Anciaux heeft het begrepen: het arrest van 21.3 maakt brandhout van de zgn juridische onduidelijkheid waarin het dossier zat. Alle wezenlijke inzichten lopen volkomen gelijk.


Weblog Anciaux 22/03/2006
Woensdag 22 maart 2006

In het dossier van de vliegtuighinder rond de luchthaven is het ook niet vaak rustig. Gisteren sprak het Hof van Beroep een indrukwekkend arrest uit op vraag van duizenden inwoners uit de Noordrand, maar ook in aanwezigheid van mensen uit de Oostrand en uit de zone Steenokkerzeel-Kortenberg.
Het Hof ging zeer uitgebreid in op de kern van de zaak. Het koos uitdrukkelijk voor de eerlijke spreiding van de hinder en motiveerde dit met grondwettelijke beginselen. Tevens zei het Hof dat de geluidsnormen die het Brussels Hoofdstedelijk Gewest oplegde absoluut niet de toets van de grondwet kunnen weerstaan en slechts gebaseerd waren op een erg grote ego´stische reflex. Ook werd het Vlaams Gewest verplicht om een Milieu-Effecten Rapport te laten opstellen door de uitbater van de luchthaven in het kader van de milieuvergunning.
Het Hof bevestigt daarmee uitdrukkelijk alle principes die de federale overheid sinds 2003 huldigde. Alle gehanteerde criteria die werden gebruikt voor het opmaken van het spreidingsplan worden door dit Hof uitdrukkelijk onderschreven. Ook wordt duidelijk gemaakt hoe vorige arresten van het Hof van Beroep juist moeten gelezen worden.
Met dit arrest, dat vanzelfsprekend kan en moet uitgevoerd worden, maakt het Hof brandhout van de juridische onduidelijkheid waarin dit dossier zat. Dit arrest geeft helder de principes weer waarbinnen de beslissingen rond de geluidshinder moeten genomen worden. Dit arrest verhoogt geenszins het juridisch kluwen, maar brengt integendeel helderheid en duidelijkheid.
De reacties van de Belgische Staat, waarin nu gesteld wordt dat dit arrest niet uitvoerbaar zou zijn, zijn op zijn minst merkwaardig te noemen. De Belgische Staat heeft in haar beslissingen van begin 2004 juist al de criteria die het Hof voorop stelt gehanteerd in het maken van het spreidingsplan. Bovendien is de Belgische Staat in cassatie gegaan tegen een vorig arrest van het Hof van Beroep over de geluidsnormen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ook hier lopen de inzichten dus volkomen gelijk. Tot slot is hetgeen het Hof vraagt tegenover het Vlaams Gewest datgene dat reeds in de Vlaamse regering was beslist en dat door Kris Peeters op dit ogenblik al wordt uitgevoerd.
Waar zit het probleem eigenlijk ?!
Het Hof heeft een erg wijze beslissing genomen. Geen enkele andere rechterlijke uitspraak vertrekt immers van een niet-spreiding. Alle vonnissen en arresten gaan uit van het principe van de evenredige verdeling van de hinder. Ook nu weer. De uitvoering van het spreidingsplan is een eerste stap in de richting van het realiseren van het grondwettelijk principe van evenredigheid. Dat hierbij beperkingen bestaan is nogal wiedes. Natuurlijk zijn er factoren die afhangen van de wind en weersomstandigheden. Dat ondervinden de inwoners van Wezembeek aan den lijve de laatste weken. Door een stevige noorden- en oostenwind is er zware hinder over deze streek. Maar een correcte spreiding is en blijft wel de meest aanvaardbare houding.
Dit is de enige wijze waarop er een beetje stabiliteit kan komen in dit dossier. Ook dat vragen de vliegtuigmaatschappijen. Dat vraagt iedereen. Rechtvaardigheid is het enige houdbare uitgangspunt. Hoe vaak moeten we dat nog herhalen ?
BertGepost door Bert Anciaux om 9:43 uur