Voor mij mogen ze het Plan Anciaux in de vuilbak kappen maar dan wel voor een beter plan? Begin met de nachtvluchten af te bouwen.

Blog Anciaux dinsdag 05 juni 2007

 

De laatste loodjes wegen het zwaarst. Maar zoals je weet, voer ik erg graag campagne. Het geeft me een goed gevoel veel mensen te zien. Het grootste probleem van politici is vervreemding van wat leeft op straat. Daar wil ik me erg voor hoeden.
Een van de federale thema's die amper aan bod komen in deze verkiezingscampagne is het vliegtuiglawaai. En nochtans is het een dossier dat over veel meer gaat dan lawaai. Het gaat in essentie over gezondheid en leefmilieu. Het gaat over het welzijn van mensen, van tienduizenden mensen.

We leven in Brussel-Halle-Vilvoorde in een streek met veel potentieel. De jobs in Halle-Vilvoorde kunnen mee het wanbeleid in Brussel rechttrekken. Vlaanderen kan werk geven aan die duizenden jongeren in Brussel. En ja, daar mag een luchthaven ook gerust toe bijdragen.
Maar tegelijkertijd is dit ook één der meest bevolkte streken van Europa. De luchthaven is bijzonder slecht ingeplant. Enige vooruitziendheid zou kunnen zorgen voor een ernstige reflectie over mogelijke alternatieven. Maar een jaar geleden mocht ik ondervinden dat daarvoor de geesten nog niet rijp zijn. Goed, dan moeten we nu een tijdelijke evenwichtige oefening maken. En dat kan enkel door een radicale vermindering en geleidelijk verbod op nachtvluchten. Onze luchthaven van Zaventem heeft deze nachtactiviteit niet nodig. Brussel en Vlaanderen hebben geen nachtvluchten nodig. De VLD heeft reeds te lang het fabeltje verspreid dat dit essentieel was voor de tewerkstelling en de economische groei van de regio. Dit is onzin. De echte toegevoegde waarde van de nachtvluchten is quasi nihil. Enkel voor meer bedrijfswinsten van enkelen moeten duizenden mensen hun gezondheid op het spel zetten.

Dan blijven slechts de dagvluchten over. Ook hier is een bovengrens meer dan nodig. Vliegtuigen zijn enorme vervuilers. In het streven naar minder CO2-uitstoot is deze sector nog maar bitter weinig gevorderd. Het lijkt wel een onaantastbare sector. Machtige lobbygroepen, dat is duidelijk. Dus minder hinder is ook hier mogelijk.
De overblijvende hinder moet op een rechtvaardige wijze verspreid kunnen worden. Dat is toch maar normaal. En laat a.u.b. zeer objectieve cijfers hiervoor hét criterium zijn. Ook ik wil een stap naar een oplossing zetten: wat mij betreft, kan men het beruchte 'Plan Anciaux' in de vuilbak kappen. Ik ben daarmee niet getrouwd en er is inmiddels ook al veel aan geprutst. Maak gerust een nieuw plan, nog evenwichtiger en correcter. Maar ook hier zie ik dat zowel Groen! als VLD zich uitspreken tegen spreiding. Zij willen opnieuw concentratie. Hoe de groenen deze discriminatie kunnen verantwoorden, is me een echt raadsel. Voor VLD tellen slechts sommige bevolkingsgroepen mee.

Na de verkiezingen moet hiervoor een definitieve oplossing gezocht worden. En daar hoeven de tegenstellingen heus niet tussen Brussel en Vlaanderen te liggen. Eerlijke spreiding staat ook in het Brusselse regeerakkoord. En in het Vlaamse. Indien de globale hinder echt afneemt én men een eerlijke solidariteit aanvaardt, dan moeten we hier ook een correcte oplossing kunnen vinden. Maar dan wel één zonder NIMBY of groepsegoïsme.
Ik doe een stap. Wie volgt?
Bert