Gewesten moeten beslissen of Vlooiensprongen verboden worden en zijn het volgens Schouppe oneens.

Uit verslag commissie Infrastructuur 15.2.2011

CRABV 53 COM 131

BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

BEKNOPT VERSLAG

COMMISSIE VOOR DE INFRASTRUCTUUR, HET VERKEER EN DE OVERHEIDSBEDRIJVEN

 

Dinsdag 15-02-2011 Namiddag

 

15 Vraag van mevrouw Thérèse Snoy et d'Oppuers aan de staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister,over "de vluchten over zeer korte afstand"(nr. 2013)

 

15.01 Thérèse Snoy et d'Oppuers (Ecolo-Groen!): Mijn vraag gaat over de vluchten over zeer korte afstanden, de zogenaamde vlooiensprongen,die veel milieuhinder veroorzaken. Zijn dergelijke korte afstandsvluchten nog altijd toegestaan? Wat heeft u sinds 2007 ondernomen om de aanbevelingen van de Europese Commissie op te volgen? De Commissie had in maart 2009 een algemeen verbod op vluchten over zeer korte afstand in alle lidstaten voorgesteld.

15.02 Staatssecretaris

Etienne Schouppe (Frans): De vluchten over zeer korte afstanden zijn nog toegestaan, omdat het wetgevingstechnisch proces met betrekking tot het verbod daarop nog niet werd afgerond. De Gewesten zitten niet op één lijn voor dat dossier, dat betrekking heeft op zowel milieu aspecten, economische aspecten als de gevolgen voor de luchthavens. Om een koninklijk besluit op dat gebied te kunnen uitvaardigen, moeten de Gewesten bij het ontwerp betrokken worden.

15.03 Thérèse Snoy et d'Oppuers (Ecolo-Groen!): Is het Vlaams Gewest ertegen gekant?

15.04 Staatssecretaris Etienne Schouppe (Frans): Eén Gewest heeft mij erom gevraagd, andere verzetten zich ertegen. Ik meng mij niet in die besprekingen. We moeten profiteren van de regionalisering van de bevoegdheden.

15.05 Thérèse Snoy et d'Oppuers (Ecolo-Groen!): Het zou jammer zijn dat die maatregel niet voor het hele Belgische grondgebied zou gelden,terwijl die in de rest van Europa zal worden ingevoerd. De sneltreinen kunnen het vliegtuig immers gemakkelijk vervangen.

Het incident is gesloten.