Persmededeling, 21 maart 2006

 

 

Waanzinnige Brusselse geluidsnormen eindelijk onderuit

Vlaamse partijen moeten Brussel nu voor de keuze stellen

 

 

Het Vlaams Belang is aangenaam verrast door het arrest van het Hof van Beroep van Brussel, dat vanmiddag de Brusselse geluidsnormen ongrondwettig heeft verklaard. Deze absurde geluidsnormen zijn er mee de oorzaak van dat een billijke spreiding van de lawaaihinder tot op heden onmogelijk was. Erger nog: ze zijn een chantagemiddel geworden in de handen van een extremistische groene Brusselse milieuminister, die het voortbestaan van de luchthaven ongestoord op de helling kon zetten.

 

De Vlaamse meerderheidspartijen in Brussel, CD&V, VLD en Sp.a-Spirit, zijn ten zeerste medeplichtig aan deze situatie. Zij hebben getolereerd dat Gosuin deze normen in 1999 uitvaardigde en zij hebben in 2004 een regeerakkoord gesloten waarin deze normen gehandhaafd werden en de basis mochten vormen voor de extreem ego´stische opstelling van het hoofdstedelijk gewest. Sindsdien hebben de Vlaamse ministers Vanhengel, Smet en Grouwels de vijandige houding van Brussel tegenover de luchthaven steeds gesteund of gedoogd.

 

Het Vlaams Belang eist nu dat de Vlaamse partijen hun Brusselse ministers tot de orde roepen. Indien deze ministers de rechtsstaat willen eerbiedigen, moeten zij de onmiddellijke intrekking van de geluidsnormen Ún een eerlijke spreiding afdwingen en desnoods de Brusselse regering verlaten.

 

Tegelijk eisen wij dat de federale regering Brussel onder druk zet en desnoods alle federale geldstromen naar Brussel blokkeert, totdat Brussel een evenredig deel van de lasten op zich neemt. Het kan niet langer dat de chantage altijd van uit dezelfde hoek blijft komen. Ook de Vlaamse regering kan nu niet langer apathisch blijven toekijken, zoals ze al maanden gedaan heeft. De onzekerheid voor de duizenden werknemers van de luchthaven heeft lang genoeg geduurd.

 

Vanzelfsprekend gaat het Vlaams Belang de komende dagen zowel de Brusselse, de Vlaamse  als de federale ministers ter verantwoording roepen in de diverse parlementen.

 

 

 

Bart Laeremans                 Joris Van Hauthem            Frederic Erens

Volksvertegenwoordiger  Vlaams Volksvertegenwoordiger Brussels Volksvertegenwoordiger