Onderwerp: GRUP voor noordelijke ontsluiting Zaventem: zo immense absurditeit dat er wat achter moet zitten.

Mail 14.3.2006

Sorry te moeten denken dat dit wel een bijkomende stap lijkt in wat sommige Vlamingen de geplanificeerde dood van Brussel noemen (niet de eerste de beste wees ervan overtuigd). De absurditeit is zo immens dat er iets achter moet zitten.
Een systeem ontwikkelen - met veel geld natuurlijk en onteigeningen enz - om toe te laten in Antwerpen goederen te lossen van schepen om ze vervolgens op vrachtwagens of treinen te plaatsen om ze naar Zaventem te vervoeren en daar dan te lossen en op vliegtuigen te laden !!!!! Economisch, ecologisch ???. Bovendien de luchthaven van Deurne maar laten links liggen ...
Als men op 15 min van Antwerpen naar Zaventem zou kunnen treinen moet het mogelijk zijn op 15 min van Zaventem naar Antwerpen te gaan ???? Welke andere hoofdstad ligt zo dichtbij zijn luchthaven (20/25 min treinen) ???? Dit is nu reeds de tijd nodig om van Brussel naar Zaventem te rijden, als men geluk heeft.

Maar, vanop de luchthaven kan men door een geconcentreerd gebruik van een daarvoor absoluut niet geschikte opstijgbaan wel Brussel onleefbaar maken, de Vlamingen die er vlak onder en juist erbuiten wonen moeten het er maar bijnemen, de politici zullen hun slag binnenhalen.

Meer en meer de indruk dit de theorie is achter alles ....... Brussel probeert zich te beschermen (kunnen wij het hen kwalijk nemen ?) en de rest is maar schijn.

Persoonlijk vind ik dit crimineel.

Hoogachtend

F.D.
Diegem

Lees het persbericht van de Vlaamse Overheid