Waar blijven de mandatarissen van CD&V, SPa en Open VLD om hun kiezers te verdedigen?

BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS INTEGRAAL VERSLAG
PLENUMVERGADERING Namiddag 20-07-2012

12 Samengevoegde vragen van

 

- de heer Tanguy Veys aan de staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, over "het nieuwe spreidingsplan voor Brussels Airport" (nr. P1190)

 

- de heer Georges Dallemagne aan de staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, over "het nieuwe plan voor het overvliegen van de omgeving van Brussels Airport" (nr. P1191)

 

- de heer Bert Wollants aan de staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, over "het nieuwe spreidingsplan voor Brussels Airport" (nr. P1192)

 

12.01 Tanguy Veys (VB): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de staatssecretaris, een piloot die zonder goedkeuring of zelfs zonder overleg met de controletoren opstijgt en tijdens de vlucht alle controlelampjes negeert, zou gemakkelijkheidhalve een kamikazepiloot kunnen worden genoemd.

 

Mijnheer de staatssecretaris, ik noem u evenzeer een kamikazepiloot, omdat u deze week een nieuw vluchtrouteplan lanceert zonder overleg met het Vlaams Gewest, zonder overleg met het Brussels Gewest, zelfs zonder overleg met de luchthaven Brussels Airport, die mij in het dossier toch een belanghebbende lijkt.

 

U pleegt evenmin overleg wanneer u wordt gesignaleerd dat uw billijke spreiding juist voor meer overlast zal zorgen. Uw reactie is dan immers dat u wettelijk alles hebt gedaan wat u moest doen. U werpt ook op dat het zelfs uw plan niet is, maar wel het plan van de heer Schouppe.

Voor u is het dus de schuld van de heer Schouppe. U zwaait vervolgens met diens plannetje van 2010, waarover u nu verklaart dat u enkel uitvoert wat de regering toen heeft beslist.

Wat u er niet bij vertelt, is dat het slechts om een aantal onderdelen uit dat plan gaat. U komt ook helemaal niet aan een aantal kritieken tegemoet,onder meer niet aan de vaststelling dat de betrokkenen voor de vluchten richting Leuven op hun honger blijven. U blijft er Oost-Indisch doof voor.

 

Mijnheer de staatssecretaris, wij zijn nu juli 2012.

Ik zou u aanraden in september 2012 een nieuw plan voor te leggen. Er zijn studenten die ook in september moeten terugkomen. Zorg ervoor dat u tegen september 2012 met een degelijk plan komt en dat de overlast en billijke spreiding daarbij wel worden gegarandeerd.

 

 12.02 Georges Dallemagne (cdH): Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, chers collègues, voici deux jours, vous avez présenté à la presse l'état d'avancement de la mise en oeuvre des deux accords de gouvernement de 2008 et de 2010 en matière de survol aérien de Bruxelles et autour de Bruxelles.

Je vous remercie et je vous félicite de mettre en oeuvre ces accords de gouvernement. Parfois, certains s'étonnent qu'on mette en oeuvre les accords de gouvernement. Cela me semble pourtant être la moindre des choses. Je me réjouis donc, qu'en juillet 2012, on puisse enfin mettre en oeuvre cet accord de gouvernement.

Désormais, nous aurons une norme de vent claire sur les pistes préférentielles de 7 noeuds qui permettra d'utiliser ces pistes préférentielles qui, je le rappelle, sont plus sûres que les autres pistes. Cela permettra d'éviter des abus sur des pistes qui n'auraient jamais dû voir les décollages et atterrissages que l'on connaît, notamment la piste 02.

En outre, vous privilégiez l'information et la transparence. Vous rajoutez cet élément auquel je suis sensible. Cela me semble être la moindre des choses que les riverains de  l'aéroport puissent savoir pourquoi on change de piste, quelles sont les conditions météo et ce qui justifie l'utilisation de telle ou telle piste.

Enfin, vous répartissez les survols de la région bruxelloise sur des zones moins densément peuplées. Cela aussi, c'est le bon sens et je me réjouis que l'on puisse le faire également.

Monsieur le secrétaire d'État, quel sera le calendrier d'exécution de cet accord? Quelles difficultés persistent-elles? Notamment pour ce qui concerne les normes de vent, l'information et la transparence, quand pourrez-vous mettre en oeuvre le plan que vous présentez aujourd'hui?

 

 12.03 Bert Wollants (N-VA): Mijnheer de staatssecretaris, wij hebben het al gehad over het luchthavenakkoord, dat nu deels wordt uitgevoerd, maar dat het advies van de Vlaamse regering niet volgt. Wat nog niet aan bod is gekomen, is dat de heer Touwaide en uzelf er nog een hele reeks maatregelen aan toevoegen. Verschillende bronnen melden ons dat u de Denutroutes naar de Vlaamse Rand verschuift en dat u kiest voor capaciteitsbeperkende routes. U kiest bijvoorbeeld aanvliegroutes waardoor vliegtuigen via Geetbets over Antwerpen, Affligem en Ittre moeten aanvliegen op relatief lage hoogte.

Dan gaat het natuurlijk niet meer om de loutere uitvoering van het akkoord. Dankzij ministerpresident Kris Peeters weten wij ondertussen trouwens dat het geen regeringsbeslissing is, maar dat het uw plan is. Wij weten ook dat hij overleg wil en dat het Vlaams Parlement hem daar volmondig in steunt. Twee weken geleden is ter

zake een motie goedgekeurd om overleg met u te vragen, en geen enkele partij in het Vlaams Parlement heeft tegengestemd. Mijnheer Wathelet, ik wil van u dan ook een aantal dingen weten.

Ten eerste, steunt de voltallige regering uw plannen op dit vlak, inclusief bijvoorbeeld het aanpassen van de windnormen, waardoor de situatie minder veilig wordt? Steunen ook uw Vlaamse collega’s uw plan, mijnheer Wathelet?

Ten tweede, zult u overleg plegen met de Vlaamse regering? Zult u de Gewesten consulteren en naast naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ook luisteren naar het

Vlaams Gewest?

Ten derde en ten slotte, u zegt dat u het luchthavenakkoord uitvoert. Als ik mij niet vergis staat in het eerste punt van die nota van 26 februari 2010 dat u de procedures moet volgen die in de ontwerpvliegwet stonden. Waar zit in uw plan de capaciteitsstudie? Waar zit de veiligheidsstudie? Vooral, waar zit de publieksconsultatie? Ik ben heel benieuwd naar uw antwoord.

 

 12.04 Staatssecretaris Melchior Wathelet: Ten eerste wil ik herhalen dat wat zal worden uitgevoerd geen nieuwe beslissing is. De beslissingen die vandaag zullen worden uitgevoerd, werden genomen in 2008. Zij werden bevestigd in 2010, en zij werden bevestigd in het regeerakkoord, dat getekend en gesteund werd door de zes partijen van de meerderheid. Meer dan de steun van de zes regeringspartijen om het regeerakkoord uit te voeren, inclusief het hoofdstuk over het billijke verdelingsplan, moet ik toch niet hebben?

 

Het is toch een beetje raar, mijnheer Wollants, dat u hier twee weken geleden kwam vragen waar ik met mijn plan stond: “U voert het niet uit, u komt laattijdig met dat plan.” Nu ik het uitvoer, zegt u dat het te vroeg is. Excuseer, maar ik doe mijn job. Mijn job is het regeerakkoord uitvoeren.

Misschien is het voor u problematisch vast te stellen dat de federale regering in staat is om haar regeerakkoord volledig uit te voeren, maar dat is wat ik zal blijven doen.

 

Er staan tien nieuwe routes in de akkoorden van 2010. Zeven daarvan worden perfect uitgevoerd.

Twee ervan werden, met de steun van de regering, licht gewijzigd, om veiligheidsredenen, met name de bocht op 1 700 voet en de kanaalroute, die aan het begin een beetje wordt aangepast. Dat werd, om veiligheidsredenen, gevraagd door Belgocontrol en het DGLV.

Aurais-je pu me permettre de prendre un risque quelconque en matière de sécurité? Non. Je l'ai toujours dit. Il est vrai que, sur les dix, une route continue à poser problème. Il s'agit de la piste 07

Louvain. Mon principal souci est maintenant d'arriver à exécuter cette piste qui fait partie intégrante de l'accord que je compte respecter jusqu'au bout. Mais il est vrai que c'est à ce niveau que se trouve la plus grande difficulté actuelle. En effet, nous n'avons pas encore reçu l'autorisation de Belgocontrol et de la DGTA pour pouvoir

exécuter ladite piste en assurant l'ensemble de la sécurité.

 

Cela dit, ce plan comprend effectivement un élément neuf: la transparence. Tous les riverains qu'ils habitent dans la Région bruxelloise, en Flandre ou dans le Brabant wallon, à partir du moment où ils habitent à proximité de l'aéroport, pourront voir et suivre quelles sont les routes utilisées. Ils pourront savoir pourquoi, à un certain

moment, une route est empruntée plutôt qu'une route préférentielle, pourquoi un avion décide d'emprunter une route plutôt qu'une autre. Je veux que règne la transparence et que tous les citoyens puissent savoir, à tout moment, pourquoi un avion se situe à un endroit et pas ailleurs.

Ce plan est bon. Il assure la sécurité et la juste répartition. En 2010, M. Schouppe a pris une décision après avoir consulté, notamment, la Région bruxelloise, la Région flamande. En effet, consulter après que la décision ait été prise, c'est beaucoup moins intéressant. En tout cas, il a pu conclure, alors que le dossier était particulièrement difficile, un accord qui constitue un bon compromis entre sécurité et juste répartition.

 

Cette parenthèse étant faite, je répète que les citoyens méritent la transparence et ils l'auront. Ils pourront vérifier eux-mêmes la juste exécution de cet accord, comme cela se fait pour l'aéroport de Schiphol. Nous voulons la transparence et nous voulons que chacun puisse vérifier la bonne exécution de l'accord de gouvernement.

 

 12.05 Tanguy Veys (VB): Mijnheer de staatssecretaris, enkele sprekers zeiden daarnet nog: “Wat een week!” Welnu, het is misschien de goede week, vooral in de betekenis van de goednieuwsshow.

Ik betwist wat u zonet gezegd hebt, dat de maatregelen genomen zijn conform de regeringsbeslissingen van 2008 en 2010. Ik hoef daarvoor maar te kijken naar de reactie van de Vlaamse regeringspartijen die ook in deze federale regering zitten. Ik kan mij niet indenken dat zij een dergelijk plan hebben goedgekeurd.

Dat kunt u vandaag niet stellen

Ten tweede, ik geloof u evenmin als u zegt dat uw plan tot minder overlast zal leiden. Voor bepaalde streken zal het juist tot meer overlast leiden, terwijl men in principe altijd van een billijke spreiding is uitgegaan.

Mijnheer de staatssecretaris, ik vraag u daarom met aandrang om uw huiswerk opnieuw te maken.

Kom in september met een degelijk plan dat gesteund wordt door heel de regering, maar niet met iets dat door uw raspoetin, de heer Touwaide, is opgesteld op uw kabinet.

 

12.06 Georges Dallemagne (cdH): Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, je me réjouis qu'on exécute enfin cet accord. Je pense qu'il était grand temps! À travers un tel accord,  vous pouvez démontrer qu'on peut faire rimer sécurité aérienne, prise en compte des riverains et développement économique. Enfin, nous devrions

pouvoir comprendre cela.

Avec quelques collègues de la commission de l'Infrastructure de la Chambre, nous nous sommes rendus à Schiphol et nous avons été très impressionnés par le niveau de concertation et de dialogue qui existe avec les riverains. Cette étape que vous franchissez aujourd'hui est importante et j'espère qu'à l'avenir, nous pourrons en franchir

d'autres.

Je sais que l'aéroport de Bruxelles-National considère comme un crime économique l'idée d'allonger la période de nuit jusqu'à sept heures du matin. Schiphol l'a fait et Schiphol est un aéroport qui va bien et qui est en pleine croissance. Schiphol l'a fait car il a pu négocier avec les riverains avec qui il est en concertation permanente.

 

12.07 Bert Wollants (N-VA): Mijnheer de staatssecretaris, als ik het goed heb dan voert u geen enkele van die gewijzigde routes die geen deel uitmaken van het akkoord in. U hebt Belgocontrol geen opdracht gegeven om dat te doen. Is dat zo?

 

12.08 Staatssecretaris Melchior Wathelet: Ik heb duidelijk gezegd welke routes na het akkoord worden gewijzigd. Het gaat om de bocht 1700, het begin van de Kanaalroute en nog een die niet wordt uitgevoerd, 07-Leuven.

 

 12.09 Bert Wollants (N-VA): Uit verschillende bronnen hebben wij andere routes gekregen. Ik zal u dus nauwlettend in het oog houden. Als wij een van die routes de komende maanden zien verschijnen, dan wil dat zeggen dat u het Parlement iets probeert wijs te maken. Waarschijnlijk zullen uw Vlaamse collega’s mij steunen om ze uit dat akkoord te gooien en om ervoor te zorgen dat de heer Touwaide zijn zin niet kan doen. Daarop zullen wij blijven hameren.

Mijnheer de staatssecretaris, ga in overleg met minister-president Peeters zodat de rechten van de Vlamingen ook worden gewaarborgd, zodat het niet enkel een Brussels verhaal wordt dat de heer Touwaide vanuit zijn achtergrond in een actiegroep via uw kabinet doorvoert. Dat zal voor ons niet kunnen!

 

 Het incident is gesloten