Minister Landuyt blijft als brave zetbaas van 'important people' vrolijk verder liegen en bedriegen.


Intern verslag Commissie Infrastructuur 3.5.2006

Commentaar Daedalus: zoals gebruikelijk heeft minister Landuyt ook deze week weer vermeden om antwoord te geven aan de parlementaire commissie ivm het aangepaste spreidingsplan. Hij weigerde niet alleen de genomen maatregelen concreet toe te lichten en de gevolgen van die maatregelen voor de verschillende zones rond de luchthaven te becijferen: hij weigerde om het even welk cijfer te geven noch het door de parlementariėrs gevraagde rapport.
Van een minister die bepaalde kranten verwijt "...niet transparant te zijn" is dit een wel zeer flagrant en moedwillig gebrek aan democratische transparantie.
Wat de voor de Noordrand dramatische gevolgen van de afschaffing van de omkering van het baangebruik bij veranderende wind betreft, geeft de minister toe dat deze afgeschaft wordt maar gaat niet in op de gevolgen, die in de praktijk de zogenaamde aanpassing van het baangebruik neutraliseren maar ook nog eens voor nieuwe, bijkomende overlast zorgen, zeker als ze ook voor de nachtvluchten gelden. Over dit laatste verschafte de minister nog maar eens opnieuw geen enkele duidelijkheid. De minister stelt deze afschaffing bovendien voor als een technische kwestie, hem opgelegd omwille van veiligheidsredenen. Iedere waarnemer weet dat dit een zuiver politiek maneuver is op vraag van de twee liberale partijen. Het enige wat in gevaar was en wat veilig gesteld diende te worden was een zeker 'important' en invloedrijk kiespubliek.

 

Lees het verslag