Ivm persbericht Actie Oostrand over non-stop overvliegen. Zijn wij in Diegem nu zot? Wij worden hier  in weekends en week STANDVASTIG overvlogen met salvo van vliegtuigen dat IBGE gelukkig nog meet


Mail 24.4.2006

Mijnheer de Minister,

Hiermede wil ik melden dat het mini spreidingplan weer al eens niet nageleefd werd heden.

Na een vreselijk Paas weekend en een vreselijke week - waarvan een staaltje in bijlage (IBGE gegevens van 19 en 20/04) - hebben ze zich opnieuw verplicht gevoeld  STANDVASTIG vliegtuigen over ons af te vuren vanaf tenminste 16 uur deze namiddag. Niets aan de hand slechts goed weer waarschijnlijk, tenzij het was om de stille mars wat lawaai toe te dienen.

Ik verzoek de ombudsdienst dit niet als een klacht te beschouwen, ik wens geen zoveelste vernederend antwoord die mijn gezondheid nog wat meer zal beschadigen.

Met de meeste hoogachting

F.D.
Diegem