Persmededeling, 25 april 07

Is er nog een toekomst voor de luchthaven van Zaventem?

Brusselse regering weigert

billijk voorstel van Vlaamse regering.

De constructieve Vlaamse voorstellen omtrent de nachtvluchten, waarbij Vlaanderen een serieuze daling van het aantal nachtvluchten en een beperking op luidruchtigere toesteltypes voorstelt, stuit weerom op een onverbiddelijk ‘njet’ vanuit Brussel. Als tegenprestatie werd nochtans enkel gevraagd dat de Brusselse regering haar belachelijk strenge geluidsnormen zou versoepelen. Het is echter niet de eerste maal dat de Brusselse regering haar onwil toont om tot een constructieve oplossing omtrent de nachtvluchten te komen.

 

Door haar destructieve houding neemt de Brusselse regering een enorme verantwoordelijkheid op zich. Niet alleen op financieel vlak, door de federale overheid te verplichten dwangsommen te betalen; maar ook omtrent de toekomst van de luchthaven van Zaventem en de tewerkstelling in de ruime regio rond de luchthaven, en dus ook in Brussel.

Het is onbegrijpelijk dat de traditionele partijen (CD&V, VLD en SP.a-spirit) hun Brusselse ministers met hun knoeiwerk zomaar laten begaan, en dat men ze blijkbaar niet eens durft terug te fluiten. Wat dat betreft dragen dus ook de traditionele partijen in deze een verpletterende verantwoordelijkheid ! Voor het Vlaams Belang wordt het dan ook hoog tijd dat de Vlaamse excellenties in de Brusselse regering eindelijk eens hun verantwoordelijkheid opnemen, in plaats van afwisselend warm en koud te blazen. Volgens het Vlaams Belang hebben zij geen andere keuze meer dan de onverzettelijkheid van de Franstalige Brusselaars te beantwoorden met desnoods een collectieve ontslagname uit de regering, teneinde een doorbraak in het dossier te forceren.

Vijf minuten van politieke moed om meer dan 60.000 banen te redden; dan kan en mag toch niet teveel gevraagd zijn?

 

Vanmiddag zal het Vlaams Belang bij monde van Joris Van Hauthem de Vlaamse regering hierover alvast ondervragen. Ook Brussels volksvertegenwoordiger Frédéric Erens zal de Brusselse regering hierover interpelleren.

 

Frédéric Erens (Brussels Volksvertegenwoordiger)

 

Joris Van Hauthem (Vlaams Volksvertegenwoordiger)

 

Bart Laeremans (Federaal Volksvertegenwoordiger)

 

Lees het verslag van de plenaire vergadering van het Vlaamse Parlement 25.04.2007