BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

BEKNOPT VERSLAG

COMMISSIE VOOR DE INFRASTRUCTUUR, HET VERKEER EN DE OVERHEIDSBEDR

Dinsdag 08-11-2011 Namiddag

03 Samengevoegde vragen van

- de heer Bert Wollants aan de staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister, over "het masterplan 2011-2012 van Belgocontrol" (nr. 6506)

- de heer Tanguy Veys aan de staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister, over "het masterplan 2011-2012 van Belgocontrol" (nr. 6920)

03.01 Tanguy Veys (VB): Belgocontrol maakte vorig jaar een verlies van 20 miljoen euro. Een nieuw masterplan moet vanaf 2012 in werking treden. De vakbonden reageerden echter al zeer negatief, want er is sprake van een verlies van circa 150 banen en het plan zou geen concrete financiŽle doelstellingen bevatten. De gedelegeerd bestuurder van Belgocontrol riep op om de sociale dialoog op korte termijn te hervatten en hoopt binnen een redelijke termijn een akkoord te bereiken.

Zal de staatssecretaris een initiatief nemen om het sociaal overleg opnieuw op te starten? Deelt hij de kritiek van de vakbonden? Kan hij akkoord gaan met afvloeiingen?

03.02 Staatssecretaris Etienne Schouppe (Nederlands): Het opstellen van en onderhandelen over het masterplan is een autonome bevoegdheid van Belgocontrol volgens de wet van 1991. Ik heb er wel al meermaals bij het management op aangedrongen om maatregelen te nemen om de financiŽle gezondheid van het bedrijf te verbeteren. Na een Performance Review Board werd Belgocontrol gevraagd inspanningen te doen om zijn efficiŽntie te verbeteren. Het masterplan komt dus zeker niet te vroeg.

In juni 2011 heb ik in uitvoering van een Europese verordening een prestatieplan ingediend dat bepaalde dat de unit rate voor Ďen routeí-dienstverlening met 3,5 procent moet dalen. Dat is haalbaar, omdat de Belgische unit rate zeer hoog is. Hierdoor zou Belgocontrol tegen 2014 een kostendaling van 10,1 procent bereiken.

Sinds 2010 mogen de terminal charges op de regionale luchthaven niet langer in de kostenbasis van de Ďen routeí-dienstverlening worden opgenomen. Daarom vroeg Belgocontrol 20 miljoen

 

08 Vraag van de heer David Geerts aan de staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister, over "spanningen binnen het DG Luchtvaart" (nr. 6899)

08.01 David Geerts (sp.a): De heer Minet, vakbondsafgevaardigde, heeft op 19 juli aan de staatssecretaris gemeld dat de werking van het Directoraat-generaal Luchtvaart (DGLV) niet optimaal is.

Werd er reeds een onderzoek ingesteld?

08.02 Staatssecretaris Etienne Schouppe (Nederlands): De heer Minet werd uitgenodigd bij de directeur van mijn beleidscel en daarna werden de vermeende problemen besproken met de directeur-generaal Luchtvaart. Er zijn geen aanwijzingen dat er binnen het DGLV mistoestanden zouden zijn, noch dat de veiligheid in het gedrang zou zijn gebracht. Wel bestaat er bij de directie Bedrijfserkenningen een spanningsveld. Ook van buitenlandse maatschappijen heb ik reeds klachten gekregen over de werking van deze dienst.

Ik heb daarom aan het management gevraagd om, in samenwerking met EASA, het verantwoordelijke Europese luchtvaartveiligheidsagentschap, een plan op te stellen om daaraan te verhelpen.

Daarnaast zal er een rotatieprincipe worden toegepast bij de aanduiding van de inspecteurs bij de verschillende luchtvaartbedrijven. Dat kan enkel bijdragen tot de objectiviteit van deze inspecties