Grimbergen verzet zich tegen herconcentratie vliegtuighinder

Persmededeling, 6 maart 2009

Meerderheid gemeenteraad steunt Vlaams Belang-motie?????????

Grimbergen verzet zich tegen herconcentratie vliegtuighinder

Donderdagavond steunde een meerderheid van de Grimbergse gemeenteraadsleden een motie van Vlaams Belang-fractievoorzitter Bart Laeremans tegen de herconcentratie van het vliegtuiglawaai boven de Noordrand. De motie kreeg de steun van de zestien leden van de meerderheidsfracties van VLD en CD&V en van de zeven VB-raadsleden. Groenpro onthield zich en de UF-fractie stemde tegen.

In de motie protesteert de gemeenteraad tegen het plan-Schouppe dat sinds 31 januari opnieuw het overgrote deel van de hinder over de Noordrand jaagt en wordt de regering gevraagd een rechtvaardige regeling uit te werken met gelijke windnormen en gelijke uitrusting voor alle startbanen. Ook vraagt Grimbergen dat ten spoedigste een akkoord wordt uitgewerkt tussen de gewesten, waarbij de eenzijdige en extreme Brusselse geluidsnormen komen te vervallen en waarbij ook het Brusselse gewest een eerlijk deel van de hinder op zich zou nemen.??

Bart Laeremans

Bijlage: motie gemeenteraad 5 maart 2009