Voor Van Rompuy deugt Anciaux niet en zijn spreidingsplan (dat eerst door franstalige politici vleugellam werd gemaakt en waarvan fase II nooit in zicht kwam) al evenmin. Van Rompuy liegt als hij zegt dat Anciaux de hinder van de Noordrand naar de Oostrand wil(de) verplaatsen

Weblog Van Rompuy 23.3.2006

donderdag 23 maart 2006

Zaventem saga (2)

Wie dezer dagen de actoren in de Zaventem saga bezig ziet, kan zelf vaststellen dat de sfeer onder de betrokken partijen zodanig is verziekt dat onderhandelingen (zeker in deze pre-electorale periode) niet zullen leiden tot een duurzame oplossing.
De ministers Anciaux en Landuyt hebben na de desastreuze periode Durant de kans gemist om terug te keren naar de vliegschema's van vˇˇr 1999.  Hun zgn. spreidingsplannen kregen geen maatschappelijk draagvlak en dreven de (wanhopige) burgers en actiegroepen naar de rechtbanken.
Gisteren pleitte ik in het Vlaams Parlement voor een rustpauze van 2 jaar (zie Dagboek Zaventem und kein Ende).  Minister Landuyt nam deze stelling in Terzake over.  Hiermee ben ik evenwel nog geen voorstander om de huidige vliegschema's te betonneren in een wet.  De zgn. vliegwet Landuyt om procedures voor rechtbanken te voorkomen zal immers opnieuw aanleiding geven tot een juridisch steekspel en maatschappelijke contestatie omdat iedereen zal vrezen dat het huidig spreidingsplan dan ook onherroepelijk het definitieve wordt.
PicquÚ wil van zijn kant ook een rustpauze maar op basis van de schema's van 1999.  Ik zou dit ook graag willen maar dat veronderstelt wel een hernegotiatie van alle vluchtschema's.  Tevens blijft Brussel zich verzetten tegen een terugkeer naar de route Chabert waarbij vˇˇr 1999 tijdens het weekend overdag de vliegtuigen konden opstijgen boven Brussel-centrum.  
Wie absoluut zijn mond moet houden over het dossier Zaventem is Bert Anciaux.  Hij heeft het dossier totaal verknoeid en mist geen kans om oplossingen onmogelijk te maken.
Gisteren slaagde hij er zelfs in om namens de Vlaamse Regering verklaringen over Zaventem af te leggen op de VRT-radio terwijl de bevoegde minister van Leefmilieu Kris Peeters antwoordde op vragen hierover in het Vlaams Parlement.  Anciaux is alleen met zichzelf bezig en zoekt electoraal gewin door op te komen voor het deel van Brussel (Neder Over Heembeek) waar hij woonachtig is.  Bert Brusselt in oktober en hiervoor moet alles wijken.  Zijn optreden maakt een gedragen Vlaams standpunt onmogelijk en verlamt de Vlaamse Regering.  Hij wil de lawaaihinder verschuiven van de Noordrand naar de Oostrand.  Gisteren verklaarde hij zelfs dat Landuyt maar beslissingen moet doordrukken tegen de Gewesten in alsof men duurzame oplossingen kan vinden zonder draagvlak in Vlaanderen en Brussel.  
Als het gaat om Kate Ryan kan men er nog om lachen.  Nu het evenwel gaat over de levenskwaliteit van tienduizenden die sinds zijn zgn. spreidingsplan (2003) wakker liggen van de geluidshinder en onder het weekend niet meer kunnen buitenkomen, maakt de spot om Bertje plaats voor ergernis en woede.  Zijn omgeving zegt dat Bert het de laatste weken weer │moeilijk▓ heeft en vraagt begrip.  Als lid van een parlementaire meerderheid heb ik het met Anciaux ook │moeilijk▓.  Meer dan dat : ik ben zijn soloslim meer dan beu en met mij de hele Vlaamse Rand.  │Un homme averti, en vaut deux.▓

Ingevoegd door Eric op donderdag 23 maart 2006 om 18:27

woensdag 22 maart 2006

Zaventem und kein Ende

Op deze stralende lentemorgen stonden we op in Sterrebeek met het bericht dat het spreidingsplan voor de vluchten rondom Zaventem weer helemaal moet worden herzien.  Opnieuw weken van onrust rondom de luchthaven.  Gaan we een rustige lente of zomer tegemoet of neemt de lawaaiterreur verder toe?  Iedereen voelt zich onzeker.  Gaan er nog meer nachtvluchten boven mijn gemeente komen? Wat met dagvluchten onder de weekends? Welke banen en routes worden er gebruikt?
Het Hof van Beroep stelt in zijn arrest dat de geluidshinder evenredig moet worden gespreid over de 6 zones rondom de luchthaven.  Dit is een mooi principe maar is totaal onuitvoerbaar gelet op de beschikbare banen, de variabele windrichting en de capaciteitsvereisten.  Ook maakt het een groot verschil of de overlast zich voordoet overdag of tijdens de nacht, op vrije dagen of werkdagen.  
Het pokerspel begint weer.  Niemand heeft nog vertrouwen in het duo Landuyt-Anciaux.  Ze hebben het maatschappelijk draagvlak van de luchthaven na de periode Durant helemaal kapot gemaakt.  Heel de discussie zal ongetwijfeld ook de inzet worden van de gemeenteraadsverkiezingen in de Brusselse agglomeratie en de Vlaamse Rand.
Persoonlijk vind ik dat alle partijen best zouden overeenkomen dat de huidige situatie voor twee jaar wordt bevroren.  De gelijk gewogen spreiding over de 6 zones zoals gevraagd door het Hof van Beroep betekent dat elke zone 15% van de geluidsoverlast voor zich moet nemen.  Dit impliceert dat alle vluchtschema╣s moeten worden herzien en er duizenden nieuwe gehinderden zullen bijkomen.  Nieuwe actiegroepen zullen leiden tot een escalerende contestatie rondom het luchthavengebeuren.
Deze namiddag stel ik hierover voor de zoveelste maal vragen in het Vlaams Parlement.  De volgende dagen zullen de buren mij opnieuw aanspreken of het bij ons een mooie en rustige lente wordt.  In andere landen is dat een vraag voor de weermannen, in de Vlaamse Rand voor politici. Triestig.