Uit de regeringsverklaring van de Vlaamse regering

 

Het START-project dient voortgezet te worden met een goed evenwicht tussen economische groei, tewerkstelling en de leefbaarheid van de luchthavenregio en de stads- en dorpskernen. Pas nadat de woon-, leef- en milieukwaliteit en de bereikbaarheid van het gebied is verbeterd, is een doorgroei naar een scenario van ‘Europese groei’ aanvaardbaar. In dit kader is ook een toets aan de geluidshinder onontbeerlijk. We verwijzen naar de aanpak die daarover in doorbraak 5 Groen en dynamisch stedengewest is opgenomen. De bereikbaarheid van de luchthavenregio dient verbeterd te worden, niet alleen door een optimalisatie van de bestaande infrastructuur en de uitbreiding van het openbaar vervoeraanbod zoals nu al voorzien is in START, maar eveneens door extra investeringen in openbaar vervoer, met inbegrip van een tramaanbod en/of lightrailaanbod in die regio, waar nodig aangesloten op het Brussels openbaar vervoernetwerk. De Vlaamse Regering zal bovendien verder werk maken van een stabiel juridisch kader voor de luchthaven van Zaventem. Zij zal daarvoor onder meer overleg plegen met andere betrokken overheden.