Zelfs indien de banen 07L en 07R beter geschikt zijn voor landingen met oostenwind, dan nog zorgen de maatregelen die in de luchtvaartkundige procedures (AIP’s) werden getroffen om de lawaaihinder te verminderen ervoor dat de banen 07 enkel worden gebruikt voor landingen indien geen enkele andere bruikbare baan beschikbaar is. Ipv zo snel mogelijk meer te spreiden zoals het arrest 02 echt vraagt blijft men nu al jaren meer concentreren (op wat Awaccs de Moordrand noemt, inderdaad, de rand die wordt vermoord).

Commentaar Daedalus: De 7L is de noordkant van baan 25R. Ipv dichtbewoonde zones te overvliegen zoals hieronder vemeld overvliegt men andere dichtbewoonde zones die na weersverandering bij opstijgingen opnieuw zeer zwaar overvlogen worden
 

 Website Sint-Agatha-Berchem

http://www.berchem.irisnet.be/nl/Reponse%20Mediateur%20Zaventem%20NL.pdf

 1) Landingen op baan 07L om meteorologische redenen

De Federale Ombudsdienst van de luchthaven van Brussel nationaal heeft kennis genomen van uw opmerkingen betreffende de landingen, hetzij visueel, hetzij door radarbenadering zonder elektronische ILS-ondersteuning, op baan 07L gedurende bepaalde periodes de laatste dagen. 

Dit zijn de officiële deviaties (landen/opstijgen) van 01/05/2008 tot 24/05/2008 die ons werden overgemaakt door Belgocontrol. 

03-05-2008 - 07L/07R van 11.45 tot 15.00, windrichting 100°, 10 knopen. 

- 07L/07R van 15.00 tot 19.10, windrichting 080° tot 170°, maximum 11 knopen. 

07-05-2008 

- 07L/07R van 13.10 tot 15.00, windrichting 070° tot 130°, maximum 15 knopen. 

08-05-2008 - 07L/07R van 10.00 tot 20.00, windrichting 100° tot 120°, maximum 15 knopen. 

09-05-2008 - 07L/07R van 10.05 tot 20.42, windrichting 130°, 7 knopen tot maximum 15 knopen. 

10-05-2008 - 07L/07R van 09.25 tot 11.16, windrichting 110°, 7 knopen met vooruitzichten op rukwinden tot 12 knopen. Wind uit veranderlijke richting van 090° tot 130°. 

- 07L/07R van 12.45 tot 20.42, windrichting 120°, 9 knopen met rukwinden tot 18 knopen. 

22-05-2008 - 07L/07R van 15.38 tot 18.15, windrichting 120°, 7 knopen met rukwinden tot 17 knopen. 

23-05-2008 - 07L/07R van 11.40 tot 14.41, windrichting 090° tot 140°, maximum 10 knopen. 

24-05-2008 - 07L/07R van 15.00 tot 20.40, windrichting 070° tot 100°, 9 tot 22 knopen. 

Tussen 01/05/2008 en 24/05/2008 werd dus in totaal 8 dagen op bepaalde momenten tussen 06.00 en 23.00 (dag) volgens het schema 07L/07R gevlogen en op baan 07L geland. 

(Ter vergelijking werd tussen 01/05/2008 en 24/05/2008 19 dagen op bepaalde momenten tussen 06.00 tot 23.00 (dag) en 9 nachten op bepaalde momenten tussen 23.00 en 06.00 (nacht) volgens het schema 02/07 gevlogen en op baan 02 geland.) 

Deze visuele landingen op baan 07L zijn enkel het gevolg van een sterke wind uit het Oosten en het Zuidoosten en hebben geen enkele andere verklaring. 

Het gebruik en de keuze van de in gebruik genomen banen wordt immers bepaald door de samenvoeging van windintensiteit en windrichting van de dominante winden. 

Bij landing op baan 07L worden volgende gemeenten en/of punten overvlogen: Ternat, Asse, Zellik, het Basilix-complex, Ganshoren, Jette (De Rivierendreef, Cardinaal Mercier-plaats, Jules Lahayestraat), Emile Bockstael-plaats, Onze Lieve Vrouw van Laken, de Teichmann-brug, de verbrandingsoven van Neder-over-Heembeek, Schaarbeek Vorming, het MIVB-depot in Haren en zo tot aan de drempel van baan 07L in Diegem. 

Sinds 7 juni 2007 werd een nieuwe visuele procedure gepubliceerd voor baan 07L omdat bij het gebruik van baan 07R dichtbewoonde zones worden overvlogen zijnde Dilbeek, Anderlecht Moortebeek, Scheut, Molenbeek (het Duchesse-plein), de Ninoofse Poort, de vismarkt, de Antwerpse Poort, het Noordstation, de Sint-Mariakerk in Schaarbeek, de Rogierlaan, het Meiser-plein, Evere (de Leopold III-laan), de NAVO, Diegem ( Raketstraat en Holidaystraat ), Zaventem-dorp ( Watertorenlaan ) en zo tot aan de drempel van baan 07 R. 

Als op de banen 25 teveel rugwind wordt opgemeten en als de banen 02/20 een overdreven zijwind vertonen, dan wordt baan 07 de best georiënteerde baan ten op opzichte van de dominante winden, en dus de “most suitable runway”, m.a.w. de baan die de laagste windcomponenten (rug en zijwind) vertoond van de verschillende banen. 

Zelfs indien de banen 07L en 07R beter geschikt zijn voor landingen met oostenwind, dan nog zorgen de maatregelen die in de luchtvaartkundige procedures (AIP’s) werden getroffen om de lawaaihinder te verminderen ervoor dat de banen 07 enkel worden gebruikt voor landingen indien geen enkele andere bruikbare baan beschikbaar is. 

Bij winden uit het Oosten en het Zuidoosten, zoals vaak het geval was de laatste tijd, kan baan 02 wel degelijk gebruikt worden voor de landingen voor zoverre een zijwind van 15 knopen niet wordt overschreden. 

Rekening houdend met de speciale instructie van de DGTA die een strikte naleving van de reglementering betreffende preferentieel baangebruik en de bijbehorende windcomponenten inhoudt hebben de luchtvaartcontroleurs geen toelating baan 07 in te zetten voor de landingen indien een andere baan geschikt blijkt in overeenstemming met de reglementering van de toe te passen windcomponenten. 

Hieruit volgt dat enkel meteorologische omstandigheden het tijdelijke gebruik van baan 07L opleggen voor de landingen. Geen enkele juridische, politieke, noch administratieve beslissing ligt aan de basis ervan. 

2) Landingen op baan 07L tengevolge het vliegtuigongeluk van zondag 25 mei 

Dit zijn de officiële deviaties (landen/opstijgen) van 24/05/2008 tot 29/05/2008 die ons werden overgemaakt door Belgocontrol. 

25-05-2008 - 07L/07R van 23.00 tot 24.00, baan 20/02 gesloten,wind uit richting 070°, 12 knopen. 

26-05-2008 - 07L/07R van 00.00 tot 07.30, baan 20/02 gesloten, wind uit richting 050° van 8 tot 10 knopen. 

- (- /07R, 07L) van 08.40 tot 09.10, enkel opstijgingen van baan 07R/L. 

- 07R/07L van 13.00 tot 15.12, wind uit richting 020° tot 090° van maximum 14 knopen. 

- 07L/07R van 15.12 tot 21.13, wind uit richting 060° tot 080° van maximum 12 knopen. 

- 07R/07L van 21.13 tot 24.00, wind uit richting 060° van maximum 14 knopen. 

27-05-2008 - 07R/07L van 00.00 tot 04.30, wind uit richting 060° van maximum 14 knopen. 

- 07L/07R van 15.30 tot 21.53, wind uit richting 090° van 5 tot 10 knopen. 

- 07R/07L van 21.53 tot 23.59, wind uit richting 050° van 13 knopen. 

28-05-2008 - 07R/07L van 00.00 tot 04.20, wind uit richting 050° van 13 knopen. 

29-05-2008 - 07L/07R van 10.35 tot 13.20, wind uit richting 020° met windstoten tot 15 knopen. 

Tengevolge het vliegtuigongeluk dat zich heeft voorgedaan op zondag 25 mei 2008 rond 13 uur 31, op het einde van baan 20 bij het opstijgen van een cargovliegtuig, is de overdwarse baan 02/20 gesloten voor alle luchtverkeer. 

In overeenstemming met onze informatieopdracht over de door de luchtvaartuigen gevolgde routes, zijn we niet bevoegd om enige vorm van informatie te verstrekken over de omstandigheden van dit ongeluk, maar enkel en alleen over de gevolgen van dat ongeluk qua gebruik van banen en routes (Koninklijk Besluit van 15 maart 2002). 

Wij verzoeken U kennis te nemen van volgende tijdelijke instructies die via NOTAM gepubliceerd werden door Belgocontrol: 

BRUSSELS/Brussels-National 

A760/2008 New in the latest 24 hours! 

Valid from : 25/05/2008 16:14 Until : 25/06/2008 16:59 EST 

Text : ILS RWY 02 U/S (ILS van baan 02 voor landingen buiten gebruik tot 25 juni 2008) 

A759/2008 New in the latest 24 hours! 

Valid from : 25/05/2008 16:13 Until : 27/07/2008 16:59 EST 

Text : ILS RWY 20 U/S (ILS van baan 20 voor landingen buiten gebruik tot 27 juli 2008) 

A758/2008 New in the latest 24 hours! 

Valid from : 25/05/2008 16:02 Until : 01/06/2008 19:59 EST 

Text : RWY 02/20 CLSD (baan 02/20 gesloten tot 1 juni 2008 ) 

Momenteel zijn dus enkel 2 van de 3 banen van de luchthaven van Brussel nationaal beschikbaar, de banen 07L/25R en 07R/25L. 

In geval van een gematigde wind uit het zuiden en het westen hebben de landingen enkel plaats op de banen 25R en 25L, de opstijgingen op baan 25 R. 

Door de sluiting van de baan 02/20 wordt het gebruik van baan 07L niet meer enkel bepaald door meteorologische omstandigheden. 

In geval van tegenwind uit het noorden of het oosten (zie uitleg hierboven) zullen de landingen hetzij visueel, hetzij door radarbenadering maar zonder elektronische ILS uitrusting op baan 07L of baan 07R moeten plaatsvinden, en de opstijgingen hebben dan op de banen 07L en 07R plaats. 

Het tijdelijke vaker in gebruik nemen van de baan 07 voor het landen is enkel te wijten aan de tijdelijke sluiting van de overdwarse baan 02/20. 

Voor de overvlogen gemeenten en/of punten bij landingen op de banen 07L en 07 R verwijs ik U naar punt 1 hierboven. 

De baan die tengevolge het vliegtuigongeluk van een cargovliegtuig werd gesloten is de baan 02/20 die ten noorden van de luchthaven Perk, Zemst, Bonheiden en Mechelen overvliegt (opstijgingen op baan 02 en landingen op baan 20 ); Ten zuiden van de luchthaven worden Sterrebeek, Kraainem, Wezembeek en Sint Pieters Woluwe overvlogen ( landingen op baan 02 en opstijgingen op baan 20 ). 

Wij blijven ter uwe beschikking voor elke bijkomende informatie. 

_______________________________________________________________________ 
Juan TORCK 
Ombudsman op de Federale Ombudsdienst voor de Luchthaven Brussel-Nationaal 
Raketstraat, 90 
B - 1130 BRUSSEL 
TEL : + 32.2.724.02.65 - FAX : + 32.2.724.02.68 
Website: www.airportmediation.be
Privé e-mail : juan.torck@mobilit.fgov.be 
E-mail voor inlichtingen: airportmediation@mobilit.fgov.be

Deze inlichtingen worden u verstrekt onder alle voorbehoud.

Dit schrijven van de ombudsdienst kwam er naar aanleiding van een schrijven van de burgemeester van Sint Agatha Berchem aan dhr Schoupe

Lees de brief op : http://www.berchem.irisnet.be/nl/Lettre%20Schouppe%20Zaventem%20280508%20NL.pdf

Lees het antwoord van Schouppe:  http://www.berchem.irisnet.be/nl/Reponse%20Schouppe%20Zaventem%20NL.pdf