Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan "Noordelijke ontsluiting van de internationale luchthaven van Zaventem" is definitief vastgesteld.


Persbericht Vlaamse Overheid 13.3.2006

Met de definitieve vaststelling van dit GRUP realiseert Vlaams minister van ruimtelijke ordening Dirk VAN MECHELEN de eerste concrete stap in het START-project.

Vandaag heeft de Vlaamse Regering op voorstel van minister Dirk Van Mechelen, het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP)  voor de noordelijke ontsluiting
van de luchthaven van Zaventem, na advies van de Raad van State, definitief vastgesteld.

Dankzij de definitieve vaststelling van dit plan is het Diabolo-project planologisch verankerd. Het Diabolo- project behelst de aanleg van een nieuwe spoorweginfrastructuur die de luchthaven rechtstreeks toegankelijk maakt vanuit Antwerpen.

Het GRUP voor de noordelijke ontsluiting van de luchthaven van Zaventem bevat de terreinreservatie voor de nieuwe spoorweg op de middenberm van de E19 en de aansluiting naar het station van de luchthaven. Om de
verdere verkeersontsluiting van de luchthaven te
optimaliseren werd ook de ombouw van de N211 tot primaire weg en de vervollediging van de op- en afrit nummer 12 van de ring opgenomen. Langsheen de E19 werd een flankerende bebossing ingetekend als compensatie voor het witte kinderbos.

In het kader van de ontwikkeling van een Airport Village voorziet het GRUP de uitbouw van een goederen- en personenstation op het luchthavendomein en de mogelijkheid voor een bijkomende economische ontwikkeling op dit multimodale knooppunt van spoor, auto en luchtverkeer.

persinfo  :     Philippe Heyvaert, woordvoerder van
minister Van Mechelen - tel. 02 552 67 00
e-mail:         persdienst.vanmechelen@vlaanderen.be

 

Lees de reactie van een inwoner van Diegem