Vlaamse regering wil geen nieuw? nieuw trauma laten ontstaan bij de omwonenden van de ring rond Brussel.?

Blog Bert Anciaux Woensdag 06 augustus 2008

Het is opvallend stil thuis. Rustig. Ongewone rust. Natuurlijk is het wennen aan een leeg huis met enkel onze jongste snotneus thuis. Maar het is meer dan dat. Dit is een onvoorziene en niet gekende rust.

De stilte komt ook van buiten. Het is genieten in de tuin. En dat is een te zeldzame luxe. Het vliegtuiglawaai is erg beperkt. De vliegtuigen die overkomen zitten op een veel grotere hoogte. De rechtstreekse dagelijkse bombardementen zijn even gestopt. Het lijkt wel kerstmis aan de IJzer.

Er zijn werken bezig aan baan 25R/07L. De drukst gebruikte startbaan van de luchthaven is in onderhoud. Drie weken lang wordt deze baan niet gebruikt. Alle hinder wordt gedurende deze drie weken op de twee andere banen gelegd. En dan vooral natuurlijk op baan 02/20. Ik begrijp de onrust en de vertwijfeling bij de mensen van de Oostkant. Nu is alle hinder op hen afgewenteld. Ik hou van eerlijke spreiding, ook wanneer het bijkomende hinder veroorzaakt.

De luchthavenuitbaters in Zaventem hebben nog steeds geen enkel respect voor de omwonenden. Nu zijn de mensen van Sterrebeek, Kraainem en Kortenberg de pineut. Anders zijn het in grote mate de mensen van Diegem, Haren, Heembeek, Vilvoorde en Schaarbeek. De luchthavenexploitant trekt zich deze hinder niet aan. Het is een eeuwigheid geleden dat er nog voorstellen kwamen die in het voordeel van de leefkwaliteit van de omwonenden waren. Zelfs na het vrijwillig vertrek van DHL doet men geen enkele moeite om het aantal nachtvluchten drastisch te verlagen.

Heel de buurt rond de luchthaven van Zaventem heeft al zeer zware offers gebracht. Het economisch belang heeft al ernstig doorgewogen op de gezondheid en de leefomstandigheden van de inwoners van de Noord- en Oostrand. Het wordt tijd dat er ook vanuit de hoek van het bedrijfsleven compenserende maatregelen komen ten voordele van de bewoners.

Een week geleden las ik de boute vertaling in de pers van plannen om de Ring rond Brussel drastisch uit te breiden. Op sommige plaatsen zouden zomaar even 17 (zeventien!) rijstroken komen. Zulke plannen heb ik als lid van de Vlaamse regering nooit gezien en ik zal zulke waanzin ook nooit goedkeuren. Het is een geplogenheid dat de leden van de regering ook de belangen van hun woonstreek behartigen. Ik ben een bewoner uit Brussel-Halle-Vilvoorde en het is mijn plicht om deze belangen nog meer te verdedigen. Heel mijn leven reeds woon ik in de buurt van de Brusselse ring. Hoe je het ook draait of keert, het is een goede streek, prachtige mensen, met alle bevolkingsgroepen dooreen, rijk en arm, wit en gekleurd, sterk en zwak. Ik woon er al altijd, nu eens aan deze kant, dan weer aan de andere kant van de ring. De discussie over de Oosterweelverbinding en de Ring rond Antwerpen heeft reeds tal van emoties losgeweekt. Het is de absolute wil van de regering om de gezondheid van de bevolking te laten primeren. Daarvoor worden bijkomende onderzoeken uitgevoerd. We willen geen nieuw trauma laten ontstaan bij de omwonenden van de ring rond Brussel.

De bevolking moet weten dat de gezondheid en de levenskwaliteit ver boven economische en financi묥 motieven zal gaan. Er kan geen enkele verhoging zijn van auto-, vracht- of luchtverkeer, geen enkele, zonder dat er eerst een grondige gezondheidsstudie is doorgevoerd. Onderzoek naar fijn stof, uitstoot en lawaai moeten aangevuld worden met een algemeen onderzoek naar de jarenlange invloed van overvliegend luchtverkeer en voorbijrazend wegverkeer op en rond de drukste verkeersader van het land. De hele streek van Dilbeek, Zellik, Wemmel, Strombeek, Vilvoorde, Grimbergen, Neder-Over-Heembeek, Diegem, Haren, Machelen, Zaventem, Kraainem en Wezenbeek, moet eerst geanalyseerd worden. Onze mensen hebben recht op een goed leven, voor hen en hun kinderen.

Vanzelfsprekend is een blind verzet tegen betere mobiliteit waanzin. Maar meer beton trekt meer wegverkeer aan. En dat kan nooit de bedoeling zijn. We moeten met zijn allen beseffen dat de luchthaven in Zaventem geografisch verschrikkelijk slecht gelegen is. Een inplanting ten Noord-Oosten van een stedelijke agglomeratie (en dat bij overheersende Zuid-Westenwind) is pure nonsens. Maar goed, tot nadere orde ligt ze er nog steeds. Voorlopig. We moeten dus zeer voorzichtig te werk gaan.

Dat Zaventem heel wat extra werkgelegenheid meebrengt is goed. Maar de grens is stilaan bereikt. Nu komt het er vooral op aan te investeren in duurzame economie en duurzame bewoning. We liggen in het hart van de drukst bewoonde zone van Europa. Net hier is een zorgvuldige en uiterst veilige besluitvorming nodig. Een besluitvorming die vertrekt van duidelijke normen en waarden, waarbij welzijn en gezondheid helemaal bovenaan staan.

Deze weken zijn de inwoners van de Oostrand het slachtoffer. Ik kan daar niet om lachen. Iedereen om en rond de luchthaven en de Brusselse ring heeft een doorgedreven zorg nodig. De combinatie van deze twee vervoersmodi en de negatieve uitstoot 鮠lawaai die ermee te pas gaan, moet ernstig gecompenseerd worden. Dit is in het belang van de mensen. Dit is een kwestie van goed bestuur.
Bert

Gepost door Bert Anciaux om 22:09 uur