-  Beslissingen genomen op vrijdag 19/12/2008 door de Ministerraad van de Federale Regering inzake beheer van de geluidshinder rond de  luchthaven van Brussel-Nationaal.

Informatie over:

0.1 Periodes zonder opstijgingen

0.2 Systeem van geluidsquota’s

0.3 Beperking aantal nachtvluchten

0.4 Baangebruik

0.4.1 Preferentieel Baangebruik overdag (06.00 tot 22.59 uur)

0.4.2 Preferentieel Baangebruik ‘s nachts (23.00 tot 05.59 uur)

0.5 Controle op het respect van de procedures

0.6 Windnormen

0.7 Gebruik van het luchtruim en gebruikte routes

0.8 Schema nieuw Preferentieel baangebruik:

Punt 0:

0.1 Periodes zonder opstijgingen:

De opstijgingen ‘s nachts vormen de belangrijkste hinder voor de omwonenden wegens de slaapstoornissen die ze met zich meebrengen.

Om  deze  redenen  zullen  periodes  van  verbod van opstijgingen ingevoerd worden gedurende de nacht:

   -   nacht  van  vrijdag  op zaterdag: enkel opstijgingen tussen 23.00 en 01.00 van baan 25R.

   -   nacht  van  zaterdag  op  zondag: enkel opstijgingen tussen 23.00 en 00.00 van baan 25L.

   -  nacht van zondag op maandag: enkel opstijgingen tussen 23.00 en 00.00 van baan 20.

De operationele beperkingen hebben geen betrekking op de landingen.

Een  Ministerieel  Besluit ter wijziging van het Ministerieel besluit van 3 mei  2004  betreffende het beheer van de geluidshinder, meer bepaald wat de periodes  zonder  opstijgingen  betreft,  werd  ondertekend  door de eerste

Minister en de Staatssecretaris voor Mobiliteit en werd gepubliceerd in het Belgisch  Staatsblad  op  24 april 2009, dag dat het besluit dus van kracht werd.

De  periodes  zonder  opstijgingen  zullen geleidelijk worden ingevoerd tot oktober 2009.

Er  mogen  geen  slots  meer verkocht worden voor de voorziene opstijgvrije periodes.

De al toegewezen slots voor het zomerseizoen 2009 zijn echter nog geldig.

0.2 Systeem van geluidsquota’s:

Het  huidige  systeem  van  geluidsquota’s  voor  de vliegtuigen zal worden

aangepast tijdens het seizoen 2009:

- nacht: 23.00 tot 06.00: QC 8,0 landingen en opstijgingen (Nu QC 12)

- morgen: 06.00 tot 07.00: QC 12,0 landingen en opstijgingen (Nu QC 24)

- dag: 07.00 tot 21.00: QC 48,0 opstijgingen en QC 24,0 landingen (Nu geen limiet)

- avond: 21.00 tot 23.00: QC 24,0 opstijgingen en QC 12,0 landingen (Nu geen limiet)

Periode

Huidige QC

Nieuwe QC

Opstijging

Landing

23 u.-6 u.

12

8,0

8,0

6 u.-7 u.

24

12,0

12,0

7 u.-21 u.

/

48,0

24,0

21 u.-23 u.

/

24,0

12,0


0.3 Beperking aantal nachtvluchten:

De  regering  beperkt  vanaf  1 januari 2009 het aantal nachtvluchten op de luchthaven  van  Brussel-Nationaal  tussen  23.00  en 05.59 locale tijd tot maximaal  16.000  nachtvluchten  (25.000  in  2008)  waarvan maximaal 5.000 opstijgingen (10.000 in 2008) en maximaal 11.000 landingen (15.000 in 2008)

Het  Ministerieel  besluit van 21 januari 2009 dat het Ministerieel besluit van  3  mei 2004 wijzigt betreffende het beheer van de geluidshinder en dat het  maximaal toegelaten jaarlijkse nachtvluchten aanpast werd gepubliceerd in het Belgisch Staatblad op 6 februari 20009.

0.4 Baangebruik:

Het  nieuw  Preferentieel Baangebruik is in werking getreden op 02 februari 2009 om 23.00.

Deze nieuwe beslissingen werden opgenomen in de AIP’s (AERONAUTICAL INFORMATION PUBLICATION) van 12/03/2009.

0.4.1 Preferentieel Baangebruik overdag (06.00 tot 22.59 uur):

-  Van  maandag  tot  vrijdag,  prioritair  gebruik van de parallelle banen 25R/25L  zolang  de  rugwindcomponent de 7 knopen, rugwind inbegrepen, niet overschrijdt  op  baan  25R  et dit ten einde de maximale capaciteit van de luchthaven te vrijwaren.

-  zaterdag 16.00 tot 23.00 uur: de opstijgingen zullen plaatsvinden van de banen  20/25R in functie van de bestemming van de vliegtuigen (baan 20 voor de opstijgingen richting Huldenberg, baan 25R voor de opstijgingen richting Chièvres, Nicky, Helen en Denut).

Dit  systeem  zal  het  huidige  systeem vervangen en de publicatie van een NOTAM  voor  de periode van 15.00 tot 23.00 uur dat het uitsluitend gebruik van  baan  20  voor  alle  opstijgingen  tijdelijk  verving  door  gedeelde opstijgingen van de banen 20/25R.

(Deze maatregel is van toepassing sinds 27 december 2008).

-  zondag  06.00  tot 16.00 uur: de opstijgingen zullen plaatsvinden van de banen  20/25R in functie van de bestemming van de vliegtuigen (baan 20 voor de opstijgingen richting Huldenberg, baan 25R voor de opstijgingen richting Chièvres, Nicky, Helen en Denut).

Dit baangebruik zal het huidige preferentieel baangebruik vervangen waarbij de opstijgingen tussen 06.00 en 17.00 uitsluitend van baan 20 plaatsvinden.

-  De  boordcommandant  behoudt  altijd de mogelijkheid het gebruik van een andere  piste  aan te vragen dan deze die voorzien is en dit in functie van het  prestatievermogen  van het vliegtuig en de verschillen tussen de banen (wat  betreft  lengte  van  de  baan  en  obstakels in het verlengde van de banen).

Deze  derogatieprocedure  zal  worden  vergemakkelijkt  ten opzichte van de huidige situatie (de schriftelijke rechtvaardiging is niet meer vereist.)

0.4.2 Preferentieel Baangebruik ‘s nachts (23.00 tot 05.59 uur):

-  Tijdens  de  4  nachten  van  maandagavond  tot  vrijdagmorgen zullen de opstijgingen  plaatsvinden van de banen 20/25R in functie van de bestemming van  de vliegtuigen (baan 20 voor de opstijgingen richting Huldenberg, baan 25R voor de opstijgingen richting Chièvres, Nicky, Helen en Denut).

-  Tijdens de 3 nachten in het weekend, van vrijdagavond tot maandagmorgen, zal  telkens  slechts  één  enkele  baan  in gebruik worden genomen voor de enkele toegelaten opstijgingen en voor alle landingen ( 25R in de nacht van vrijdag op zaterdag, 25L voor de nacht van zaterdag op zondag en 20 voor de nacht van zondag op maandag)

0.5 Controle op het respect van de procedures:

Een  specifieke  cel  zal  worden  opgericht  binnen  het DGLV (Directoraat Generale  Luchtvaart)  om  de  controle te verzekeren op het respect van de luchtvaartkundige reglementering (QC, routes, slots, lawaaivermindering) en de bestraffing van de inbreuken door middel van administratieve sancties.

0.6 Windnormen

Verschillende  opties  co-existeren  in de Federale Regering wat betreft de windnormen.  Er  zal  een  studie  worden  gerealiseerd door internationale experts. De verschillende opties zullen worden getoetst op hun impact op de veiligheid, capaciteit, het baangebruik en de geluidshinder.

De resultaten van deze studie zijn voorzien voor september 2009.

0.7 Gebruik van het luchtruim en gebruikte routes:

Een  tweede  werkgroep  zal de vluchtbeperkingen onder de loep nemen alsook het statuut van bepaalde zones van het militaire luchtruim.

Deze werkgroep zal een advies uitbrengen voor 30 juni 2009.

Een  derde  werkgroep  zal  de  huidige  routes  evalueren  en  een rapport uitbrengen  met  eventuele  modificaties  van  de  vluchtprocedures voor 30 september 2009.

In  functie  van  de  uitvoering van de voorgestelde oplossingen zal aan de Vlaamse   Regio   en   aan   de   Brusselse   hoofdstedelijke   Regio   een samenwerkingsakkoord  worden  voorgelegd met betrekking tot de harmonisatie van de geluidsnormen, de ruimtelijke ordening, een isolatieprogramma alsook een   onafhankelijk   instituut   belast   met   de  objectivering  van  de geluidsniveaus  (door  metingen  en een strategisch uitgewerkte cartografie van de geluidshinder) en het informeren van het publiek.

0.8 Schema nieuw Preferentieel baangebruik:

Preferentiële startbaan

Periode

MA-DI

DI-WO

WO-DO

DO-VR

VR-ZA

ZA-ZO

ZO-MA

23 u.-0 u.

25R/20

25R/20

25R/20

25R/20

25R

25L

20

0 u.-1 u.

 

 

1 u.-2 u.

 

2 u.-3 u.

3 u.-4 u.

4 u.–5 u.

5 u.-6 u.

Preferentiële landingsbaan

23u.-6 u.

25R/L

25R/L

25R/L

25R/L

25R

25L

20

 

 

 

 

 

 

 

Het Spreidingsplan