAAR POLITIEK
08/07/2004 S.pa speelt met idee van 28.000 nachtvluchten!
05/07/2004

POLITICI LUISTEREN ALLEEN NOG NAAR BEWONERS DIE KLAGEN! HET IS AAN U.

06/2004 In Oostende zitten ze in dezelfde wurggreep als hier in de Noordrand! Stuur dit weekend of maandag nog uw bezwaarschrift.
17/05/2005  Anti-spreidings en anti-Noordrand betoging op 6 juni NIMBY-associaties verenigen zich.
05/05/2004 Is er nog een toekomst voor de omwonenden van de luchthaven?  Debatavond 25R op 26 Mei 2004.
25/04/2004

 EEN DOVEMANSGESPREK? MISCHIEN LUISTERT EN LEEST ER TOCH EEN VERSTANDIG MENS MEE...  MAIL VAN B.A.LIBRE & REACTIES DAEDALUS.

07/04/2004  EERSTE 10 DAGEN SPREIDINGSPLAN: FEITEN EN CIJFERS.
24/03/2004

BIAC NEGEERT REGERINGSPOLITIEK IVM SPREIDING. BLIJFT LUCHTHAVEN STAAT IN DE STAAT?.

20/02/2004 biac verbloemt de opnieuw de waarheid, is bij wet wel degelijk verantwoordelijk voor geluids en andere hinder
16/02/2004 nog 9 dagen om bezwaarschrift in te dienen
29/01/2004 biac milieuverguuningsaanvraag
03/12/2003 Sommige mensen willen niks!
01/12/2003 betonneert brussel gewest via geluidskadaster zware discriminatie  deel brusselsegemeentes?
18/11/2003 uitspraak hof van beroep
05/11/2003 bedankt!
31/10/2003 democratie.  of nimby?
26/10/2003 daedalus eist ontslag van minister gosuin als hij brusselse geluidsnormen niet harmoniseert met vlaanderen.
22/10/2003 actie noordrand nodigt minister anciaux uit!
06/10/2003 democratie of nimby?
25/09/2003 de knoop
15/09/2003 eisers noordrand maken hun zaak nu ook ten gronde aanhangig.
27/08/2003 cijfers dagvluchten: het calvarie van diegem
19/08/2003 schiphol: nog altijd voorbeeld voor verhofstadt???
11/08/2003 eisers verlenen de minister uitstel maar vragen onmiddellijke intrekking verzoekschrift cassatie.
26/07/2003 preferentieel baangebruik
19/07/2003 update
17/07/2003 bericht van de ombudsman
09/07/2003 mail bert anciaux
09/07/2003 mail frank vandenbroucke
08/07/2003 het regeerakkord ivm nachtvluchten
08/07/2003 belgische staat in cassatie tegen hof van beroep
07/07/2003 Is dit nog een democratie?
03/07/2003 valse voorstelling van zaken.
17/06/2003 morgen is een belangrijke dag.
11/06/2003 laat u niets wijsmaken!
10/06/2003 uitspraak hof van beroep te brussel.
06/06/2003 stand van zaken.
03/06/2003 geluidsnormen worden nu al overschreden!
14/05/2003 nieuwe nachtroute: de noordrand telt zelf, meer dan ooit.
02/05/2003 PROGRAMMATIE VRT-TERZAKE op 2 en 3 mei 2003 i.v.m. NACHTVLUCHTENDOSSIER.
01/05/2003 DURANT SCHRAPT NIEUWE NACHTROUTE OVER BRUSSEL
ACTIE NOORDRAND NEEMT KENNIS VAN EIS N-VA OM ONMIDDELLIJK ONTSLAG DURANT
28/042003 NOORDRANDERS, WIE KAN DAARHEEN ? (openbare hoorzitting Parlement, 29/04/2003)
23/04/2003 DE NOORDRAND ORGANISEERT ZIJN EIGEN STEMTEST.
12/04/2003 NOG TWEE WEKEN VOOR DE STEMTENT IN MEISE OP 27 APRIL 2003.
09/04/2003 BETREFT : ANDERE ACTIEGROEPEN
06/04/2003 BETREFT : FLYER
04/04/2003 DAEDALUS, WERKGROEP VAN ACTIENOORDRAND NEEMT KENNIS VAN PLANNEN ACTIEGROEPEN OOSTRAND OM LUCHTHAVEN ZAVENTEM VANDAAG TE BLOKKEREN
03/04/2003 WAT U VERHOFSTADT & Co ALTIJD HAD WILLEN VRAGEN, KUNT U NU DOEN
01/04/2003

PROTEST TEGEN CAMPAGNE VLAAMSE OVERHEID i.v.m. CONCENTRATIESTOORNISSEN KINDEREN

27/03/2003

OP ZONDAG 27 APRIL WEET DE POLITIEK HOE DE NOORDRAND STEMT

14/03/2003 NACHTOPERATIES : BIAC PUBLICEERT EEN DAGELIJKSE BOORDTABEL OP HAAR WEBSITE
12/03/2003 KAMERVERSLAG 12/03/2003
09/03/2003 AANMOEDIGING VAN TWEE ACTIEVOERDERS TEGEN LAWAAICAFE: HOUD VOL!
07/03/2003 ACTIE NOORDRAND VRAAGT ACTIE VLAAMSE REGERING
VLAAMSE GELUIDSNORMEN GELIJK AAN BRUSSELSE OF ONTSLAG MINISTER DUA
06/03/2003 AANVULLENDE INFOFLASH OVER NIEUWE PROCEDURES NACHTVLUCHTEN
05/03/2003 TWEE BELANGRIJKE DATA : 11/03/2003 OVERLEGFORUM;
12/03/2003 : OPRICHTING VAN NOUTAD MET NOORDRANDBURGEMEESTERS
04/03/2003 DURANT EIST BEKENDMAKING VOLLEDIGE UITVOERING ISOLATIEPROGRAMMA OP 7 MAART
ALVORENS NIEUWE VLUCHTEN OVER BRUSSEL TOE TE LATEN
03/03/2003 GEZONDHEIDSKLACHTEN IVM CONCENTRATIE? HIER MELDEN AUB!
02/03/2003 OPEN BRIEF AAN DE BURGER?
28/02/2003 DAEDALUS GEEFT FORFAIT AAN FEDERALE EN VLAAMSE POLITIEK.
PREMIER VERHOFSTADT EN MINISTER DURANT BERAMEN IN KOELEN BLOEDE EEN MOORD OP DE NOORDRAND
VLAAMSE REGERING EN GEMEENTEBESTUREN KIJKEN TOE EN LATEN BEGAAN
25/02/2003 MINISTER DURANT HOOPT ACTIE NOORDRAND BINNENKORT TE ONTVANGEN
17/02/2003 MOEDERS (EN GROOTMOEDERS):
WE GAAN LANGS BIJ MINISTER DURANT
TIJD DAT WIJ HAAR EENS SPREKEN OVER DE RAMP IN DE NOORDRAND
17/02/2003 ENQUETE PARTIJVOORZITTERS